Follow
Житар Максим Олегович (Zhytar Maksym) (ORCID ID: 0000-0003-3614-0788)
Житар Максим Олегович (Zhytar Maksym) (ORCID ID: 0000-0003-3614-0788)
Міжнародний європейський університет
Verified email at nusta.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Financial architecture as the base of the financial safety of the enterprise
O Sosnovska, M Zhytar
Baltic journal of economic studies 4 (4), 334-340, 2018
992018
Економічна безпека підприємства: сутність та ознаки забезпечення
МО Житар, ОО Сосновська
Облік і фінанси, 124-132, 2018
43*2018
Фінансова гнучкість прийняття рішень в інвестиційній діяльності банків
МО Кужелєв, МО, Житар
К.:«Центр учбової літератури», Польща: Бидгощ, 2016
38*2016
Особливості формування державної фінансової політики в умовах європейської інтеграції України
МО Житар, МО Кужелєв
Збірник наукових праць Національного університету державної податкової …, 2015
35*2015
Концептуальні засади ефективності фінансового забезпечення інноваційного розвитку України
МО Кужелєв, МО Житар
Экономический вестник университета. Сборник научных трудов ученых и …, 2015
332015
Modeling of structural and temporal characteristics in the corporate securities market of Ukraine
A Boldova, M Kuzheliev, I Rekunenko, M Zhytar, S Stabias
Investment Management and Financial Innovations, 260-269, 2019
322019
Аналіз сучасного стану кредитної діяльності банків України
МО Житар
Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України, 94-105, 2017
31*2017
Формалізація динамічних взаємозв’язків між фінансовими показниками підприємства
МО Кужелєв, ДМ Жерліцин, МО Житар
Незалежний аудитор, 2016
25*2016
Фінансова стійкість страхових компаній в умовах динамічного зовнішнього середовища
МО Кужелєв, МО Житар
Економічний вісник університету, 287-294, 2016
25*2016
Стан та перспективи розвитку фондового ринку в умовах фінансової нестабільності економіки України.
MO Zhytar
Економіка і організація управління, 93-101, 2016
202016
Формування механізму управління кредитоспроможністю підприємства в умовах інноваційного розвитку економіки України
МО Кужелєв, МО Житар
Науковий вісник Національного університету державної податкової служби …, 2014
20*2014
Сутність фінансової архітектури та її значення у теоретичній і практичній площині сучасної фінансової науки
МО Житар
Бізнес Інформ, 8-13, 2019
19*2019
Теоретичні засади фінансової архітектури економіки України
МО Житар
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка», 331-334, 2018
19*2018
Методичні аспекти управління ризиками страхових компаній
М Житар
Схід, 13-17, 2016
19*2016
Роль, особливості та напрямки фінансової архітектури національної економіки
ВМ Мельник, МО Житар
Бізнес Інформ, 175-181, 2019
18*2019
Оцінювання та регулювання адміністративної гнучкості прийняття рішень в інвестиційній діяльності банків
МО Кужелєв, МО Житар
Науковий вісник НЛТУ України 24 (9), 328-336, 2014
18*2014
METHODICAL APPROACH TO THE QUANTIFICATION OF ENTERPRISE FINANCIAL SECURITY LEVEL
BV Samorodov, OO Sosnovska, MO Zhytar, JV Ananieva
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики 1 (32), 269-277, 2020
172020
Methodical Aspects of Evaluation of Financial Architecture of Economy
I Halushchak, M Kuzheliev, V Melnyk, T Myhovych, M Zhytar
WSEAS Transactions on Business and Economics 17 (27), 260-268, 2020
162020
Аналіз методів оцінки рівня економічної безпеки підприємств
ОО Сосновська, МО Житар
Бізнес Інформ, 21-26, 2019
15*2019
Вплив фінансової глобалізації на формування фінансової архітектури
МО Житар, ОО Сосновська
Економіка і організація управління, 39-50, 2019
14*2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20