Федотова Ірина Володимирівна (Федотова Ирина Владимировна)
Федотова Ірина Володимирівна (Федотова Ирина Владимировна)
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, кафедра управління та адміністрування
Verified email at khadi.kharkov.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МАРКЕТИНГУ ТА ЛОГІСТИКИ В АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
FI Kibets I.
Экономика транспортного комплекса, 57-67, 2012
102012
Представление взаимодействия между предприятиями на основе волнового подхода и теории полей
ИВ Федотова
Экономика транспортного комплекса, 2015
82015
Управление маркетингом взаимоотношений автотранспортного предприятия с потребителями услуг
ФИВ Шинкаренко В.Г.
Харьков: ХНАДУ, 2009
82009
Маркетинг взаємовідносин АТП з основними партнерами
ФІВ Шинкаренко В.Г.
Х.: ХНАДУ, 2012
72012
Оцінювання рівня екологічної безпеки автотранспортного підприємства
I FEDOTOVA
Економіка транспортного комплексу, 30, 2017
62017
Формування та вибір портфеля інноваційних проектів підприємства
ІВ Федотова, ИВ Федотова
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2016
52016
Оцінювання рівня лояльності персоналу підприємства
ІВ Федотова
Економіка транспортного комплексу, 23-36, 2014
52014
Основные типы лояльности персонала предприятия
НА Бочарова, ИВ Федотова
Экономика транспортного комплекса, 2013
52013
Система управління маркетингом взаємовідносин АТП зі споживачами послуг
ІВ Федотова
Збірник наукових праць Харківського національного автомобільно-дорожнього …, 2008
52008
Development of the Viable System Model of Partner Relationship Management of the Company
I Fedotova, V Shynkarenko, O Kryvoruchko
International Journal of Engineering & Technology 7 (4.3), 445-450, 2018
42018
Формирование системы управления маркетингом взаимодействия на основе концепции жизнеспособных систем
ИВ Федотова
Экономика транспортного комплекса, 2018
42018
Формування системи управління маркетингом взаємодії на основі концепції життєздатних систем
ІВ Федотова
Економіка транспортного комплексу, 30-48, 2018
4*2018
Формирование структуры взаимоотношений предприятия с партнерами в сети на основе самоорганизации
ИВ Федотова
Экономика транспортного комплекса, 2014
42014
ОЦЕНКА УРОВНЯ ЛОЯЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
ФИ Владимировна
Экономика транспортного комплекса, 23-36, 2014
42014
Формування моделі життєздатної системи управління АТП
ІВ Федотова
Економіка транспортного комплексу, 108-119, 2013
42013
Визначення рівня стратегічної стійкості функціонування АТП
I Fedotova
Экономика транспортного комплекса, 2012
42012
Процесс формирования имиджа автотранспортного предприятия
ИВ Федотова, ВЕ Алюкаева
Экономика транспортного комплекса, 2010
42010
Оцінка рівня взаємодії АТП із суб’єктами середовища безпосереднього оточення
ІВ Федотова
Економіка транспортного комплексу: зб. наук. праць.–Харків: ХНАДУ.–2009.–Вип …, 0
4*
Процес формування взаємовідносин АТП зі споживачами послуг
ІВ Федотова
Економіка транспортного комплексу: зб. наук. праць.–2009.–Вип 14, 102-111, 0
4*
Концептуальні основи інтегрованої логістики
ІВ Федотова
Економіка транспортного комплексу, 15-32, 2017
3*2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20