Підписатись
Поспєлова Тетяна Вадимівна / Pospielova Tetiana
Поспєлова Тетяна Вадимівна / Pospielova Tetiana
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Механізми державного управління людським розвитком в Україні
ТВ Поспєлова
Норд-Прес, 2011
292011
Розвиток лідерського потенціалу керівника закладу середньої освіти
ТВ Поспєлова
НВЦ" Пріоритети", 2016
72016
Організація управління кар’єрою на підприємстві
ТВ Поспєлова
–Луганськ, 2003.–17 с, 2003
62003
Вплив державного управління на людський розвиток в умовах трансформації українського суспільства
ТВ Поспєлова
Державне управління: теорія та практика, 2011
32011
Дослідження методик розрахунку індексу людського потенціалу: проблеми та перспективи
ТВ Поспєлова
Вісник Академії митної служби України. Сер.: Державне управління, 102-106, 2010
32010
Оцінка результативності державного регулювання розвитку людського потенціалу в Україні
ТВ Поспєлова
Університет митної справи та фінансів, 2023
22023
Комплексний підхід до визначення ключових напрямів державної молодіжної політики в контексті сталого, людського розвитку в Україні
ТВ Поспєлова
Електронне наукове видання «Публічне адміністрування та національна безпека, 2019
22019
Методологогічні основи державного регулювання у сфері людського розвитку в умовах трансформації українського суспільства
Т Поспєлова
Освітологія, 24-28, 2015
22015
Розвиток людського потенціалу в Україні: стан, тенденції
ТВ Поспєлова
Зб. наук. пр. ДонДУУ 12 (197), 262–279, 2011
22011
Нормативно-правове забезпечення здобуття освіти в Україні як основного чинника людського розвитку
ТВ Поспєлова
Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології: зб. наук …, 2011
22011
ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ
Т Поспєлова, Н Орлова
Наукові праці. Державне управління 290 (278), с. 108-113, 0
2*
ВПЛИВ ПОШИРЕННЯ ІКТ В ЕКОНОМІЦІ Й УПРАВЛІННІ НА ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК В УКРАЇНІ
TV Pospielova
Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО …, 2017
1*2017
Концептуальні засади державного управління у сфері людського розвитку в умовах трансформації українського суспільства
ТВ Поспєлова
Наукові розвідки з державного та муніципального управління, 53-59, 2014
12014
Освіта в Україні в контексті людського розвитку та демократичного об’єднання суспільства
ТВ Поспєлова, АВ Халецький
Теорія та практика державного управління, 225-234, 2012
12012
Робоча програма навчальної дисципліни «Самоменеджмент»
ТВ Поспєлова
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2021
2021
Соціально-економічний розвиток міст в умовах децентралізації: колективна монографія
ОВ Акіліна, ВМ Гладкова, ЮМ Жукова, ВП Звонар, ЛМ Ільїч, ...
Соціально-економічний розвиток міст в умовах децентралізації: колективна …, 2021
2021
Робоча програма навчальної дисципліни" Підвищення власної ефективності державного службовця"
ТВ Поспєлова
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2020
2020
Соціально-економічний розвиток міст: глобальні тренди, виклики та перспективи
ПТ В.
Соціально-економічний розвиток міст в умовах децентралізації: колективна …, 2020
2020
THE IMPACT OF THE SOCIO-ECONOMIC POTENTIAL OF THE REGION ON THE STATE POLICY AGAINST COVID-19: THE EXPERIENCE OF UKRAINE AND SWEDEN
SS O. Marukhlenko, T. Pospielova
International Business Information Management Conference (36nd IBIMA …, 2020
2020
Integrated approach to determining key directions of state youth policy in the context of sustainable human development in Ukraine
ТВ Поспєлова
Електронне наукове видання" Публічне адміністрування та національна безпека", 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20