Юрій Анатолійович Пономаренко, Yuriy A. Ponomarenko
Юрій Анатолійович Пономаренко, Yuriy A. Ponomarenko
Підтверджена електронна адреса в nlu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / За заг. ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація.
ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш, СВ Гізімчук, НО Гуторова, ...
К. : Ін Юре, 2003
776*2003
Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. / за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. – 5-те вид., допов.
ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш, ІО Зінченко, ЛМ Кривоченко, ...
Х. : Право 1, 376 с., 2013
654*2013
Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / За заг. ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – Вид. четверте, доповн.
ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш, СВ Гізімчук, НО Гуторова, ...
Х. : ТОВ «Одіссей», 2008
654*2008
Кримінальний кодекс України : Науково-практичний коментар / За заг. ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – Видання третє, перероблене і доповнене.
ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш, СВ Гізімчук, НО Гуторова, ...
Х. : ТОВ «Одіссей», 2006
654*2006
Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / За заг. ред. В. Т. Маляренка, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. Видання друге, перероблене і доповнене.
ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш, СВ Гізімчук, НО Гуторова, ...
Одіссей, 2004
654*2004
Виды наказаний по уголовному праву Украины : монография
ЮА Пономаренко
Х. : ФИНН, 2009
95*2009
Чинність і дія кримінального закону в часі : монографія
ЮА Пономаренко
К. : Атіка, 2005
732005
Штраф як вид покарання у кримінальному праві України (за результатами реформи 2011 р.) : Науковий нарис
ЮА Пономаренко
Х. : Право, 2012
342012
Зворотна дія кримінального закону в часі: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук
ЮА Пономаренко
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2002
31*2002
Форми реалізації кримінальної відповідальності за кримінальним законодавством України
ЮА Пономаренко
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету …, 2013
302013
Поняття кримінальної відповідальності
ЮА Пономаренко
Проблеми законності : Академіч. зб. наук. праць., С. 138-148., 2009
182009
Поняття пеналізації злочинів
ЮА Пономаренко
Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць, С. 65-77., 2009
142009
Пеналізація злочинів як напрямок кримінально-правової політики
НО Гуторова, ЮА Пономаренко
Вісник Асоціації кримінального права України, С. 42-49., 2013
122013
Исправительные работы в уголовном праве Украины: есть ли перспективы?
ЮА Пономаренко
Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки …, 2014
112014
Виклики сучасності і кримінальне право
ВЯ Тацій, ВІ Тютюгін, ЮА Пономаренко
Голос України, С. 6-7., 2016
102016
Проблеми стабільності й динамізму кримінального законодавства України на сучасному етапі
ВЯ Тацій, ВІ Тютюгін, ЮА Пономаренко
Вісник Національної академії правових наук України, С. 54-66., 2015
92015
Заходи безпеки за кримінальним правом України
ЮА Пономаренко
Вісник прокуратури, С. 63-67., 2011
92011
Основні правила пеналізації окремих злочинів за чинним КК України
ЮА Пономаренко
Вісник Національної академії прокуратури України, С. 47-52., 2009
82009
Застосування кримінального закону за аналогією як засіб подолання прогалин у ньому
ЮА Пономаренко
Кримінальне право України, С. 9-16., 2006
82006
Значення системи покарань для диференціації кримінальної відповідальності в санкціях статей Особливої частини КК України
ЮА Пономаренко
Кримінальний кодекс України 2001 року: Проблеми застосування і перспективи …, 2009
7*2009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20