Кафедра журналістики, української словесності та культури
Кафедра журналістики, української словесності та культури
Університет державної фіскальної служби України
Підтверджена електронна адреса в nusta.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Мотивація учіння студентів
ІВ Зайцева
Ірпінь: Академія ДПС України, 2000
692000
Мотивація учіння студентів
ІВ Зайцева
Ірпінь: Академія ДПС України, 2000
692000
Метафоричне вираження концепту ЖІНКА в українській мові
ТМ Сукаленко
Vydavnychyĭ Dim Dmytra Buraho, 2010
412010
Формування мотивації учіння студентів вищих економічних навчальних закладів
ІВ Зайцева
Автореф. дис.… к. п, 2001
322001
Формування готовності студентської молоді до створення сім’ї
АП Карасевич
Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних …, 2009
132009
Українська термінологія податкової сфери: структура, функціонування, формування
ОВ Чорна
, спец.: 10.02. 01-українська мова/ОВ Чорна, 2009
132009
Формування комунікативної компетентності майбутніх юристів засобами проектних технологій
ОП Калита
Калита Олена Петрівна, 2011
92011
Особливості вияву антонімії в українській податковій термінології
О Чорна
Iнститут української мови НАН України, 2009
72009
Мова як раціональна дія в системі формування комунікативної компетентності юриста [Електронний ресурс]
ОП Калита
Режим доступу: https://www. narodnaosvita. kiev. ua/Narodna_osvita/vupysku …, 2012
62012
Метафора як засіб вербалізації гендерних стереотипів
Т Сукаленко
Мова і суспільство, 23–32-23–32, 2011
62011
Гендер як соціолінгвістичне поняття
ТМ Сукаленко
Лінгвістичні дослідження, 248-254, 2013
52013
Інформаційно-комунікаційні технології у моніторингу якості освіти
ОВ Чорна
Новітні комп’ютерні технології: матеріали X Міжнародної науково-технічної …, 2012
42012
Соціальні проблеми становлення і розвитку молодої сім’ї/Карасевич АП
АП Карасевич
Всебічний розвиток особистості студента: матеріали наук.-практ. конф./[за …, 2001
42001
Щоб у кожного студента була мотивація до навчання. Про шляхи її формування
ПГ Лузан, ІВ Зайцева
Педагогічка толерантності, 100-105, 2000
42000
Специфіка побудови відеозображення в екранних мистецтвах: спільне й відмінне в кіно та на телебаченні
ЮП Кияшко
Держава та регіони. Сер. Соц. комунікації.—2011.—Вип 2, 50-54, 2011
32011
Метафоричне вираження концепту «жiнка» в українськiй мовi
ТМ Сукаленко
32010
Формування позитивного іміджу державної податкової служби України: завдання і проблеми
НІ Зикун
Електронний ресурс].–Режим доступу: http://www. iai. donetsk. ua/_u/iai/dtp …, 0
3
Екзистенційно-естетичний імператив в українській народній культурі: специфіка помежової ситуації
А Павлова
Літературознавство. Фольклористика. Культурологія, 42-49, 2015
22015
Процес формування професійної компетентності майбутнього фінансиста
ТМ Сукаленко, КВ Чужа
Мовні і концептуальні картини світу, 531-537, 2015
22015
Українська епічна пісня в аспекті репрезентації когнітивної діяльності
АК Павлова
Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Серія історична та філологічна, 2015
22015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20