Ольга Тураєва / Olga Turaieva
Ольга Тураєва / Olga Turaieva
Інститут водних проблем і меліорації НААН (ІВПіМ НААН); ORCID 0000-0002-3367-404X
Подтвержден адрес электронной почты в домене iwpim.com.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування режиму природних вод району Шацьких озер в сучасних умовах/за ред. МІ Ромащенка, ЮЙ Бахмачука
К.: Аграрна наука, 2004
7*2004
Опыт ведения локального мониторинга природной среды в Западном Полесье при решении экологических задач
Г Рябцева, Е Цветова, О Тураева
Природная среда Полесья: Особенности и перспективы развития. Тезисы докладов …, 2008
22008
Про екологічну обстановку в верхоріччі Прип'яті на Волині
ВЄ Алексеєвський, ОВ Цвєтова, ОВ Тураєва, ЛВ Подзіна
Матеріали науково-практичної конференції «Екологічні і водогосподарські …, 2000
22000
Режим підземних вод у районі можливого впливу кар’єру «Хотиславський» на початок розробки мергельно-крейдяних відкладів
ОВ Цвєтова, ОО Дятел, ОВ Тураєва
Меліорація і водне господарство, 84-88, 2016
1*2016
Закономірності трансформації меліорованих агроландшафтів Лісостепової зони Лівобережної України в процесі їх тривалого використання (на прикладі Сульського дослідного поля)
ОВ Цвєтова, НБ Молеща, ОВ Тураєва
Меліорація і водне господарство, 272-281, 2014
1*2014
THE METHOD OF STUDYING WATER CONSUMPTION OF CROPS IN FIELD VEGETATION EXPERIMENTS
SS Kolomiets, OM Nechaj, OV Turaieva, OV Hnelytsia
Land Reclamation and Water Management, 96-104, 2019
2019
Збереження природної геоекосистеми транскордонної території Волинського Полісся
ОО Дятел, ОО Сидоренко, ОВ Цвєтова, ОВ Тураєва
Міжнародна науково-практична конференція "Вода для всіх", 21 березня 2019 р …, 2019
2019
Консолідація меліорованих земель: проблеми, нагальність, перспективи
ОО Сидоренко, ОВ Цвєтова, СС Коломієць, ОВ Тураєва, ІМ Пилипчук
Міжнародна науково-практична конференція "Вода для всіх", 21 березня 2019 р …, 2019
2019
Оцінка впливу розробки кар'єру будівельних матеріалів "Хотиславський" на рівневий режим ґрунтових і підземних вод Західного Полісся
ОО Дятел, ОВ Цвєтова, ОВ Тураєва, СВ Телима
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Природа для води …, 2018
2018
13.5. Выбор объекта и создание наблюдательной сети на осушаемых землях
ВС Мошинский, ЕВ Цветова, ГП Рябцева, ТИ Топольник, ОВ Тураева, ...
Природообустройство Полесья, 306-310, 2018
2018
13.4. Мониторинг поверхностных и подземных вод
ВС Мошинский, ЕВ Цветова, ГП Рябцева, ТИ Топольник, ОВ Тураева, ...
Природообустройство Полесья, 303-306, 2018
2018
13.3. Методология и перспективы эколого-мелиоративного мониторинга Полесья
ВС Мошинский, ЕВ Цветова, ГП Рябцева, ТИ Топольник, ОВ Тураева, ...
Природообустройство Полесья, 300-303, 2018
2018
13.1. Становление и развитие мониторинга осушаемых земель гумидной зоны Украины
ВС Мошинский, ЕВ Цветова, ГП Рябцева, ТИ Топольник, ОВ Тураева, ...
Природообустройство Полесья, 295-297, 2018
2018
13.8. Показатели и критерии оценки эколого-мелиоративного состояния осушаемых земель
ВС Мошинский, ЕВ Цветова, ГП Рябцева, ТИ Топольник, ОВ Тураева, ...
Природообустройство Полесья, 313-315, 2018
2018
13.6. Виды наблюдений на осушаемых землях
ВС Мошинский, ЕВ Цветова, ГП Рябцева, ТИ Топольник, ОВ Тураева, ...
Природообустройство Полесья, 310-312, 2018
2018
13.7. Методика наблюдений и исследований на эталонных водосборах
ВС Мошинский, ЕВ Цветова, ГП Рябцева, ТИ Топольник, ОВ Тураева, ...
Природообустройство Полесья, 312-313, 2018
2018
13.2. Эколого-мелиоративный мониторинг в современной структуре мониторинга природной среды
ВС Мошинский, ЕВ Цветова, ГП Рябцева, ТИ Топольник, ОВ Тураева, ...
Природообустройство Полесья, 297-299, 2018
2018
13.11. Слово о ВЕ Алексеевском
ВС Мошинский, ЕВ Цветова, ГП Рябцева, ТИ Топольник, ОВ Тураева, ...
Природообустройство Полесья, 322-326, 2018
2018
Природообустройство Полесья. Книга 2. Украинское Полесье /международное научное издание
ЮА Мажайский, А Рокочинский, А Волчек, О Мешик, ЕЕ редакция
Беларусь - Украина - Польша - Россия (Брест - Ровно - Варшава - Рязань) 2, 803, 2018
2018
Меліорація та облаштування Українського Полісся [колективна монографія] //за ред. Гадзала, Я.М.; Сташука, В.А.; Рокочинського, А.М.
Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС 2, 1864, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20