Аліна Бойко. Alina Boiko
Аліна Бойко. Alina Boiko
Київський національний торговельно-економічний університет
Verified email at knteu.kiev.ua - Homepage
TitleCited byYear
Релігія в мас-медіа України: тексти лекцій
А Бойко
А. Бойко, 2009
21*2009
Концептуалізація стійкості національної економіки
А Бойко
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 5-19, 2014
172014
Зарубіжний досвід формування національних інноваційних систем та його використання в Україні
АВ Бойко
Економіка та прогнозування, 91-103, 2013
122013
Стійкість національної економіки: теорія, методологія, практика
А Бойко
Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2014
72014
ПЛАНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
АВ Бойко
Вісник КНТЕУ, 19-35, 2017
42017
Механізм стійкості аграрного сектора економіки України до глобальних викликів
РМ Безус, АВ Бойко
Європейський вектор економічного розвитку, 22-29, 2014
42014
Конвергенція та нерівномірність розвитку регіонів України: ризики, тенденції, перспективи
АВ Бойко
Економіка і регіон, 72-78, 2014
32014
Еволюція концепції стійкості: від природничого до економічного контексту
АВ Бойко
Економічна теорія, 27-37, 2013
32013
Діагностика ресурсного потенціалу органічного агровиробництва
РМ Безус, АВ Бойко
Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, 47-52, 2015
22015
Сільське господарство України у світовому економічному просторі
АВ Бойко
Наука й економіка, 97-102, 2014
22014
Управління інвестиційним розвитком у контексті підвищення конкурентоспроможності економіки
АВ Бойко
Зовнішня торгівля: право та економіка, 122-129, 2007
22007
Формування інвестиційних ресурсів регіону (на прикладі Черкаської області)
АВ Бойко
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2007
2*2007
Теоретичні моделі в аналізі стійкості національної економіки
АВ Бойко
Наука й економіка 1 (4(32)), 233-238, 2013
12013
Інвестиційний потенціал регіонів України: проблеми теорії та практики
АВ Бойко
Зб. наук. пр. Черк. держ. технол. університету. Серія: Екон. науки, 25-33, 2010
12010
Правова природа справ окремого провадження у системі цивільного судочинства
АВ Бойко
Сумський державний університет, 2019
2019
Забезпечення стійкості національної економіки
АВ Бойко
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право 4, 16-27, 2017
2017
Теорія стійкості в економіці: понятійний апарат
АВ Бойко
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
2016
Механізми забезпечення стійкості економіки України до глобальних викликів і ризиків сучасності
А Бойко
Економіка і регіон, 34-41, 2014
2014
Природно-ресурсні можливості адаптивності економіки України до глобальних викликів
АВ Бойко
Економіка і регіон, 39-45, 2013
2013
Фінансово-кредитні детермінанти стійкості національної економіки в умовах глобальних зрушень
АВ Бойко
Міжнародна економічна політика : наук. журнал, 287-292, 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20