Аліна Бойко. Alina Boiko. Alina Boyko
Аліна Бойко. Alina Boiko. Alina Boyko
Київський національний торговельно-економічний університет
Підтверджена електронна адреса в knteu.kiev.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Релігія в мас-медіа України: тексти лекцій
А Бойко
А. Бойко, 2009
252009
Концептуалізація стійкості національної економіки
АВ Бойко
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 5-19, 2014
172014
Зарубіжний досвід формування національних інноваційних систем та його використання в Україні
АВ Бойко
Економіка та прогнозування, 91-103, 2013
142013
Стійкість національної економіки: теорія, методологія, практика
АВ Бойко
Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2014
122014
Використання ресурсного підходу формування стратегії
ІА Бойко
Бойко, ІА Використання ресурсного підходу формування стратегії/ІА Бойко …, 2008
52008
Планування регіонального розвитку в Україні
АВ Бойко
Вісник КНТЕУ, 19-35, 2017
42017
Іноземні інвестиції в економіці регіонів України
АВ Бойко
Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць: у 4, 740-749, 2004
4*2004
Прямі іноземні інвестиції як фактор підвищення національної конкурентоспроможності
АВ Бойко
Творча спадщина Йозефа А. Шумпетера та трансформація сучасної економіки …, 2003
42003
Сільське господарство України у світовому економічному просторі
АВ Бойко
Наука й економіка, 97-102, 2014
32014
Конвергенція та нерівномірність розвитку регіонів України: ризики, тенденції, перспективи
АВ Бойко
Економіка і регіон, 72-78, 2014
32014
Механізм стійкості аграрного сектора економіки України до глобальних викликів
РМ Безус, АВ Бойко
Європейський вектор економічного розвитку, 22-29, 2014
32014
Еволюція концепції стійкості: від природничого до економічного контексту
АВ Бойко
Економічна теорія, 27-37, 2013
32013
Позитивные и негативные последствия глобализации в современном мире
А Бойко
Організаційний комітет, 17, 2016
22016
Теоретичні моделі в аналізі стійкості національної економіки
АВ Бойко
Наука й економіка 1 (4(32)), 233-238, 2013
22013
Управління інвестиційним розвитком у контексті підвищення конкурентоспроможності економіки
АВ Бойко
Зовнішня торгівля: право та економіка, 122-129, 2007
22007
Формування інвестиційних ресурсів регіону (на прикладі Черкаської області)
АВ Бойко
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2007
2*2007
Діагностика ресурсного потенціалу органічного агровиробництва
РМ Безус, АВ Бойко
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, 2015
12015
Механізми забезпечення стійкості економіки України до глобальних викликів і ризиків сучасності
АВ Бойко
Економіка і регіон, 34-41, 2014
12014
Інвестиційний потенціал регіонів України: проблеми теорії та практики
АВ Бойко
Зб. наук. пр. Черк. держ. технол. університету. Серія: Екон. науки, 25-33, 2010
12010
Посткризова економіка України в умовах глобалізованості світового простору
АВ Бойко
Збірник науковий праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки 1 (25), 152-158, 2010
12010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20