Віра Шийко
Віра Шийко
ІнЕУ ІФНТУНГ
Підтверджена електронна адреса в nung.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Оцінювання управління ліквідністю банківських установ
ВІ Шийко
Інвестиції: практика та досвід, 68-74, 2018
132018
Оцінювання енерговитрат газотранспортних підприємств
ВІ Шийко
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2013
52013
Удосконалення системи оцінювання ефективності використання експортного потенціалу газотранспортного підприємства
LT Horal, VI Shiyko
Економічний аналіз 18 (2), 118-126, 2014
42014
Евентологія понять «обслуговування» та «сервіс»
ЛТ Гораль, ВІ Шийко, МЛ Бакай
Економічний аналіз 23 (2), 27-36, 2016
32016
Джерела і механізми фінансування енергозберігаючих заходів на підприємствах газотранспортної галузі
ЛТ Гораль, ВІ Шийко, ОП Сергєєв
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 200-204, 2014
32014
Управління енергозбереженням у газотранспортній галузі України
В Шийко
Економічний аналіз, 145-149, 2012
22012
Удосконалення механізму перерозподілу рентних платежів до бюджетів різних рівнів
ЛТ Гораль, ІВ Перевозова, ВІ Шийко
12017
Проблеми існуючого механізму перерозподілу рентних платежів нафтогазових підприємств між бюджетами
ЛТ Гораль, ІВ Перевозова, ВІ Шийко
Таврійський національний університет імені ВІ Вернадського, 2017
12017
Реінжиніринг бізнес-процесів-перехід від функціонального підходу до процесного
ММ Бакай, ВІ Шийко
ІФНТУНГ, 2015
12015
Фактори розвитку рекреаційних територій Західного регіону України
ЛТ Гораль, МАА Піллероа, ВІ Шийко
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер.: Економіка, 150-154, 2015
12015
Пріоритетні напрямки енергозбереження на підприємствах магістрального транспорту газу
ЛТ Гораль, ІМ Метошоп, ВІ Шийко
ІФНТУНГ, 2011
12011
ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ У ГАЗОТРАНСПОРТНІЙ ГАЛУЗІ
В Шийко, Т Орищин, К Кузик
Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у …, 0
1
Financial Mechanism for Managing the Assets and Liabilities of Banks
Z Matsuk, L Tryshak, V Shyiko
Accounting and Finance, 88-95, 2019
2019
Фінансовий механізм управління активами і пасивами банківських установ
ЛС Тришак, ЗА Мацук, ВІ Шийко
Облік і фінанси, 88-95, 2019
2019
Біржова інфраструктура ринку цінних паперів: прагматика та проблематика
ВІШ З. А. Мацук
Інфраструктура ринку, 2018
2018
Modelling business processes of natural gas transportation
ІВ Перевозова, ВІ Шийко, ЛТ Гораль
Чернігів: ЧНТУ, 2018
2018
Механізм управління фінансовою стійкістю підприємств електроенергетики
ВІ Шийко, Ю Бабінець
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
2017
Оцінювання інноваційності підприємств нафтогазового комплексу
АВ Шульга, ВІ Шийко
ІФНТУНГ, 2017
2017
Бізнес-моделювання в нафтогазовому комплексі
ВІ Шийко
ІФНТУНГ, 2016
2016
Багатокритеріальна оптимізація експортного потенціалу газотранспортного підприємства
ОПС В. І. Шийко
Нафтогазова галузь України, 19-25, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20