Follow
Anatolij Podgornyj ; Подгорный Анатолий Захарович
Anatolij Podgornyj ; Подгорный Анатолий Захарович
Odessa National Economic University ; Одесский национальный экономический университет
No verified email - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Статистика: навчальний посібник/АЗ Підгорний, ІГ Готліб, КВ Вітковська [та інші]/за ред. АЗ Підгорного
АЗ Підгорний
АЗ Підгорного. Одеса, 2013
392013
Статистика туризму: навчальний посібник
АЗ Підгорний, ОГ Милашко
Одеса: ОНЕУ 204, 2014
322014
Міжнародна статистика
АЗ Підгорний, ОГ Милашко
Одеський національний економічний університет, 2012
32*2012
Статистика ринків
АЗ Підгорний, ОВ Самотоєнкова
Одеса Атлант, 2015
29*2015
Статистика ринків: навчальний посібник
АЗ Підгорний
Одеса: Атлант, 2014
292014
Статистика ринків: навчальний посібник
АЗ Підгорний
Одеса: Атлант, 2014
292014
Статистичні методи в управлінні розвитком регіону: монографія
АЗ Підгорний, ОВ Самотоєнкова, ОГ Милашко
АЗ Підгорний, ОВ Самотоєнкова, ОГ Милашко та ін.–Одеса: ФОП Гуляєва ВМ, 2016
252016
Методологія статистичного забезпечення розвитку регіону: монографія/[АЗ Підгорний, КВ Вітковська, ОГ Милашко, ТВ Погорєлова, ТС Корольова та ін.]
ТС Корольова
Одеса: Атлант 303, 3, 2012
252012
Демографічна статистика: навчальний посібник
АЗ Підгорний
Одеса: ОДЕУ, 166 с, 2010
212010
Соціально-демографічна статистика
АЗ Підгорний, ОВ Самотоєнкова, ЮО Ольвінська, КВ Вітковська
20*2017
Система національних рахунків
АЗ Підгорний, ОГ Милашко
Одеський державний економічний університет, 2009
20*2009
Моніторинг диференціації доходів населення на регіональному рівні
АЗ Підгорний, КВ Вітковська
Формування ринкових відносин в Україні, 62-65, 2013
17*2013
Удосконалення методології статистичного оцінювання розвитку регіону: звіт про НДР (проміжн.)
АЗ Підгорний
Одеса, 2014
142014
Статистика
АЗ Подгорный, ОГ Мылашко, СМ Киршо, НМ Шилофост
Одесса : Атлант, 2012
14*2012
Методика оцінки ефективності науково-дослідних робіт
ТС Корольова, ВА Карпов, АЗ Підгорний, ТС Королева, ВА Карпов, ...
Одеський державний економічний університет, 2005
9*2005
Деякі методологічні питання фінансування вищої освіти в Україні
АЗ Підгорний, ТС Корольова
Вісник соціально-економічних досліджень, 54-57, 2002
9*2002
Бюджетування – ефективний засіб управління фінансами ВНЗ
АЗ Підгорний, ТС Корольова, ІС Лапіна
Вісник соціально-економічних досліджень, 155-162, 2013
82013
Деякі методологічні аспекти оцінки життєвого потенціалу населення на регіональному рівні
АЗ Підгорний, КВ Вітковська
Вісник соціально-економічних досліджень, 308-314, 2008
8*2008
Щодо питання про побудову таблиць смертності за причинами для окремих регіонів України
АЗ Підгорний, КВ Вітковська
Вісник соціально-економічних досліджень, 51-57, 2007
8*2007
Фінансування видатків бюджету на вищу освіту в Україні
ВІ Глухова
Ефективна економіка 5, 2020
72020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20