Дейнеко Ігор Володимирович
Дейнеко Ігор Володимирович
Verified email at nau.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Фактор когнитивного диссонанса в педагогике физических усилий и двигательной активности
ІІ Вржесневский, ТІ Ракитина, ВІ Пахомов, ІВ Дейнеко
Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка, Психологія…, 2017
72017
Концентрація уваги як частина тренувального процесу з футзалу у непрофільних ЗВО
І Дейнеко, А Гончарук
Національний авіаційний університет, 2020
12020
Формування психофізичних здібностей студентів під час навчально-тренувального процесу з футзалу
НА Орленко, ІВ Дейнеко, ВВ Гарнусова, АА Черний
Achievements and prospects of modern scientific research, 2021
2021
Тестування техніко-тактичних дій та швидкісної витривалості у футзалі
ІВ Дейнеко, ІВ Лукашова, ВВ Хачатрян
Національний авіаційний університет, 2020
2020
Фізичне виховання студентів у проблемному полі соціально-комунікативних трансформацій сучасного суспільства
ІІ Вржесневський, ГІ Вржесневська, ІВ Дейнеко, ТІ Ракітіна
Талком; Talkom, 2020
2020
Організаційно-методичні засади оптимізації тренувального процесу на етапі початкової підготовки юних футболістів
ІВ Дейнеко
Національний авіаційний університет, 2019
2019
Исследование технико-тактической подготовки юных футболистов на базовом этапе
ІВ Дейнеко, ВВ Коротя, МА Величенко
ФГАОУ ВО Рос. гос. проф.–пед. ун-т, 2019
2019
Problem of Pedagogical Technologies of technological going near educating
ІВ Дейнеко, СП Гейченко, ІВ Скидан, МА Величенко
Національний авіаційний університет, 2018
2018
Особенности в технико-тактической подготовки юношей в футзале.
ІВ Дейнеко
Національний авіаційний університет, 2018, 2018
2018
ОТНОШЕНИЕСТУДЕНТОВ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖ-НЕНИЯМИ В КОНТЕКСТЕ САМООЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗ-МОЖНОСТЕЙ
ИИ Вржесневский, ИВ Дейнеко, ТИ Ракитина
Проблемы развития физической культуры и спорта в новом тысячелетии, 600-604, 2018
2018
Проблеми оцінки змагальної діяльності у спортивних іграх.
ІВ Дейнеко, КВ Старостіна, ВІ Пахомов
Національний авіаційний університете, 2017, 2017
2017
Фактор когнитивного дисонансу у педагогіці фізичних зусиль і рухової активності.
ІІ Вржесневський, ТІ Ракитіна, ВІ Пахомов, ІВ Дейнеко
Національний авіаційний університет. 2017, 2017
2017
ФАКТОР ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ К ФИЗИЧЕСКИМ УПРАЖНЕНИЯМ В КОНТЕКСТЕ ОЦЕНКИ И САМООЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ІІ Вржесневский
Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка, Психологія…, 2017
2017
Побудова мікроциклів швидкісно-силової підготовки студентів І-ІІ року навчання спортивної спеціалізації" футзал".
ІВ Дейнеко, ЛО Шип, ВВ Коротя
Національний авіаційний університет, 2017, 2017
2017
Фізичне виховання в контексті сучасної освіти (ХІ)
ВВ Білецька, МА Величенко, ЮО Усачов, СВ Оргєєва, ГІ Вржеснєвська, ...
Національний авіаційний університет, 2016, 2016
2016
Анализ теоретических аспектов учебного процесса в Вузах.
ІВ Дейнеко, ТФ Свірська, ЛО Шип
ФГАОУ ВПО Рос. гос. проф.–пед. ун-т, 2016
2016
Теоретико-методологічні підходи до фізичного виховання у вищому технічному навчальному закладі
ІВ Дейнеко, НБ Канішевська, ВВ Хачатрян
2015
ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
ТІ Ракитіна, ІВ Дейнеко, ВВ Хачатрян
ФГАОУ ВПО" Российский Государственный профессионально-педагогический…, 2015
2015
Порівняльний аналіз ставлення студенток ІІ курсу НАУ до деяких факторів, пов'язаних з індивідуальною руховою активністю.
ТІ Ракитіна, ІІ Вржесневський, ВО Акімова, НІ Турчина, ІВ Дейнеко
НПУ імені МП Драгоманова, 2014
2014
Фізичне виховання в контексті сучасної освіти (VIII)
ІІ Вржесневський, ГІ Вржеснєвська, ЕГ Черняєв, ВВ Коротя, ...
Національний авіаційний університет, 2013, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20