Підписатись
Актуальні проблеми філології та перекладознавства
Актуальні проблеми філології та перекладознавства
Редакція наукового фахового видання категорії "Б"
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Перекладознавство
ІМ Литвин
Чабаненко ЮА, 2014
1302014
Українські та німецькі прізвища, мотивовані назвами професій (лексико-семантичний аналіз)
НБ Вирста
Актуальні проблеми філології та перекладознавства, 36-46, 2013
232013
Жанр антиутопії у постмодерністичному дискурсі
ІС Федух
Актуальні проблеми філології та перекладознавства, 180-184, 2015
202015
Сучасна українська лінгвоконцептологія: стан і перспективи розвитку
ІО Голубовська
Актуальні проблеми філології та перекладознавства, 151-159, 2016
162016
Англійські та українські паремії: порівняльний аспект
ОВ Орловська
Актуальні проблеми філології та перекладознавства, 247-251, 2016
152016
Український молодіжний сленг у системі функціонування мови
ПМ Грабовий
Актуальні проблеми філології та перекладознавства: Збірник наукових праць. Ч …, 2007
122007
Англійська абсолютна конструкція: досвід колострукційного аналізу
ВВ Жуковська
Актуальні проблеми філології та перекладознавства, 80-85, 2017
112017
Українська ономастика: історія, сьогодення, перспективи
ММ Торчинський
Актуальні проблеми філології та перекладознавства, 217-238, 2013
112013
Проблема категорії художнього простору у діахронному аспекті
ТВ Врублевська
Актуальні проблеми філології та перекладознавства, 53-62, 2013
102013
Лінгво-прагматичний аспект аргументативного дискурсу
СВ Гладьо, СД Чугу
Актуальні проблеми філології та перекладознавства, 134-139, 2016
92016
Мас-медійний дискурс: змістові, структурні та функціональні особливості
ІО Гаврилюк
Актуальні проблеми філології та перекладознавства, 110-117, 2016
92016
Типологічна класифікація фразових дієслів у сучасній англійській мові
ОВ Орловська
Актуальні проблеми філології та перекладознавства, 180, 2017
82017
Методологічні проблеми відтворення чужокультурної інформації в мовних знаках: симбіоз зіставної лінгвокультурології та перекладознавства
КІ Мізін
Актуальні проблеми філології та перекладознавства, 294-301, 2016
82016
Семантико-лексичні та граматичні особливості англійського мовленнєвого етикету
ІС Делик
Актуальні проблеми філології та перекладознавства, 189-195, 2016
82016
Реалії як етнокультурні маркери в художньому тексті та їх переклад
ТА Погрібна
Актуальні проблеми філології та перекладознавства, 276-281, 2016
82016
Фітоніми в поетичному мовленні Леоніда Талалая
ОО Тєлєжкіна
Актуальні проблеми філології та перекладознавства, 125-131, 2016
82016
Особливості перекладу англійської юридичної термінології в офіційно-діловому мовленні: збірник наукових праць
ЮП Бойко, ЄВ Долинський
Актуальні проблеми філології та перекладознавства, 2021
72021
Попереднє та кінцеве редагування текстів у процесі машинного перекладу засобами комп’ютерного програмного забезпечення та онлайн-сервісів
ОВ Мартинюк
Хмельницький національний університет, 2019
72019
Структурно-семантичний аналіз релігійної лексики (на матеріалах новітніх загальномовних словників)
ОС Ковтунець
Актуальні проблеми філології та перекладознавства, 23-29, 2016
72016
Компетентнісний підхід до вивчення фразеології в загальноосвітній школі
ГП Лещенко
Актуальні проблеми філології та перекладознавства, 108-112, 2016
72016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20