Поспєлова Тетяна Вадимівна
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Механізми державного управління людським розвитком в Україні: монографія
ТВ Поспєлова
Донецьк: Норд-Прес, 2011
212011
Методологогічні основи державного регулювання у сфері людського розвитку в умовах трансформації українського суспільства
Т Поспєлова
Освітологія, 24-28, 2015
42015
Вплив державного управління на людський розвиток в умовах трансформації українського суспільства
ТВ Поспєлова
Державне управління: теорія та практика, 2011
32011
Нормативно-правове забезпечення здобуття освіти в Україні як основного фактору людського розвитку
ТВ Поспєлова
Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології : зб …, 2011
22011
Розвиток людського потенціалу в Україні: стан, тенденції
ТВ Поспєлова
Зб. наук. пр. ДонДУУ 12 (197), 262–279, 2011
22011
Нормативно-правове забезпечення здобуття освіти в Україні як основного чинника людського розвитку
ТВ Поспєлова
Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології: зб. наук …, 2011
22011
Оцінка результативності державного регулювання розвитку людського потенціалу в Україні
ТВ Поспєлова
Вісник Академії митної служби України. Сер.: Державне управління, 33-38, 2009
22009
Концептуальні засади державного управління у сфері людського розвитку в умовах трансформації українського суспільства
ТВ Поспєлова
Наукові розвідки з державного та муніципального управління, 53-59, 2015
12015
Освіта в Україні в контексті людського розвитку та демократичного об’єднання суспільства
ТВ Поспєлова, АВ Халецький
Теорія та практика державного управління, 225-234, 2012
12012
Дослідження методик розрахунку індексу людського потенціалу: проблеми та перспективи
ТВ Поспєлова
Вісник Академії митної служби України. Сер.: Державне управління, 102-106, 2010
12010
КАР’ЄРНЕ ЗРОСТАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЯК ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА
ОО Єгоршин, АЛ Злотніков, АМ Колот, ОВ Крушельницька, ...
МІЖНАРОДНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ: ІНТЕГРАЦІЯ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ, 72, 2018
2018
ВПЛИВ ПОШИРЕННЯ ІКТ В ЕКОНОМІЦІ Й УПРАВЛІННІ НА ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК В УКРАЇНІ
TV Pospielova
Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО …, 2017
2017
Вплив поширення ІКТ в економіці й управлінні на людський розвиток в Україні
ТВ Поспєлова
Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету, 2017
2017
Концептуальні засади державного управління у сфері людського розвитку в умовах трансформації українського суспільства
ПТ В.
Наукові розвідки з державного та муніципального управління, 53-59, 2015
2015
Зміст та значення трансформаційних процесів українського суспільства в контексті державного управління
ПАР Т. В. Поспєлова
зб. наук. пр. ДонДУУ 14 (276), 69–81, 2013
2013
Аналіз нормативно-правового забезпечення людського розвитку в Україні
ПТ В.
Зб. наук. пр. ДонДУУ 13 (235), 159–171, 2012
2012
Соціальний характер як один із ключових елементів системи державного управління людським розвитком
ПТ В
Зб. наук. пр. ДонДУУ 3 (243), 10–17, 2012
2012
Використання кластерного аналізу для оцінки регіональних особливостей людського розвитку в контексті державного управління
ПТ В.
Зб. наук. пр. ДонДУУ 13 (228), 57–63, 2012
2012
ВИКОРИСТАННЯ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ РОЗРОБКИ ДЕРЖАВНИХ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГРАМ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
ТВ Поспєлова
Редакційна колегія, 120, 2011
2011
Стан та охорона здоров'я населення України в контексті людського розвитку
ТВ Поспєлова, ІВ Матюрин
Інвестиції: практика та досвід, 112-114, 2011
2011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20