Юрій Анатолійович Пономаренко, Yuriy A. Ponomarenko
Юрій Анатолійович Пономаренко, Yuriy A. Ponomarenko
Підтверджена електронна адреса в nlu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / За заг. ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація.
ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш, СВ Гізімчук, НО Гуторова, ...
К. : Ін Юре, 2003
510*2003
Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. / за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. – 5-те вид., допов.
ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш, ІО Зінченко, ЛМ Кривоченко, ...
Х. : Право 1, 376 с., 2013
393*2013
Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / За заг. ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – Вид. четверте, доповн.
ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш, СВ Гізімчук, НО Гуторова, ...
Х. : ТОВ «Одіссей», 2008
390*2008
Кримінальний кодекс України : Науково-практичний коментар / За заг. ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – Видання третє, перероблене і доповнене.
ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш, СВ Гізімчук, НО Гуторова, ...
Х. : ТОВ «Одіссей», 2006
390*2006
Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / За заг. ред. В. Т. Маляренка, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. Видання друге, перероблене і доповнене.
ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш, СВ Гізімчук, НО Гуторова, ...
Одіссей, 2004
390*2004
Виды наказаний по уголовному праву Украины : монография
ЮА Пономаренко
Х. : ФИНН, 2009
65*2009
Чинність і дія кримінального закону в часі : монографія
ЮА Пономаренко
К. : Атіка, 2005
522005
Штраф як вид покарання у кримінальному праві України (за результатами реформи 2011 р.) : Науковий нарис
ЮА Пономаренко
Х. : Право, 2012
162012
Зворотна дія кримінального закону в часі: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук
ЮА Пономаренко
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2002
14*2002
Поняття кримінальної відповідальності
ЮА Пономаренко
Проблеми законності : Академіч. зб. наук. праць., С. 138-148., 2009
132009
Форми реалізації кримінальної відповідальності за кримінальним законодавством України
ЮА Пономаренко
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету …, 2013
122013
Поняття пеналізації злочинів
ЮА Пономаренко
Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць, С. 65-77., 2009
102009
Застосування кримінального закону за аналогією як засіб подолання прогалин у ньому
ЮА Пономаренко
Кримінальне право України, С. 9-16., 2006
72006
Заходи безпеки за кримінальним правом України
ЮА Пономаренко
Вісник прокуратури, С. 63-67., 2011
62011
Значення системи покарань для диференціації кримінальної відповідальності в санкціях статей Особливої частини КК України
ЮА Пономаренко
Кримінальний кодекс України 2001 року: Проблеми застосування і перспективи …, 2009
6*2009
Обратное действие уголовного закона во времени
ЮА Пономаренко
Харьков, 2002, 2002
62002
Щодо конфіскації майна як виду покарання
ЄЄ Демидова, ЮА Пономаренко
Актуальні питання юридичної науки. Частина ІІ: Матеріали міжнар. наук.-практ …, 2008
52008
Виклики сучасності і кримінальне право
ВЯ Тацій, ВІ Тютюгін, ЮА Пономаренко
Голос України, С. 6-7., 2016
42016
Основні правила пеналізації окремих злочинів за чинним КК України
ЮА Пономаренко
Вісник Національної академії прокуратури України, С. 47-52., 2009
42009
Аналогія кримінального закону як засіб подолання прогалин у ньому
ЮА Пономаренко
Актуальні проблеми правознавства: Тези доп. і наук повідомлень учасників …, 2006
42006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20