Кафедра журналістики, української словесності та культури
Кафедра журналістики, української словесності та культури
Університет державної фіскальної служби України
Підтверджена електронна адреса в nusta.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Мотивація учіння студентів
ІВ Зайцева
К.: Ірпінь, 2000
582000
Мотивація учіння студентів
ІВ Зайцева
К.: Ірпінь, 2000
582000
Метафоричне вираження концепту жінка в українській мові
ТМ Сукаленко
Vydavnychyĭ Dim Dmytra Buraho, 2010
342010
Формування мотивації учіння студентів вищих економічних навчальних закладів
ІВ Зайцева
Автореф. дис.… к. п, 2001
292001
Формування готовності студентської молоді до створення сім’ї
АП Карасевич
Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних …, 2009
122009
Українська термінологія податкової сфери: структура, функціонування, формування
ОВ Чорна
, спец.: 10.02. 01-українська мова/ОВ Чорна, 2009
102009
Метафора як засіб вербалізації гендерних стереотипів
Т Сукаленко
Мова і суспільство, 23–32-23–32, 2011
82011
Формування комунікативної компетентності майбутніх юристів засобами проектних технологій
ОП Калита
Калита Олена Петрівна, 2011
72011
Особливості вияву антонімії в українській податковій термінології
О Чорна
Iнститут української мови НАН України, 2009
72009
Мова як раціональна дія в системі формування комунікативної компетентності юриста [Електронний ресурс]
ОП Калита
Режим доступу: https://www. narodnaosvita. kiev. ua/Narodna_osvita/vupysku …, 2012
52012
Гендер як соціолінгвістичне поняття
ТМ Сукаленко
Лінгвістичні дослідження, 248-254, 2013
32013
Інформаційно-комунікаційні технології у моніторингу якості освіти
ОВ Чорна
Новітні комп’ютерні технології: матеріали X Міжнародної науково-технічної …, 2012
32012
Специфіка побудови відеозображення в екранних мистецтвах: спільне й відмінне в кіно та на телебаченні
ЮП Кияшко
Держава та регіони. Сер. Соц. комунікації.—2011.—Вип 2, 50-54, 2011
32011
Соціальні проблеми становлення і розвитку молодої сім’ї/Карасевич АП
АП Карасевич
Всебічний розвиток особистості студента: матеріали наук.-практ. конф./[за …, 2001
32001
Щоб у кожного студента була мотивація до навчання. Про шляхи її формування
ПГ Лузан
Педагогічка толерантності, 100-105, 2000
32000
Формування позитивного іміджу державної податкової служби України: завдання і проблеми
НІ Зикун
Електронний ресурс].–Режим доступу: http://www. iai. donetsk. ua/_u/iai/dtp …, 0
3
Екзистенційно-естетичний імператив в українській народній культурі: специфіка помежової ситуації
А Павлова
Літературознавство. Фольклористика. Культурологія, 42-49, 2015
22015
Українська епічна пісня в аспекті репрезентації когнітивної діяльності
АК Павлова
Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Серія історична та філологічна, 2015
22015
Концептуальні підходи в дослідженні комунікативної компетентності юристів
ОП Калита
Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана …, 2014
22014
Лінгвокультурний типаж чиновник: принципи виділення й опису
ТМ Сукаленко
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2012
22012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20