Анжела Анатоліївна Шуканова, Анжела Шуканова, Anzhela Shukanova (orcid.org/0000-0002-9520-713X)
Анжела Анатоліївна Шуканова, Анжела Шуканова, Anzhela Shukanova (orcid.org/0000-0002-9520-713X)
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, к.п.н, доцент
Подтвержден адрес электронной почты в домене pnpu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Географія: підруч. для 7 кл
ОМ Топузов
К.: ДНВП «Картографія, 2011
102011
Функціональна структура професійної компетентності вчителя географії в системі неперервної освіти
АА Шуканова
Проблеми сучасного підручника, 740-746, 2011
62011
Сакрально-наукові основи освітнього процесу
П Шуканов, А Шуканова
Імідж сучасного педагога.–Полтава: ТОВ «АСМІ, 122, 2012
42012
Географiя: пiдручник для 6 класу К
ОМ Топузов, ОФ Надтока, ТГ Назаренко, ЛП Вiшкiна, АА Шуканова
32014
Формування економічних знань учнів: методичні рекомендації
А Шуканова
Краєзнавство, географія, туризм, 3-4, 2012
32012
Формування природоохоронних знань у процесі навчання географії на засадах компетентнісного підходу в основній школі
АА Шуканова, ТС Япринець
Імідж сучасного педагога, 55-58, 2015
22015
Географiя
ОМ Топузов, ОФ Надтока, ТГ Назаренко, ЛП Вiшнiкiна, АА Шуканова, ...
22011
Формування економічних знань: метод. поради до уроків географії у 9-му класі
А Шуканова
Географія. Краєзнавство. Туризм, 3-6, 2010
22010
Методика формування економічних знань в учнів 9—10 класів у процесі навчання географії
АА Шуканова
ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00. 02 «Теорія та методика навчання …, 2009
22009
Проектування змісту і методики формування економічних знань у шкільних курсах географії
АА Шуканова
12008
Методичні рекомендації з проходження виробничої фахової практики підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 242 Туризм
АА Шуканова, ОА Федій
2020
Геопросторова диференціація країн Європи у вимірах сталого розвитку
ПВ Шуканов, АА Шуканова, ДМ Гладир
Науковий вісник PUET: Economic Sciences, 2019
2019
Вимоги до забезпечення безпеки студентів спеціальності 103 Науки про Землю під час проходження польових практик
АА Шуканова, ТС Япринець
2019
Туристичне країнознавство. Методичні рекомендації з освоєння дисципліни для студентів ІІ курсу спеціальності 242 Туризм.
АА Шуканова
2019
Туризмознавство: методичні рекомендації
АА Шуканова
2019
Сучасний стан та перспективи спеціальності «Туризм»
АА Шуканова
2019
Зміст і методика вивчення бальнеологічних ресурсів Полтавської області при підготовці фахівців з туризму
АА Шуканова
2019
Географічна освіта для стійкого розвитку: підходи та основні характеристики впровадження
АА Шуканова, ТС Япринець
2017
Професійна компетентність вчителя географії у системі навчання STEM
НО Гончарова, АА Шуканова
ТОВ" АСМІ", 2016
2016
Логвин Михайло Михайлович
АА Шуканова
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20