V.Yevtushenko, Євтушенко В.А.
V.Yevtushenko, Євтушенко В.А.
Подтвержден адрес электронной почты в домене karazin.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Оцінка корпоративної соціальної відповідальності: методи, об’єкти, показники
ВА Євтушенко
Вісник НТУ «ХПІ» 46, 2013
462013
Efficiency of Information Management and Analysis for Industrial Entrepreneurship
I Gontareva, V Babenko, V Yevtushenko, N Voloshko, Y Oliynyk
Journal of Information Technology Management 12 (3), 4-13, 2020
132020
Вплив міжнародного туризму на економічний розвиток та імідж окремої країни
В. А. Євтушенко, М. С. Рахман, Д. В. Мангушев
Проблеми економіки, С. 26-34, 2017
7*2017
Assessment of corporate social responsibility: practices, objects, figures
V Yevtushenko
no 46 (1019), 53-56, 2013
72013
Теория общественного выбора и несовершенство общественного сектора
ВА Евтушенко
Проблемы экономической теории и практики в условиях рыночной трансформации, 1997
61997
Концепція просторового соціально-економічного розвитку регіонів в Україні
Євтушенко В. А. у співавт.
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, С. 379-387, 2017
5*2017
Внутрішні та зовнішні інституційні форми корпоративної соціальної відповідальності
ВА Євтушенко
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва 2, 2013
52013
Розвиток соціальної відповідальності суб’єктів господарювання в Україні
ВА Євтушенко, ВІ Чигрінов
Ринкова трансформація економіки. Збірник наукових праць. Вип 14, 190-203, 2012
5*2012
Основні тенденції в розвитку сучасного менеджменту маркетингу
ІВ Семеняк, ВА Євтушенко
Вістник Національного технічного університету" ХПІ". Сер.: Технічний прогрес …, 2010
52010
Державне регулювання економіки: навч. посіб. для студ. екон. спец., що вивчають курси" Державне регулювання" та" Економічна політика"
Євтушенко, В, Архієреєв, С
Х.: НТУ" ХПІ, 2004
4*2004
Економіка праці: Навч. посіб
ОВ Посилкіна, ВА Євтушенко, ОЮ Єгорова
ОВ Посилкіна, ВА Євтушенко, ОЮ Єгорова–Х.: Вид-во НФаУ “Золоті сторінки, 2003
42003
Manager of corporate social responsibility: institutionalization and professional competence
VA Yevtushenko
International journal of experimental education 4, 2014
32014
Соціальна відповідальність як інструмент превентивного антикризового управління
ВА Євтушенко
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва 1, 2013
32013
Institutional forms of socially responsible interaction of the company with external stakeholders in Ukraine
VА Yevtushenko
European Science and Technology, 2013
32013
Маркетинг: підручник/В. Руделіус, ОМ Азарян, ВА Євтушенко та інш.; Ред.. упор. ОІ Сидоренко, ЛС Макарова.–2-ге вид
В Руделиус
К.: Навчально-видавничий центр «Консорціум із удосконалення менеджмент …, 2008
3*2008
Покращення ефективності нормування інтелектуальної праці як фактор вдосконалення антикризового управління зовнішньоекономічної діяльності українських компаній
В.А. Євтушенко, В.І. Ляшевська, В.В. Соколова
Глобальні та національні проблеми економіки, С. 291-295, 2017
22017
Інноваційна діяльність як сфера соціальної відповідальності українських підприємств
ВА Євтушенко, БВ Сорін, АІ Бабошко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2016
22016
Аналіз глобального рівня соціальної відповідальності компаній
ВА Євтушенко
Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці, 2015
22015
Аналіз соціально-економічних індикаторів дотримання принципів соціальної відповідальності на глобальному рівні
ВА Євтушенко
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні …, 2015
22015
Феномен соціальної відповідальності у підвищенні стійкості корпорацій на національному та міжнародному рівнях
ВА Євтушенко, ТП Шевченко
Актуальні проблеми міжнародних відносин, 76-84, 2014
22014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20