V.Yevtushenko, Євтушенко В.А.
V.Yevtushenko, Євтушенко В.А.
Подтвержден адрес электронной почты в домене karazin.ua
НазваниеПроцитированоГод
Оцінка корпоративної соціальної відповідальності: методи, об’єкти, показники
ВА Євтушенко
Вісник НТУ «ХПІ» 46, 2013
302013
Внутрішні та зовнішні інституційні форми корпоративної соціальної відповідальності
ВА Євтушенко
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва 2, 2013
52013
Теория общественного выбора и несовершенство общественного сектора
ВА Евтушенко
Проблемы экономической теории и практики в условиях рыночной трансформации, 1997
51997
Розвиток соціальної відповідальності суб’єктів господарювання в Україні
ВА Євтушенко, ВІ Чигрінов
Ринкова трансформація економіки. Збірник наукових праць. Вип 14, 190-203, 2012
4*2012
Соціальна відповідальність як інструмент превентивного антикризового управління
ВА Євтушенко
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва 1, 2013
32013
Institutional forms of socially responsible interaction of the company with external stakeholders in Ukraine
VА Yevtushenko
European Science and Technology, 2013
32013
Основні тенденції в розвитку сучасного менеджменту маркетингу
ІВ Семеняк, ВА Євтушенко
Вістник Національного технічного університету" ХПІ". Сер.: Технічний прогрес …, 2010
32010
Маркетинг: підручник/В. Руделіус, ОМ Азарян, ВА Євтушенко та інш.; Ред.. упор. ОІ Сидоренко, ЛС Макарова.–2-ге вид
В Руделиус
К.: Навчально-видавничий центр «Консорціум із удосконалення менеджмент …, 2008
3*2008
Аналіз глобального рівня соціальної відповідальності компаній
ВА Євтушенко
Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці, 2015
22015
Стратегия инновационного развития экономики. Часть І. Современные инновационные трансформации
ВА Євтушенко та ін.
монография/под ред. ПГ Перерви, ОИ Савченко, 2013
2*2013
Assessment of corporate social responsibility: practices, objects, figures
V Yevtushenko
no 46 (1019), 53-56, 2013
22013
Застосування концепції соціально-етичного маркетингу як засіб підвищення конкурентоспроможності українських підприємств
ВА Євтушенко
Стратегія розвитку України у глобальному середовищі: матеріали ІV міжнар …, 2010
22010
Наукове розуміння сутності та функцій сучасних маркетингових технологій
ВА Євтушенко
Пріоритети сучасного менеджменту маркетингу: монографія/ІВ Семеняк, ВА …, 2008
2*2008
Державне регулювання економіки: навч. посіб. для студ. екон. спец., що вивчають курси" Державне регулювання" та" Економічна політика"
Євтушенко, В, Архієреєв, С
Х.: НТУ" ХПІ, 2004
2*2004
Еколого-економічні відносини в системі суспільного вибору
ВА Євтушенко
Харківський національний університет імені ВН Каразіна, 2003
22003
Економіка праці: Навч. посіб
ОВ Посилкіна, ВА Євтушенко, ОЮ Єгорова
Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2003
22003
Інноваційна діяльність як сфера соціальної відповідальності українських підприємств
ВА Євтушенко, БВ Сорін, АІ Бабошко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2016
12016
Аналіз соціально-економічних індикаторів дотримання принципів соціальної відповідальності на глобальному рівні
ВА Євтушенко
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні …, 2015
12015
Manager of corporate social responsibility: institutionalization and professional competence
VA Yevtushenko
International journal of experimental education 4, 2014
12014
Пирамида компетентности менеджера по корпоративной социальной ответственности
ВА Евтушенко
Инновационное развитие российской экономики, 2013
12013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20