Ольга Тураєва / Olga Turaieva
Ольга Тураєва / Olga Turaieva
Інститут водних проблем і меліорації НААН (ІВПіМ НААН); ORCID 0000-0002-3367-404X
Подтвержден адрес электронной почты в домене iwpim.com.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування режиму природних вод району Шацьких озер в сучасних умовах/за ред. МІ Ромащенка, ЮЙ Бахмачука
К.: Аграрна наука, 2004
7*2004
Опыт ведения локального мониторинга природной среды в Западном Полесье при решении экологических задач
Г Рябцева, Е Цветова, О Тураева
Природная среда Полесья: Особенности и перспективы развития. Тезисы докладов …, 2008
22008
Про екологічну обстановку в верхоріччі Прип'яті на Волині
ВЄ Алексеєвський, ОВ Цвєтова, ОВ Тураєва, ЛВ Подзіна
Матеріали науково-практичної конференції «Екологічні і водогосподарські …, 2000
22000
Режим підземних вод у районі можливого впливу кар’єру «Хотиславський» на початок розробки мергельно-крейдяних відкладів
ОВ Цвєтова, ОО Дятел, ОВ Тураєва
Меліорація і водне господарство, 84-88, 2016
1*2016
Закономірності трансформації меліорованих агроландшафтів Лісостепової зони Лівобережної України в процесі їх тривалого використання (на прикладі Сульського дослідного поля)
ОВ Цвєтова, НБ Молеща, ОВ Тураєва
Меліорація і водне господарство, 272-281, 2014
1*2014
THE METHOD OF STUDYING WATER CONSUMPTION OF CROPS IN FIELD VEGETATION EXPERIMENTS
SS Kolomiets, OM Nechaj, OV Turaieva, OV Hnelytsia
Land Reclamation and Water Management, 96-104, 2019
2019
Збереження природної геоекосистеми транскордонної території Волинського Полісся
ОО Дятел, ОО Сидоренко, ОВ Цвєтова, ОВ Тураєва
Міжнародна науково-практична конференція "Вода для всіх", 21 березня 2019 р …, 2019
2019
Консолідація меліорованих земель: проблеми, нагальність, перспективи
ОО Сидоренко, ОВ Цвєтова, СС Коломієць, ОВ Тураєва, ІМ Пилипчук
Міжнародна науково-практична конференція "Вода для всіх", 21 березня 2019 р …, 2019
2019
Оцінка впливу розробки кар'єру будівельних матеріалів "Хотиславський" на рівневий режим ґрунтових і підземних вод Західного Полісся
ОО Дятел, ОВ Цвєтова, ОВ Тураєва, СВ Телима
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Природа для води …, 2018
2018
13.7. Методика наблюдений и исследований на эталонных водосборах
ВС Мошинский, ЕВ Цветова, ГП Рябцева, ТИ Топольник, ОВ Тураева, ...
Природообустройство Полесья, 312-313, 2018
2018
13.2. Эколого-мелиоративный мониторинг в современной структуре мониторинга природной среды
ВС Мошинский, ЕВ Цветова, ГП Рябцева, ТИ Топольник, ОВ Тураева, ...
Природообустройство Полесья, 297-299, 2018
2018
13.11. Слово о ВЕ Алексеевском
ВС Мошинский, ЕВ Цветова, ГП Рябцева, ТИ Топольник, ОВ Тураева, ...
Природообустройство Полесья, 322-326, 2018
2018
Природообустройство Полесья. Книга 2. Украинское Полесье /международное научное издание
ЮА Мажайский, А Рокочинский, А Волчек, О Мешик, ЕЕ редакция
Беларусь - Украина - Польша - Россия (Брест - Ровно - Варшава - Рязань) 2, 803, 2018
2018
Меліорація та облаштування Українського Полісся [колективна монографія] //за ред. Гадзала, Я.М.; Сташука, В.А.; Рокочинського, А.М.
Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС 2, 1864, 2018
2018
Сучасний стан природних вод в зоні впливу Хотиславського кар'єру в межах Волинської області
ОО Сидоренко, ОВ Цвєтова, ОО Дятел, ОВ Тураєва
Науково-практична конференція із міжнародною участю "ВОДА: ПРОБЛЕМИ ТА …, 2017
2017
Інноваційний підхід до визначення екологічного стану ґрунтів та геомембранної функції педосфери
СС Коломієць, ОО Сидоренко, ОВ Тураєва
Збалансоване природокористування: традиції, перспективи і інновації: I …, 2017
2017
Ecological status of the territory of agricultural landscapes between the Western Bug and Pripyat Rivers
EO Sidorenko, OV Tsvyetova, OV Turaieva
Land Reclamation and Water Management, 2016
2016
Groundwater regime in the area of possible impact of «Hotyslavskyy» career at the beginning of the development of loam and chalky deposits
OO Diatel, OV Tsvyetova, OV Turaeva
Land Reclamation and Water Management, 2016
2016
Екологічний стан агроландшафтів території межиріччя Західного Бугу та Прип'яті
ОО Сидоренко, ОВ Цвєтова, ОВ Тураєва
Меліорація і водне господарство, 97-104, 2016
2016
Екологічний стан поверхневих вод басейнів річок Давидівка та Боберка в межах Львівської області
ОО Сидоренко, ОВ Цвєтова, ОВ Тураєва
Меліорація і водне господарство, 25-29, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20