V.Yevtushenko, Євтушенко В.А.
V.Yevtushenko, Євтушенко В.А.
Подтвержден адрес электронной почты в домене karazin.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Оцінка корпоративної соціальної відповідальності: методи, об’єкти, показники
ВА Євтушенко
Вісник НТУ «ХПІ» 46, 2013
402013
Вплив міжнародного туризму на економічний розвиток та імідж окремої країни
В. А. Євтушенко, М. С. Рахман, Д. В. Мангушев
Проблеми економіки, С. 26-34, 2017
6*2017
Теория общественного выбора и несовершенство общественного сектора
ВА Евтушенко
Проблемы экономической теории и практики в условиях рыночной трансформации, 1997
61997
Концепція просторового соціально-економічного розвитку регіонів в Україні
Євтушенко В. А. у співавт.
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, С. 379-387, 2017
5*2017
Внутрішні та зовнішні інституційні форми корпоративної соціальної відповідальності
ВА Євтушенко
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва 2, 2013
52013
Розвиток соціальної відповідальності суб’єктів господарювання в Україні
ВА Євтушенко, ВІ Чигрінов
Ринкова трансформація економіки. Збірник наукових праць. Вип 14, 190-203, 2012
5*2012
Основні тенденції в розвитку сучасного менеджменту маркетингу
ІВ Семеняк, ВА Євтушенко
Вістник Національного технічного університету" ХПІ". Сер.: Технічний прогрес …, 2010
42010
Державне регулювання економіки: навч. посіб. для студ. екон. спец., що вивчають курси" Державне регулювання" та" Економічна політика"
Євтушенко, В, Архієреєв, С
Х.: НТУ" ХПІ, 2004
4*2004
Економіка праці: Навч. посіб
ОВ Посилкіна, ВА Євтушенко, ОЮ Єгорова
ОВ Посилкіна, ВА Євтушенко, ОЮ Єгорова–Х.: Вид-во НФаУ “Золоті сторінки, 2003
42003
Manager of corporate social responsibility: institutionalization and professional competence
VA Yevtushenko
International journal of experimental education 4, 2014
32014
Соціальна відповідальність як інструмент превентивного антикризового управління
ВА Євтушенко
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва 1, 2013
32013
Institutional forms of socially responsible interaction of the company with external stakeholders in Ukraine
VА Yevtushenko
European Science and Technology, 2013
32013
Маркетинг: підручник/В. Руделіус, ОМ Азарян, ВА Євтушенко та інш.; Ред.. упор. ОІ Сидоренко, ЛС Макарова.–2-ге вид
В Руделиус
К.: Навчально-видавничий центр «Консорціум із удосконалення менеджмент …, 2008
3*2008
Покращення ефективності нормування інтелектуальної праці як фактор вдосконалення антикризового управління зовнішньоекономічної діяльності українських компаній
В.А. Євтушенко, В.І. Ляшевська, В.В. Соколова
Глобальні та національні проблеми економіки, С. 291-295, 2017
22017
Інноваційна діяльність як сфера соціальної відповідальності українських підприємств
ВА Євтушенко, БВ Сорін, АІ Бабошко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2016
22016
Аналіз глобального рівня соціальної відповідальності компаній
ВА Євтушенко
Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці, 2015
22015
Аналіз соціально-економічних індикаторів дотримання принципів соціальної відповідальності на глобальному рівні
ВА Євтушенко
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні …, 2015
22015
Феномен соціальної відповідальності у підвищенні стійкості корпорацій на національному та міжнародному рівнях
ВА Євтушенко, ТП Шевченко
Актуальні проблеми міжнародних відносин, 76-84, 2014
22014
Стратегия инновационного развития экономики. Часть І. Современные инновационные трансформации
ВА Євтушенко та ін.
монография/под ред. ПГ Перерви, ОИ Савченко, 2013
2*2013
Оцінка корпоративної соціальної відповідальності за методологією WME
ВА Євтушенко
MicroCAD-2013, 2013
22013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20