Наталя Кабусь
Наталя Кабусь
ХНПУ імені Г.С.Сковороди, факультет психології та соціології, кафедра
Подтвержден адрес электронной почты в домене hnpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Організація навчально-творчої діяльності старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів
НД Кабусь
Основні концептуальні підходи і тенденції модернізації педагогічної освіти в …, 2007
112007
The Use of Activity-Based Approach as Methodological Basis of Prospective Social Workers’ Training to Sustainable Development of Social Groups in Ukraine
N Kabus
International Letters of Social and Humanistic Sciences 72, P. 83-90., 2016
92016
Методологічні засади підготовки майбутніх соціальних педагогів до сталого розвитку соціальних груп
НД Кабусь
Основи сучасної педагогіки / за заг. ред. Т.О.Дмитренко, С.353-428, 2016
92016
The Method of Forming the Health-Saving Competence of Pedagogical Universities’ Students
S Khatuntseva, S., Kabus, N., Portyan, M., Zhernovnykova, O., Kara, S., Knysh
Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională 12 (Issue 1), 185-197, 2020
72020
Система професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до сталого розвитку соціальних груп
НД Кабусь
Педагогіка та психологія: зб. наук. праць., С. 188-197, 2018
62018
Summarizing the experience of students future social pedagogues volunteering in the context of sustainable development and health preservation of personality
N Kabus
American Journal of Nursing Research 3 (1), 8-13, 2015
62015
Обґрунтування інваріантної моделі організації навчально-творчої діяльності: соціально-педагогічний аспект
НД Кабусь
Вісник Харківської державної академії культури, 168-175, 2009
62009
Providing a Spiritually Full Stimulating and Creative Environment as the Condition of Effectiveness of Social and Pedagogical Activities for Sustainable Development of Social …
N Kabus
Journal of Sociology and Anthropology 1 (1), P. 17-25, 2017
52017
Витоки ідеї сталого розвитку особистості в творчості ГС Сковороди
НД Кабусь
Педагогіка та психологія, 234-247, 2015
52015
Навчально-творча діяльність як засіб реалізації гуманістичної освітньої парадигми
НД Кабусь
Підвищення готовності майбутніх фахівців до інноваційної педагогічної …, 2005
52005
Підготовка майбутніх соціальних педагогів до сталого розвитку соціальних груп: теорія і практика: монографія. Х. : Видавець Іванченко І.С.
НД Кабусь
42017
Підготовка майбутніх соціальних педагогів до сталого розвитку соціальних груп: цивілізаційно-культурологічний підхід
НД Кабусь
Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології: зб. наук …, 2015
42015
Формування соціальної відповідальності майбутніх соціальних педагогів як умова їхнього особистісного саморозвитку
НД Кабусь
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 319-323, 2012
42012
Професійно-творчий розвиток майбутнього соціального педагога в процесі навчання у вищій школі
НД Кабусь
Розвиток творчого потенціалу майбутнього фахівця : монографія / за ред. Т. О …, 2014
32014
Професійно-творчий розвиток майбутнього соціального педагога в процесі навчання у вищій школі
НД Кабусь
Розвиток творчого потенціалу майбутнього фахівця: монографія / за заг. ред …, 2014
32014
Prospective Social Workers' Training to Sustainable Development of Social Groups on the Basis of System and Synergetic Methodology
N Kabus
World Scientific News 61 (2), – P. 110-121, 2017
22017
Ресурсний підхід як підґрунтя соціально-педагогічної діяльності зі сталого розвитку соціальних груп
НД Кабусь
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2016
22016
Pоль соціальної групи в реалізації стратегії сталого розвитку суспільства
НД Кабусь
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2014
22014
Дослідження проблеми формування установки на професійно-творчий саморозвиток студентів–майбутніх соціальних педагогів
НД Кабусь
Ukrainian Engineering Pedagogics Academy, 2012
22012
Педагогічні умови як чинник ефективності підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до сталого розвитку соціальних груп
НД Кабусь
ХНПУ імені ГС Сковороди, 2016
12016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20