Подписаться
Cвітлана Андріївна Моргунцова / Svitlana Morguntsova / Svitlana Morhuntsova
Cвітлана Андріївна Моргунцова / Svitlana Morguntsova / Svitlana Morhuntsova
Запорізький державний медичний університет/Zaporizhzhia State Medical University
Подтвержден адрес электронной почты в домене zsmu.zp.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Infl uence of mexidol on early genomic response and morphofunctional parameters of the brain cortex sensorimotor zone neurons after arteria carotis communis occlusion
IS Chekman, IF Belenichev, IY Yakovleva, NA Gorchakova, ...
Oxidants and Antioxidants in Medical Science 4 (1), 33-38, 2015
72015
Стратегія впровадження курсів за вибором на базі технології онлайн-курсів на платформі EDX
ЮМ Колесник, МО Авраменко, СА Моргунцова, ОА Рижов
Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під …, 2017
62017
Дослідження кардіопротекторної активності 3 (4нітрофеніл) 5 (нонілсульфоніл) 1, 2, 4тріазол4аміну
МО Щербак, ІФ Бєленічев, АВ Абрамов, НВ Бухтіярова, ...
Фармакологія та лікарська токсикологія, 64-69, 2014
6*2014
Антиоксидантна активність 6. S-заміщених хіназоліну в умовах інгібування супероксидрадикала in vitro
СА Моргунцова
Вісник Запорізького національного університету, 161-165, 2009
62009
Концепція корпоративної системи менеджменту знань Запорізького державного медичного університету
ЮМ Колесник, МО Авраменко, СА Моргунцова, ОА Рижов, ...
Медична освіта, 51-54, 2019
42019
Досвід впровадження он-лайн технологій у систему підготовки фахівців галузі знань 22" Охорона здоров’я"
ЮМ Колесник, МО Авраменко, СА Моргунцова, ОА Рижов
Актуальні питання вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під …, 2018
32018
Досвід запровадження моделі проблемно-орієнтованого навчання у Запорізькому державному медичному університеті
ЮМ Колесник, МО Авраменко, СА Моргунцова, ІО Юрченко
Медична освіта, 90-92, 2016
22016
Досвід впровадження онлайн-технологій у систему підготовки фа
YM Kolesnik, MO Avramenko, SA Morhuntsova, OA Ryzhov
Медична освіта, 2018
12018
Стратегія впровадження онлайн курсів в навчальний процес медичного університету на платформі edX, яка встановлена на хмарному сервісі Microsoft Azure
ЮМ Колесник, ОА Рижов, СА Моргунцова
Запорізький державний медичний університет, 2016
12016
Нові технології формування професійних компетенцій з дисципліни Фармакологія”: можливості кейс-методу
СА Моргунцова
Медична освіта, 78-80, 2015
12015
Особливості учбової програми студентів медичного факультету в умовах проблемно-орієнтованого навчання
РО Сичов, ОА Рижов, СА Моргунцова
Запорізький державний медичний університет, 2014
12014
Шляхи удосконалення організації навчального процесу з дисципліни Пропедевтика внутрішньої медицини за кредитно-модульною системою для студентів, які навчаються за …
НС Михайловська, МО Шальміна, СА Моргунцова, ГВ Грицай
Буковинський медичний вісник, 260-262, 2014
12014
Нитрозирующий стресс и апоптоз нейронов СА1-зоны гиппокампа в условиях моделирования хронической алкогольной интоксикации: нейропротективные эффекты тиоцетама
ИФ Беленичев, ТВ Кучер, ЛИ Кучеренко, СА Моргунцова
Вестник новых медицинских технологий 21 (3), 86-90, 2014
12014
Методичні рекомендації з підготовки до КРОК-1
ІФ Бєленічев, НВ Бухтіярова, СА Моргунцова, АА Єгоров
Запорізький державний медичний університет, 2021
2021
Технологія переходу до змішаної форми навчання у ЗДМУ
ЮМ Колесник, МО Авраменко, СА Моргунцова, ОА Рижов, ...
2021
Проблема академічної нечесності студентів в умовах дистанційного навчання
СА Моргунцова, ОГ Іванько, ЯС Скрипникова
2021
ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕХОДУ ДО ЗМІШАНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ У ЗДМУ THE TECHNOLOGY OF TRANSITION TO THE BLENDED FORM OF EDUCATION IN ZSMU
ЮМ Колесник, МО Авраменко, СА Моргунцова, ОА Рижов, ...
Відповідальний за випуск: проф. АГ Шульгай, 246, 2021
2021
Кроки трансформації освітнього процесу до дистанційної форми навчання у ЗДМУ
ЮМ Колесник, МО Авраменко, СА Моргунцова, ОА Рижов
Запорізький державний медичний університет, 2020
2020
Фармакотерапія в геріатричній клініці
ВВ Безруков, ЛП Купраш, НО Горчакова, ІФ Бєленічев, ОО Нагорна, ...
2020
Становление специалиста в медицине и фармации
ГК Волкова, СА Моргунцова, ЕА Мирошниченко, ГК Волкова, ...
Запорізький державний медичний університет, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20