Федотова Ірина Володимирівна (Федотова Ирина Владимировна)
Федотова Ірина Володимирівна (Федотова Ирина Владимировна)
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, кафедра управління та адміністрування
Verified email at khadi.kharkov.ua
TitleCited byYear
Управление маркетингом взаимоотношений автотранспортного предприятия с потребите-лями услуг
ФИВ Шинкаренко В.Г.
Харьков: ХНАДУ, 2009
52009
ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА
ІВ Федотова, ИВ Федотова
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2017
32017
ОЦЕНКА УРОВНЯ ЛОЯЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
ФИ Владимировна
Экономика транспортного комплекса, 23-36, 2014
32014
Маркетинг взаємовідносин АТП з основними партнерами
ФІВ Шинкаренко В.Г.
Х.: ХНАДУ, 2012
32012
Процесс формирования имиджа автотранспортного предприятия
ИВ Федотова, ВЕ Алюкаева
Экономика транспортного комплекса, 2010
32010
Аппаратура и технологии низкоинтенсивной миллиметровой терапии
АФ Яненко, СН Перегудов, ИВ Федотова, АД Головчанская
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2014
22014
Формирование структуры взаимоотношений предприятия с партнерами в сети на основе самоорганизации
ИВ Федотова
Экономика транспортного комплекса, 2014
22014
Оцінювання рівня лояльності персоналу підприємства
ІВ Федотова
Економіка транспортного комплексу, 23-36, 2014
22014
Основные типы лояльности персонала предприятия
НА Бочарова, ИВ Федотова
Экономика транспортного комплекса, 2013
22013
Формування моделі життєздатної системи управління АТП
ІВ Федотова
Економіка транспортного комплексу, 108-119, 2013
22013
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МАРКЕТИНГУ ТА ЛОГІСТИКИ В АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
FI Kibets I.
Экономика транспортного комплекса, 57-67, 2012
22012
Система управління маркетингом взаємовідносин АТП зі споживачами послуг
ІВ Федотова
Збірник наукових праць Харківського національного автомобільно-дорожнього …, 2008
22008
Управління маркетинговою діяльністю автотранспортного підприємства: автореф. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.06. 01
ІВ Федотова
Х.: Харк. нац. екон. ун-т, 2006
22006
Оцінка рівня взаємодії АТП із суб’єктами середовища безпосереднього оточення
ІВ Федотова
Економіка транспортного комплексу: зб. наук. праць.–Харків: ХНАДУ.–2009.–Вип …, 0
2
Процес формування взаємовідносин АТП зі споживачами послуг
ІВ Федотова
Економіка транспортного комплексу: зб. наук. праць.–2009.–Вип 14, 102-111, 0
2
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ІНТЕГРОВАНОЇ ЛОГІСТИКИ
ІВ Федотова, ИВ Федотова
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2017
12017
Процес формування лояльності споживачів автотранспортних послуг
ІВ Федотова
Економіка транспортного комплексу, 85-96, 2010
12010
Основні суб’єкти взаємодії в системі маркетингу партнерських відносин АТП
ІВ Федотова
Економіка транспортного комплексу, 82-90, 2010
12010
ФОРМИРОВАНИЕ МНОГОУРОВНЕВОЙ МОДЕЛИ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
ИВ Федотова
Экономика транспортного комплекса, 2019
2019
Формування багаторівневої моделі логістичної системи
ІВ Федотова, ИВ Федотова
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20