Дашковская ЕВ
Дашковская ЕВ
Інститут модернізації змісту освіти
Підтверджена електронна адреса в imzo.gov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інформаційно-аналітичні матеріали про діяльність Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України у 2011 році/уклад
О України
ОА Удод, КМ Левківський, ВП Погребняк, ОВ Дашковська, ДБ Панасевич, АК …, 2011
412011
Інформаційно-аналітичний звіт про діяльність Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України у 2012 році/Уклад
О України
ОА Удод, КМ Левківський, ВП Погребняк, ОВ Дашковська, ДБ Панасевич, АК Солоденко, 2012
212012
Деякі думки щодо впровадження нового Закону України" Про вищу освіту"
ДБ Панасевич, ОВ Дашковська
ІФНТУНГ, 2014
32014
Строение бис/1-мезитил-5-тетразолил/иминометана
ЕВ Дашковская, АФ Шиванюк, МО Лозинский, ЮА Соколова, ...
Тезисы Всесоюзного совещания по дифракционным методам исследования, Суздаль, 1988
3*1988
Стандарти вищої освіти: основні етапи створення, проблеми та ризики впровадження
ОВ Дашковська, ВП Погребняк
Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета, 75-78, 2017
12017
Інтернаціоналізація освітнього середовища і вітчизняна вища школа
АК Солоденко, ВП Погребняк, ОВ Дашковська
НТУ" ХПІ", 2017
12017
Стандарти вищої освіти: нормативно-правове і організаційне забезпечення
ПВП Дашковська О.В.
Збірник наукових праць «Будівництво,матеріалознавство, машинобудування» 93 …, 2016
12016
Модернізація вищої освіти: нормативно-правове і організаційне забезпечення
САК Дашковська О.В., Погребняк В.П., Власюк О.А.
Вища школа 10 (147), с. 21-27, 2016
1*2016
Формування культури безпеки–головне завдання підготовки бакалаврів з охорони праці
ОВ Третьяков, ОВ Дашковська
Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета, 80-83, 2012
12012
Deep Learning based Traffic Optimization in Optical Transport Networks
V Andrushchak, M Kaidan, S Dumych, O Dashkovska, H Kopets
2020 IEEE 15th International Conference on Advanced Trends in …, 2020
2020
Імплементація Закону України «Про вищу освіту»: підсумки дослідження
ДОВ Погребняк В.П.
«Імплементація Закону України «Про вищу освіту»: підсумки дослідження …, 2020
2020
Організація і функціонування системи забезпечення якості вищої освіти в Україні
ДОВ Погребняк В.П.
Нові технології навчання 94, 260-264, 2020
2020
Інтегральна оцінка екологічного стану поверхневих водойм в умовах промислового навантаження
ОВТ В.Л. Безсонний, О.В. Дашковська
Збірник матеріалівVІI Всеукраїнської науково-технічної конференції "Сучасні …, 2020
2020
Модернізація вищої освіти України – шлях в європейський освітній простір
ПВП Дашковська О.В.
Збірник тез доповідей ХVІІІ Міжнародної науково-методичної конференції …, 2020
2020
НАЗЯВО в дії
ПВП Дашковська О.В.
Збірник тез доповідей VI Всеукраїнської заочної науково-практичної …, 2020
2020
Система забезпечення якості вищої освіти
ДОВ Погребняк В.П.
Вища школа, 82-92, 2020
2020
Як діє НАЗЯВО – ключова ланка системи якості вищої освіти
ПВП Дашковська О.В.
Збірник матеріалів IIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми …, 2020
2020
Потенціал закладів вищої освіти України: ретроспективний аналіз
ЯВА Дашковська О.В., Погребняк В.П.
Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Фізико …, 2019
2019
Безпека людини – основа суспільної безпеки
ДНЙ Дашковська О.В.
Матеріали ІІ науково-практичної конференції (за міжнародною участю) «Наукове …, 2019
2019
Завдання адаптації нормативної бази з безпеки життєдіяльності людини у контексті євроінтеграції України
ДОВ Третьяков О.В.
Матеріали ХVІІ Міжнародної науково-методичної конференцію «Безпека життя і …, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20