Follow
Юрій Анатолійович Пономаренко
Юрій Анатолійович Пономаренко
Other namesYuriy Ponomarenko, Юрий Анатольевич Пономаренко
Verified email at nlu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / За заг. ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація.
ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш, СВ Гізімчук, НО Гуторова, ...
К. : Ін Юре, 2003
881*2003
Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. / за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. – 5-те вид., допов.
ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш, ІО Зінченко, ЛМ Кривоченко, ...
Х. : Право 1, 376 с., 2013
740*2013
Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / За заг. ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – Вид. четверте, доповн.
ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш, СВ Гізімчук, НО Гуторова, ...
Х. : ТОВ «Одіссей», 2008
740*2008
Кримінальний кодекс України : Науково-практичний коментар / За заг. ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – Видання третє, перероблене і доповнене.
ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш, СВ Гізімчук, НО Гуторова, ...
Х. : ТОВ «Одіссей», 2006
740*2006
Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / За заг. ред. В. Т. Маляренка, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. Видання друге, перероблене і доповнене.
ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш, СВ Гізімчук, НО Гуторова, ...
Одіссей, 2004
740*2004
Виды наказаний по уголовному праву Украины : монография
ЮА Пономаренко
Х. : ФИНН, 2009
123*2009
Чинність і дія кримінального закону в часі : монографія
ЮА Пономаренко
К. : Атіка, 2005
100*2005
Загальна теорія визначення караності кримінальних правопорушень : монографія
ЮА Пономаренко
Харків : Право, 2020
56*2020
Штраф як вид покарання у кримінальному праві України (за результатами реформи 2011 р.) : Науковий нарис
ЮА Пономаренко
Х. : Право, 2012
462012
Зворотна дія кримінального закону в часі: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук
ЮА Пономаренко
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2002
43*2002
Форми реалізації кримінальної відповідальності за кримінальним законодавством України
ЮА Пономаренко
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету …, 2013
322013
Пеналізація злочинів як напрямок кримінально-правової політики
НО Гуторова, ЮА Пономаренко
Вісник Асоціації кримінального права України, С. 32-49., 2013
272013
Сучасна кримінально-правова система в Україні: реалії та перспективи
ЮВ Баулін, МВ Буроменський, ВВ Голіна, ВК Грищук, ОВ Зайчук, ...
Київ : ВАІТЕ, 2015
22*2015
Поняття кримінальної відповідальності
ЮА Пономаренко
Проблеми законності : Академіч. зб. наук. праць., С. 138-148., 2009
212009
Кримінальне право України: Загальна частина: підручник / В. Я. Тацій, В. І. Тютюгін, В. І. Борисов, та ін.; за ред. В. Я. Тація, В. І. Тютюгіна, В. І. Борисова. – 6-е вид …
ЮВ Баулін, ВІ Борисов, ОО Володіна, АВ Горностай, ОВ Євдокімова, ...
19*2020
Проблеми стабільності й динамізму кримінального законодавства України на сучасному етапі
ВЯ Тацій, ВІ Тютюгін, ЮА Пономаренко
Вісник Національної академії правових наук України, С. 54-66., 2015
17*2015
Соціологія права: енциклопедичний словник
МП Требін, ЛМ Герасіна, ОЮ Панфілов, ВЛ Погрібна, ...
Харків : Право, 2020
16*2020
Поняття пеналізації злочинів
ЮА Пономаренко
Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць, С. 65-77., 2009
162009
Peculiarities of Tax Residency of Individuals in Modern Conditions
IM Bondarenko, MY Burdin, TY Kaganovska, TA Latkovska, SV Nadobko, ...
Journal of Advanced Research in Law and Economics 10 (8(46)), P. 352–357., 2020
132020
Заходи безпеки за кримінальним правом України
ЮА Пономаренко
Вісник прокуратури, С. 63-67., 2011
12*2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20