Житар Максим Олегович (Zhytar Maksym) (ORCID ID: 0000-0003-3614-0788)
Житар Максим Олегович (Zhytar Maksym) (ORCID ID: 0000-0003-3614-0788)
Університет державної фіскальної служби України
Verified email at nusta.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Financial architecture as the base of the financial safety of the enterprise
O Sosnovska, M Zhytar
Baltic Journal of Economic Studies 4 (4), 334-340, 2018
612018
Фінансова гнучкість прийняття рішень в інвестиційній діяльності банків
МО Кужелєв, МО, Житар
К.:«Центр учбової літератури», Польща: Бидгощ, 2016
31*2016
Концептуальні засади ефективності фінансового забезпечення інноваційного розвитку України
МО Кужелєв, МО Житар
Экономический вестник университета. Сборник научных трудов ученых и аспирантов, 2015
312015
Особливості формування державної фінансової політики в умовах європейської інтеграції України
МО Житар, МО Кужелєв
Збірник наукових праць Національного університету державної податкової …, 2015
24*2015
Фінансова стійкість страхових компаній в умовах динамічного зовнішнього середовища
МО Кужелєв, МО Житар
Економічний вісник університету, 287-294, 2016
22*2016
Економічна безпека підприємства: сутність та ознаки забезпечення
МО Житар, ОО Сосновська
Облік і фінанси, 124-132, 2018
21*2018
Аналіз сучасного стану кредитної діяльності банків України
МО Житар
Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України, 94-105, 2017
21*2017
Modeling of structural and temporal characteristics in the corporate securities market of Ukraine
A Boldova, M Kuzheliev, I Rekunenko, M Zhytar, S Stabias
Investment Management and Financial Innovations, 260-269, 2019
202019
Формалізація динамічних взаємозв’язків між фінансовими показниками підприємства
МО Кужелєв, ДМ Жерліцин, МО Житар
Незалежний аудитор, 2016
20*2016
Теоретичні засади фінансової архітектури економіки України
МО Житар
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка., 2018
18*2018
Стан та перспективи розвитку фондового ринку в умовах фінансової нестабільності економіки України.
MO Zhytar
Економіка і організація управління, 93-101, 2016
162016
Оцінювання та регулювання адміністративної гнучкості прийняття рішень в інвестиційній діяльності банків
МО Кужелєв, МО Житар
Науковий вісник НЛТУ України 24 (9), 2014
16*2014
Сутність фінансової архітектури та її значення у теоретичній і практичній площині сучасної фінансової науки
МО Житар
Бізнес Інформ, 8-13, 2019
15*2019
Методичні аспекти управління ризиками страхових компаній
М Житар
Схід, 13-17, 2016
15*2016
Фондовий ринок та механізм його регулювання в умовах економічного розвитку країни
МО Житар
Економіка і право, 112-117, 2016
13*2016
Формування механізму управління кредитоспроможністю підприємства в умовах інноваційного розвитку економіки України
МО Кужелєв, МО Житар
Науковий вісник Національного університету державної податкової служби …, 2014
12*2014
Фінансова архітектура корпорації: сутність та компоненти
ГГ Житар, Максим Олегович, Немсадзе
збірник наукових праць «Економічний вісник університету» ДВНЗ «Переяслав …, 2017
11*2017
Проблеми та перспективи фінансового забезпечення та оплати праці загальноосвітніх та вищих навчальних закладів України
МО Кужелєв, МО Житар
Збірник наукових праць Національного університету державної податкової …, 2016
11*2016
Роль, особливості та напрямки фінансової архітектури національної економіки
ВМ Мельник, МО Житар
Бізнес Інформ, 175-181, 2019
10*2019
Methodical Aspects of Evaluation of Financial Architecture of Economy
I Halushchak, M Kuzheliev, V Melnyk, T Myhovych, M Zhytar
WSEAS Transactions on Business and Economics 17 (27), 260-268, 2020
92020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20