Follow
Cвітлана Андріївна Моргунцова / Svitlana Morguntsova / Svitlana Morhuntsova
Cвітлана Андріївна Моргунцова / Svitlana Morguntsova / Svitlana Morhuntsova
Запорізький державний медичний університет/Zaporizhzhia State Medical University
Verified email at zsmu.zp.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Досвід впровадження он-лайн технологій у систему підготовки фахівців галузі знань 22" Охорона здоров’я"
ЮМ Колесник, МО Авраменко, СА Моргунцова, ОА Рижов
Актуальні питання вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під…, 2018
132018
Dosvid vprovadzhennia onlain-tekhnolohii u systemu pidhotovky fakhivtsiv haluzi znan 22 “Okhorona zdorovia”[Experience in introducing online technologies into the system of…
YM Kolesnyk, MO Avramenko, SA Morhuntsova, OA Ryzhov
Medychna osvita–Medical Education 2, 69-73, 2018
72018
Стратегія впровадження курсів за вибором на базі технології онлайн-курсів на платформі EDX
ЮМ Колесник, МО Авраменко, СА Моргунцова, ОА Рижов
Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під…, 2017
72017
Антиоксидантна активність S-заміщених хіназоліну в умовах інгібування супероксидрадикала in vitro
СА Моргунцова, ІФ Бєленічев
72009
Концепція корпоративної системи менеджменту знань Запорізького державного медичного університету
ЮМ Колесник, МО Авраменко, СА Моргунцова, ОА Рижов, ...
Тернопільський державний медичний університет імені ІЯ Горбачевського, 2019
62019
Influence of mexidol on early genomic response and morphofunctional parameters of the brain cortex sensorimotor zone neurons after arteria carotis communis occlusion
IS Chekman, IF Belenichev, IY Yakovleva, NA Gorchakova, ...
62015
Дослідження кардіопротекторної активності 3-(4-нітрофеніл)-5-(нонілсульфоніл)-1, 2, 4-тріазол-4-аміну
МО Щербак, ІФ Бєленічев, АВ Абрамов, НВ Бухтіярова, ...
6*2014
Технологія переходу до змішаної форми навчання у ЗДМУ
ЮМ Колесник, МО Авраменко, СА Моргунцова, ОА Рижов, ...
32021
Досвід запровадження моделі проблемно-орієнтованого навчання у Запорізькому державному медичному університеті
ЮМ Колесник, МО Авраменко, СА Моргунцова, ІО Юрченко
Медична освіта, 90-92, 2016
32016
Кроки трансформації освітнього процесу до дистанційної форми навчання у ЗДМУ
ЮМ Колесник, МО Авраменко, СА Моргунцова, ОА Рижов
Запорізький державний медичний університет, 2020
12020
THE CONCEPT OF THE CORPORATE KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM OF ZAPORIZHZHIA STATE MEDICAL UNIVERSITY
YM Kolesnyk, MO Avramenko, SA Morhuntsova, OA Ryzhov, NA Ivankova
Ternopil State Medical University, 2019
12019
ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ОНЛАЙН-ТЕХНОЛОГІЙ У СИСТЕМУ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 22 “ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я”
YM Kolesnik, MO Avramenko, SA Morhuntsova, OA Ryzhov
Медична освіта, 2018
12018
Стратегія впровадження онлайн курсів в навчальний процес медичного університету на платформі edX, яка встановлена на хмарному сервісі Microsoft Azure
ЮМ Колесник, ОА Рижов, СА Моргунцова
Запорізький державний медичний університет, 2016
12016
Фармакологія з основами патології
ІС Чекман, ІФ Бєленічев, ЮМ Колесник, НО Горчакова, НВ Бухтіярова, ...
Запорізький державний медичний університет, 2016
12016
Геріатрична фармакологія
ІС Чекман, ІФ Бєленічев, НО Горчакова, НВ Савченко, НВ Бухтіярова, ...
Запорізький державний медичний університет, 2015
12015
Нові технології формування професійних компетенцій з дисципліни Фармакологія”: можливості кейс-методу
СА Моргунцова
Медична освіта, 78-80, 2015
12015
Особливості учбової програми студентів медичного факультету в умовах проблемно-орієнтованого навчання
РО Сичов, ОА Рижов, СА Моргунцова
Запорізький державний медичний університет, 2014
12014
Шляхи удосконалення організації навчального процесу з дисципліни Пропедевтика внутрішньої медицини за кредитно-модульною системою для студентів, які навчаються за…
НС Михайловська, МО Шальміна, СА Моргунцова, ГВ Грицай, ...
Буковинський державний медичний університет, 2014
12014
Нитрозирующий стресс и апоптоз нейронов СА1-зоны гиппокампа в условиях моделирования хронической алкогольной интоксикации: нейропротективные эффекты тиоцетама
ИФ Беленичев, ТВ Кучер, ЛИ Кучеренко, СА Моргунцова
Вестник новых медицинских технологий 21 (3), 86-90, 2014
12014
Вплив похідного тіохіназоліну NC-224 на морфофункціональні характеристики нейронів сенсомоторної зони кори головного мозку у щурів з необоротною білатеральною оклюзією…
СА Моргунцова
Досягнення біології та медицини, 67-70, 2009
12009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20