Подписаться
Кравчук Наталія Сергіївна / Наталія Кравчук / Н. С. Кравчук
Кравчук Наталія Сергіївна / Наталія Кравчук / Н. С. Кравчук
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, доцент кафедри фізики і
Подтвержден адрес электронной почты в домене vspu.net
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Мікроелектронні сенсори температури з частотним виходом. Монографія
НСК В.С Осадчук, О.В Осадчук
Вінниця: УНІВЕРСУМ - Вінниця, 2006
41*2006
Микроэлектронные сенсоры температуры с частотным выходом. Монография
КНС Осадчук АВ Осадчук BC
Винница: УНИВЕРСУМ-Винница, 2007
52007
Дослідження поверхневих станів на межі SiO2-Si, легованого бором
НСК ВС Осадчук, ВФ Яремчук
Матеріали міжнар. симпо.«Наука і підприємництво».–Вінниця-Львів, 98, 1997
31997
Математична модель волоконно-оптичного перетворювача концентрації газу
ВФ Яремчук, НС Кравчук, СМ Смішний
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 15-18, 2010
22010
ВОЛОКОННО - ОПТИЧНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ТЕМПЕРАТУРИ НА ОСНОВІ СВІТЛОВОДА ТИПУ КВАРЦ - ГЛІЦЕРИН (Si О 2 - С 3 Н 8 О 3 )
СС Володимир Яремчук , Наталія Кравчук
Вимірювальна техніка та метрологія, С.140-143, 2009
22009
Дослідження реактивних властивостей польового транзистора
ВМШ ВС Осадчук, ВФ Яремчук, НС Кравчук
Вісник ВПІ, 108-112, 1999
21999
Дослідження температурної залежності імпедансу польових транзисторів
ВМН ВС Осадчук, ВФ Яремчук, НС Кравчук
Вісник ВПІ, 65-68, 1996
21996
Математична модель фізичних процесів у каналі МДН транзистора при дії температури з урахуванням напруги зміщення на затворі
ВС Осадчук, БС Павлик, ЯО Осадчук, НС Кравчук
Materialy x mi^ dzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji" Naukowa mysl …, 2014
12014
Сенсор концентрації газу на основі волоконно-оптичних систем
ВФ Яремчук, НС Кравчук, СМ Смішний
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 19-22, 2011
12011
Сенсор концентрації газу на основі волоконно-оптичних систем
ВФ Яремчук, НС Кравчук, СМ Смішний
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 19-22, 2011
12011
Визначення модуля юнга, модуля зсуву й межі пружності систем Al-Cu ТА Al-Cu-Zn за допомогою методів мікротвердості й механічної спектроскопії
МВ Лисий, АІ Білюк, НС Кравчук, АА Білюк
Наукові праці Вінницького національного технічного університету, 2018
2018
ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК Si, SiO2 И ПОРИСТОГО КРЕМНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ
АА Билюк, АЮ Семчук, АИ Билюк, НС Кравчук, ЛА Неруш
Уральский научный вестник 1 (6), 3-8, 2018
2018
МОДЕЛИРОВАНИЕ ИМПЕДАНСА УЧАСТКА" ИСТОК-СТОК" ДВОЗАТВОРНОГО МДН ТРАНЗИСТОРА ПРИ ДЕЙСТВИИ ТЕМПЕРАТУРЫ
ОВ ОСАДЧУК, ЯО ОСАДЧУК, БВ ПАВЛИК, НС КРАВЧУК, АВ Осадчук
Вимiрювальна та обчислювальна технiка в технологiчних процессах, 60-65, 2014
2014
Моделювання імпедансу ділянки витік-стік двозатворного МДН транзистора при дії температури
ОВ Осадчук, БВ Павлик, НС Кравчук, ЯО Осадчук
Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах, 60-65, 2014
2014
Волоконно-оптичні перетворювачі на основі світловода типу кварц-гліцерин (Sio2–C3H8O3)
В Яремчук, Н Кравчук, С Смішний
Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009
2009
Напівпровідниковий вимірювач температури
ВС Осадчук, ОВ Осадчук, НС Кравчук, ВС Осадчук, АВ Осадчук
Державне підприємство" Український інститут промислової власності"(УКРПАТЕНТ), 2001
2001
Пристрій для вимірювання температури. Друк. Пат. 33404 А UA, МПК6G01 K 7/00. №99020935; Заявл. 18.02.99; Опубл. 15.02.2001. Бюл. №1.-6с. 6
НСК В.С. Осадчук, О.В. Осадчук
2001
Моделювання реактивних двозатворних МДН-структур на високих частотах
КНС Осадчук В.С., Яремчук В.Ф.
Вісник ВПІ, С. 84-91, 2001
2001
Дослідження впливу температури на інерційні властивості “електронно-діркової плазми” в каналі МДН-структури
КНС Осадчук В.С., Яремчук В.Ф.
Вісник ВПІ, С. 82-85., 1998
1998
Контрольно-вимірні перетворювачі на основі двозатворного МДН-транзистора.
КНС Осадчук В.С., Яремчук В.Ф., Носолюк В.М.
Матеріали 3-ї науково-технічної конференції, С. 53., 1995
1995
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20