Крамчанінова Майя
Крамчанінова Майя
Volodymyr Dahl East Ukrainian National University; СНУ ім. В. Даля
Подтвержден адрес электронной почты в домене snu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Система управления промышленным предприятием в условиях стратегического партнерства: монография
ЕМ Азарян, МД Крамчанинова
Донецк: ДонГУЭТ, 2006
142006
Outsourcing in the housing sector
N Shchepkina, M Kramchaninova, N Meshkova
E3S Web of Conferences 110, 02160, 2019
82019
In search of smart specialization to ensure the sustainable development of the post-conflict territory: the case of the Luhansk region in Ukraine
H Shevtsova, N Shvets, M Kramchaninova, H Pchelynska
European Journal of Sustainable Development 9 (2), 512-512, 2020
72020
Инновационный аспект обеспечения конкурентоспособности предприятия
НН Щепкина, МД Крамчанинова
Экономика и предпринимательство, 686-689, 2018
72018
Business process reengineering for the increase in the environmental friendliness of construction
N Shchepkina, M Kramchaninova
E3S Web of Conferences 91, 08048, 2019
62019
Формування системи управління промисловим підприємством в умовах стратегічного партнерства
МД Крамчанінова
Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган …, 0
6
Організація служби маркетингу на металургійному підприємстві–основа маркетингового управління
МД Крамчанінова
Торговля и рынок Украины: тем. зб. наук. раб.–Донецк: ДонГУЭТ.–2004.–Вип 18 …, 0
2
Використання вторинних ресурсів як засіб забезпечення еколого-економічної ефективності вугільних підприємств
МД Крамчанінова, ВО Фот
Бiзнес Iнформ, 165–170., 2018
12018
Суб’єкти мікромаркетингового середовища металургійних підприємств: склад та взаємодія
МД Крамчанінова
Збірник наукових праць Донецького державного університету управління …, 2009
12009
Стратегические альянсы: понятие, сущность и структурные элементы
ЕМ Азарян, МД Крамчанинова
Маркетинг: теорія і практика: Зб. наук. праць Східноукр.нац. ун-ту ім. В …, 2005
12005
Проблематика ототожнення інтелектуальної та розумової праці
МД Крамчанінова, МВ Касаткіна, AI Лєдовська
ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля …, 2020
2020
Стан кадрового забезпечення в контексті активізації інноваційного розвитку регіону
МД Крамчанінова, НВ Швець, МЮ Паничок
ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля …, 2020
2020
ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМіКО-МАТЕМАТИЧНИХ і СТАТИСТИЧНИХ МЕТОДіВ У ДОСЛіДЖЕННі МЕЗОЕКОНОМіЧНОї ДИНАМіКИ
МД Крамчанінова, ВВ Вахлакова, МЮ Паничок
Бизнес Информ, 2020
2020
АНАЛіЗ УМОВ ПРАЦі ТА НАПРЯМКИ їХ ПОЛіПШЕННЯ
МД Крамчанінова, ВВ Вахлакова, АІ Лєдовська
Бизнес Информ, 2020
2020
Анализ условий труда и пути их улучшения
МД Крамчанинова, ВВ Вахлакова, АИ Ледовская
Бизнес информ, 247-252, 2020
2020
МЕХАНИЗМ СОЦИАЛЬНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ ПОСТКРИЗИСНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ
МД Крамчанінова, МЮ Паничок, ОА Бовт
Бизнес Информ, 2020
2020
Ре-инжиниринг бизнес-процессов как инструмент преодоления технического и технологического отставания развития строительной отрасли
НН Щепкина, МД Крачанинова
Экономика и предпринимательство, 1061-1065, 2019
2019
Диверсифікація як основа підвищення еколого – економічної ефективності у рамках реалізації стратегії сталого розвитку вугільних регіонів
М Крамчанінова, Ю Кандаурова, М О.
Економіка. Фінанси. Право., С.4-9., 2019
2019
Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств металургійної галузі України
МД Крамчанінова, СЄ Севастьянов
Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка, 21-27, 2018
2018
Ключові напрямки поліпшення стану соціально-екологічної сфери корпоративної соціальної відповідальності вугледобувних підприємств державного сектора
МД Крамчанінова, НМ Горлова, НЮ Романова-Малиновська
Бизнес Информ, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20