Денис Соловяненко
Денис Соловяненко
National Technical University of Ukraine 'Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute'
Verified email at library.kpi.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Політика індексації видань у наукометричних базах даних Web of Scіence та ScіVerse Scopus
Д Соловяненко
Бібліотечний вісник, 6-21, 2012
482012
Академічні бібліотеки у новому соціотехнічному вимірі: Частина друга. Інфраструктура зберігання
ЕСІФ БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВА
Çì³ñò Contents, 2010
47*2010
Академічні бібліотеки у новому соціотехнічному вимірі: Частина перша. Академічна бібліотека як видавець
Д Соловяненко
Бібліотечний вісник, 3-14, 2010
472010
Бібліотека-2.0: концепція бібліотеки другого покоління
Д Соловяненко
Бібліотечний вісник, 10-21, 2007
262007
Інтернет технології бібліотечного сервісу в Україні: становлення і розвиток (1990 ті рр.—початок ХХІ ст.)
ДВ Соловяненко
спец. 07.00. 08—книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство/ДВ …, 2012
182012
Структурний аналіз українського бібліотечного веб-сегмента мережі Інтернет
Д Соловяненко
Бібліотечний вісник, 26-37, 2005
172005
Ключевые принципы Веб 2.0
ДВ Соловяненко
Культура народов Причерноморья, 147-151, 2007
12*2007
Цифровий ідентифікатор об'єкта (DOI):«ISBN суспільства знань»
Д СОЛОВЯНЕНКО
Бібліотечний вісник, 3-15, 2009
112009
Бібліотека та наукометрія: світовий досвід, українська перспектива
Л Костенко, Д Соловяненко
Бібліотечний вісник, 29-32, 2009
82009
Модель общегосударственной платформы научной периодики на базе Open Journals System [Електронний ресурс]
ДВ Соловяненко
Режим доступу: http://archive. nbuv. gov. ua/articles/2011/11sdvojs. pdf, 2011
72011
Академічні бібліотеки у новому соціотехнічному вимірі: Частина четверта. Сучасний рівень дискурсу академічного
Д Соловяненко
Бібліотечний вісник, 8-24, 2011
62011
Стратегія забезпечення онлайнового бібліотечного сервісу
ДВ Соловяненко
Наук. праці Національної бібліотеки України ім. ВІ Вернадського. Вип 13, 2004
62004
Концепція онлайнового бібліотечного сервісу
Д Соловяненко
Бібліотечний вісник, 31-37, 2002
62002
Інтеграція України у світове співтовариство в контексті розвитку бібліотечних інформаційних технологій
О Онищенко, Л Дубровіна, В Горовий, К Лобузіна, Ю Половинчак, ...
Національна академія наук України, Національна бібліотека України імені ВІ …, 2011
52011
Статистика використання Інтернет-технологій у бібліотеках України
Д Соловяненко
Бібліотечний вісник, 6-19, 2007
52007
Онлайновий бібліотечний сервіс як один із видів бібліотечного сервісу
Д Соловяненко
Наук. пр. Нац. б-ки України ім. ВІ Вернадського, 200-222, 2003
52003
Філософія Веб-2.0: короткий огляд: Доповідь для Міжнар. наук. конф.«Інтранет/Екстранет-ресурси в наукових бібліотеках»(Київ, 9–10 жовт. 2007 р.)
Д Соловяненко
Електронний ресурс.–Засіб доступу: URL: http://www. nbuv. gov. ua/articles, 2007
4*2007
НОВА ТЕХНОЛОГІЧНА ПЛАТФОРМА ДЛЯ ПРОЕКТУ «НАУКОВА ПЕРІОДИКА УКРАЇНИ»
ДВ Соловяненко, ТВ Симоненко
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія, 35-40, 2012
32012
Електронне середовище бібліотечної галузі: нові ресурси та можливості
А Чекмарьов, Д Соловяненко
Бібліотечний вісник, 51-54, 2010
32010
Інструкція з користування сервісом Cited-by від CrossRef для редакцій наукових журналів= Инструкция по пользованию сервисом Cited-by от CrossRef для редакций научных журналов …
Т Колесникова, О Савельєва, Д Соловяненко
Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В …, 2018
22018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20