Денис Соловяненко
Денис Соловяненко
National Technical University of Ukraine 'Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute'
Verified email at library.kpi.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Політика індексації видань у наукометричних базах даних Web of Scіence та ScіVerse Scopus
Д Соловяненко
Бібліотечний вісник, 6-21, 2012
532012
Академічні бібліотеки у новому соціотехнічному вимірі: Частина друга. Інфраструктура зберігання
ЕСІФ БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВА
Contents, 2010
53*2010
Академічні бібліотеки у новому соціотехнічному вимірі: Частина перша. Академічна бібліотека як видавець
Д Соловяненко
Бібліотечний вісник, 3-14, 2010
532010
Бібліотека-2.0: концепція бібліотеки другого покоління
Д Соловяненко
Бібліотечний вісник, 10-21, 2007
252007
Інтернет технології бібліотечного сервісу в Україні: становлення і розвиток (1990 ті рр.—початок ХХІ ст.)
ДВ Соловяненко
спец. 07.00. 08—книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство/ДВ…, 2012
192012
Структурний аналіз українського бібліотечного веб-сегмента мережі Інтернет
Д Соловяненко
Бібліотечний вісник, 26-37, 2005
192005
Ключевые принципы Веб 2.0
ДВ Соловяненко
Культура народов Причерноморья, 147-151, 2007
12*2007
Бібліотека та наукометрія: світовий досвід, українська перспектива
Л Костенко, Д Соловяненко
Бібліотечний вісник, 29-32, 2009
112009
Цифровий ідентифікатор об'єкта (DOI):ISBN суспільства знань
Д СОЛОВЯНЕНКО
Бібліотечний вісник, 3-15, 2009
112009
Модель общегосударственной платформы научной периодики на базе Open Journals System [Електронний ресурс]
ДВ Соловяненко
Режим доступу: http://archive. nbuv. gov. ua/articles/2011/11sdvojs. pdf, 2011
92011
Академічні бібліотеки у новому соціотехнічному вимірі: Частина четверта. Сучасний рівень дискурсу академічного
Д Соловяненко
Бібліотечний вісник, 8-24, 2011
82011
Концепція онлайнового бібліотечного сервісу
Д Соловяненко
Бібліотечний вісник, 31-37, 2002
82002
Стратегія забезпечення онлайнового бібліотечного сервісу
ДВ Соловяненко
Наук. праці Національної бібліотеки України ім. ВІ Вернадського. Вип 13, 2004
72004
Статистика використання Інтернет-технологій у бібліотеках України
Д Соловяненко
Бібліотечний вісник, 6-19, 2007
62007
Онлайновий бібліотечний сервіс як один із видів бібліотечного сервісу
Д Соловяненко
Наук. пр. Нац. б-ки України ім. ВІ Вернадського, 200-222, 2003
62003
НОВА ТЕХНОЛОГІЧНА ПЛАТФОРМА ДЛЯ ПРОЕКТУ НАУКОВА ПЕРІОДИКА УКРАЇНИ
ДВ Соловяненко, ТВ Симоненко
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія, 35-40, 2012
42012
Інтеграція України у світове співтовариство в контексті розвитку бібліотечних інформаційних технологій
О Онищенко, Л Дубровіна, В Горовий, К Лобузіна, Ю Половинчак, ...
Національна академія наук України, Національна бібліотека України імені ВІ…, 2011
42011
Філософія Веб-2.0: короткий огляд: Доповідь для Міжнар. наук. конф.Інтранет/Екстранет-ресурси в наукових бібліотеках(Київ, 9–10 жовт. 2007 р.)
Д Соловяненко
Електронний ресурс.–Засіб доступу: URL: http://www. nbuv. gov. ua/articles, 2007
4*2007
Проблеми впровадження та розвитку інтернет-проектів у бібліотеках України
ДВ Соловяненко
Наук. пр. Нац. б-ки України ім. ВІ Вернадського, 214-228, 2005
42005
Український індекс наукового цитування: поточний стан та перспективи розвитку
Д Соловяненко
32014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20