Микола Павлович Придюк (M.P. Prydiuk)
Микола Павлович Придюк (M.P. Prydiuk)
старший науковий співробітник, відділ мікології, Інститут ботаніки
Verified email at botany.kiev.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Гриби природних зон Криму
ІО Дудка, ВП Гелюта, ЮЯ Тихоненко, ТВ Андріанова, ВП Гайова, ...
Надруковано у друкарні Українського фітосоціологічного центру, 2004
492004
Гриби заповідників та національних природних парків Лівобережної України
ІО Дудка, ВП Гелюта, ТВ Андріанова, ВП Гайова, ЮЯ Тихоненко, ...
Національна Академія наук України, Інститут ботаніки ім. МГ Холодного, 2009
282009
Fungi of the Crimean Peninsula. MG Kholodny Institute of Botany
IO Dudka, VP Heluta, YY Tykhonenko, TV Andrianova, VP Hayova, ...
National Academy of Sciences of Ukraine, 452, 2004
232004
Fungi of the Crimean peninsula
IO Dudka, VP Heluta, YY Tykhonenko, TV Andrianova, VP Hayova, ...
MG Kholodny Institute of Botany, 452, 2004
222004
Макроміцети Криму, занесені до Червоної книги України
ІС Саркіна, МП Придюк, ВП Гелюта
Укр. ботан. журн. 60 (4), 438–446, 2003
192003
New records of dung-inhabiting Coprinus-species in Ukraine II. Section Coprinus
MP Prydiuk
Czech Mycol. 63 (1), 13-32, 2011
172011
New records of dung-inhabiting Coprinus-species in Ukraine I. Section Pseudocoprinus
MP Prydiuk
Czech Mycol. 62 (1), 43-58, 2010
17*2010
Аннотированный список афиллофороидных грибов Украины
АЮ Акулов, АС Усиченко, ДВ Леонтьев, ЕО Юрченко, НП Придюк
Мицена 2 (2), 75, 2003
162003
Аннотированный список сумчатых и базидиальных макромицетов Ялтинского горно-лесного природного заповедника
ИС Саркина, НП Придюк
Научные записки природного заповедника «Мыс Мартьян», 45-82, 2012
152012
Гриби та грибоподібні організми національного природного парку «Деснянсько-Старогутський»
ІО Дудка, МП Придюк, ЮІ Голубцова, ТВ Андріанова, КК Карпенко
Суми: Університетська книга, 2009
142009
New records of Conocybe species from Ukraine. I. The sections Mixtae and Pilosellae
MP Prydiuk
Czech Mycol. 59 (1), 25–38, 2007
132007
New records of Conocybe species from Ukraine. II. The section Conocybe
MP Prydiuk
Czech Mycol. 59 (1), 39–50, 2007
112007
Базидіальні макроміцети Луганського природного заповідника
МП Придюк
Зб. наук. праць Луганського нац. аграр. ун-ту. Сер. біол. науки 56 (79), 69–92, 2005
11*2005
Гриби заповiдникiв та нацiональних природних паркiв Лiвобережної України
IО Дудка, ВП Гелюта, ТВ Андрiанова, ВП Гайова, ЮЯ Тихоненко, ...
102009
Ін-т ботан. ім. МГ Холодного НАНУ
Г природних зон Криму, ІО Дудка, ВП Гелюта, ЮЯ Тихоненко, ...
К.: Фітосоціоцентр, 2004
102004
Нагрунтові базидіальні макроміцети букових лісів Кримського природного заповідника
МП Придюк
Заповідна справа в Україні 8, 55-59, 2002
92002
The preliminary checklist of boletoid fungi of Ukraine
OY Akulov, MP Prydiuk
Pagine di Micologia 27, 117–144, 2007
8*2007
New records of Pholiotina species in Ukraine
MP Prydiuk
Czech Mycology. 58 (3-4), 273–285, 2006
82006
YA.(2006). Fungi of Ukraine
TV Andrianova, IO Dudka, VP Hayova, VP Heluta, VP Isikov, ...
8
Нові та рідкісні для України види роду Corpinus (Pers.: Fr.) Gray. 2. Представники секції Coprinus
МП Придюк
Інститут ботаніки ім. МГ Холодного НАН України, 2007
72007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20