Наталя Кабусь
Наталя Кабусь
ХНПУ імені Г.С.Сковороди, факультет психології та соціології, кафедра
Подтвержден адрес электронной почты в домене hnpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Організація навчально-творчої діяльності старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів
НД Кабусь
Основні концептуальні підходи і тенденції модернізації педагогічної освіти в …, 2007
102007
The Use of Activity-Based Approach as Methodological Basis of Prospective Social Workers’ Training to Sustainable Development of Social Groups in Ukraine
N Kabus
International Letters of Social and Humanistic Sciences 72, P. 83-90., 2016
92016
Методологічні засади підготовки майбутніх соціальних педагогів до сталого розвитку соціальних груп
НД Кабусь
Основи сучасної педагогіки / за заг. ред. Т.О.Дмитренко, С.353-428, 2016
72016
Обґрунтування інваріантної моделі організації навчально-творчої діяльності: соціально-педагогічний аспект
НД Кабусь
Вісник Харківської державної академії культури, 168-175, 2009
62009
Навчально-творча діяльність як засіб реалізації гуманістичної освітньої парадигми
НД Кабусь
Підвищення готовності майбутніх фахівців до інноваційної педагогічної …, 2005
62005
The Method of Forming the Health-Saving Competence of Pedagogical Universities’ Students
S Khatuntseva, S., Kabus, N., Portyan, M., Zhernovnykova, O., Kara, S., Knysh
Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională 12 (Issue 1), 185-197, 2020
5*2020
Providing a Spiritually Full Stimulating and Creative Environment as the Condition of Effectiveness of Social and Pedagogical Activities for Sustainable Development of Social …
N Kabus
Journal of Sociology and Anthropology 1 (1), P. 17-25, 2017
52017
Summarizing the experience of students future social pedagogues volunteering in the context of sustainable development and health preservation of personality
N Kabus
American Journal of Nursing Research 3 (1), 8-13, 2015
52015
Витоки ідеї сталого розвитку особистості в творчості ГС Сковороди
НД Кабусь
Педагогіка та психологія, 234-247, 2015
42015
Формування соціальної відповідальності майбутніх соціальних педагогів як умова їхнього особистісного саморозвитку
НД Кабусь
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 319-323, 2012
42012
Підготовка майбутніх соціальних педагогів до сталого розвитку соціальних груп: теорія і практика: монографія. Х. : Видавець Іванченко І.С.
НД Кабусь
32017
Підготовка майбутніх соціальних педагогів до сталого розвитку соціальних груп: цивілізаційно-культурологічний підхід
НД Кабусь
Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології: зб. наук …, 2015
32015
Prospective Social Workers' Training to Sustainable Development of Social Groups on the Basis of System and Synergetic Methodology
N Kabus
World Scientific News 61 (2), – P. 110-121, 2017
22017
Ресурсний підхід як підґрунтя соціально-педагогічної діяльності зі сталого розвитку соціальних груп
НД Кабусь
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2016
22016
Професійно-творчий розвиток майбутнього соціального педагога в процесі навчання у вищій школі
НД Кабусь
Розвиток творчого потенціалу майбутнього фахівця : монографія / за ред. Т. О …, 2014
22014
Професійно-творчий розвиток майбутнього соціального педагога в процесі навчання у вищій школі
НД Кабусь
Розвиток творчого потенціалу майбутнього фахівця: монографія / за заг. ред …, 2014
22014
Дослідження проблеми формування установки на професійно-творчий саморозвиток студентів–майбутніх соціальних педагогів
НД Кабусь
Ukrainian Engineering Pedagogics Academy, 2012
22012
Система професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до сталого розвитку соціальних груп
НД Кабусь
Педагогіка та психологія: зб. наук. праць., С. 188-197, 2018
12018
Компетентнісно-креативний підхід до професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери
НД Кабусь
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, С.95-103., 2015
12015
Pоль соціальної групи в реалізації стратегії сталого розвитку суспільства
НД Кабусь
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2014
12014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20