Житар Максим Олегович (Zhytar Maksym) (ORCID ID: 0000-0003-3614-0788)
Житар Максим Олегович (Zhytar Maksym) (ORCID ID: 0000-0003-3614-0788)
ПЗВО "Міжнародний європейський університет"
Verified email at nusta.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Financial architecture as the base of financial safety of the enterprise
ОО Сосновська, МО Житар
Baltic Journal of Economic Studies 4 (4), 334-340, 2018
872018
Фінансова гнучкість прийняття рішень в інвестиційній діяльності банків
МО Кужелєв, МО, Житар
К.:«Центр учбової літератури», Польща: Бидгощ, 2016
34*2016
Концептуальні засади ефективності фінансового забезпечення інноваційного розвитку України
МО Кужелєв, МО Житар
Экономический вестник университета. Сборник научных трудов ученых и аспирантов, 2015
332015
Економічна безпека підприємства: сутність та ознаки забезпечення
МО Житар, ОО Сосновська
Облік і фінанси, 124-132, 2018
32*2018
Особливості формування державної фінансової політики в умовах європейської інтеграції України
МО Житар, МО Кужелєв
Збірник наукових праць Національного університету державної податкової …, 2015
30*2015
Аналіз сучасного стану кредитної діяльності банків України
МО Житар
Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України, 94-105, 2017
28*2017
Modeling of structural and temporal characteristics in the corporate securities market of Ukraine
A Boldova, M Kuzheliev, I Rekunenko, M Zhytar, S Stabias
Investment Management and Financial Innovations, 260-269, 2019
272019
Фінансова стійкість страхових компаній в умовах динамічного зовнішнього середовища
МО Кужелєв, МО Житар
Економічний вісник університету, 287-294, 2016
24*2016
Формалізація динамічних взаємозв’язків між фінансовими показниками підприємства
МО Кужелєв, ДМ Жерліцин, МО Житар
Незалежний аудитор, 2016
23*2016
Сутність фінансової архітектури та її значення у теоретичній і практичній площині сучасної фінансової науки
МО Житар
Бізнес Інформ, 8-13, 2019
19*2019
Теоретичні засади фінансової архітектури економіки України
МО Житар
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка., 2018
18*2018
Стан та перспективи розвитку фондового ринку в умовах фінансової нестабільності економіки України
МО Житар
Економiка i органiзацiя управлiння., 2016
18*2016
Методичні аспекти управління ризиками страхових компаній
М Житар
Схід, 13-17, 2016
18*2016
Methodical Aspects of Evaluation of Financial Architecture of Economy
I Halushchak, M Kuzheliev, V Melnyk, T Myhovych, M Zhytar
WSEAS Transactions on Business and Economics 17 (27), 260-268, 2020
172020
Оцінювання та регулювання адміністративної гнучкості прийняття рішень в інвестиційній діяльності банків
МО Кужелєв, МО Житар
Науковий вісник НЛТУ України 24 (9), 2014
17*2014
Формування механізму управління кредитоспроможністю підприємства в умовах інноваційного розвитку економіки України
МО Кужелєв, МО Житар
Науковий вісник Національного університету державної податкової служби …, 2014
16*2014
Роль, особливості та напрямки фінансової архітектури національної економіки
ВМ Мельник, МО Житар
Бізнес Інформ, 175-181, 2019
14*2019
Аналіз методів оцінки рівня економічної безпеки підприємств
ОО Сосновська, МО Житар
Бізнес Інформ, 21-26, 2019
14*2019
Фондовий ринок та механізм його регулювання в умовах економічного розвитку країни
МО Житар
Економіка і право, 112-117, 2016
13*2016
METHODICAL APPROACH TO THE QUANTIFICATION OF ENTERPRISE FINANCIAL SECURITY LEVEL
BV Samorodov, OO Sosnovska, MO Zhytar, JV Ananieva
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики 1 (32), 269-277, 2020
122020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20