Валерій Іванович Гринчуцький
Валерій Іванович Гринчуцький
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємств і корпорацій, ТНЕУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене tneu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економіка підприємства: Навчальний посібник
ВІ Гринчуцький, ЕТ Карапетян, БВ Погріщук
К.: Центр учбової літератури, 2010
1942010
Організаційно-економічний механізм у забезпеченні стійкої економічної безпеки промислових підприємств
ГО КОПОСОВ, ВІ ГРИНЧУЦЬКИЙ, ІІ ГРУЗНОВ
202008
Антикризове фінансове управління підприємством в сучасних умовах господарювання
ВІ Гринчуцький, ЛА Ляхович
Інноваційна економіка, 28-33, 2011
162011
Теоретичний аналіз деяких аспектів забезпечення конкурентоспроможності підприємства
ВІ Гринчуцький
Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії. Економічні науки …, 2008
152008
Теоретичні та практичні аспекти забезпечення економічної стійкості підприємства
Л ПОПОВИЧ, В ГРИНЧУЦЬКИЙ
Наука молода, 27-31, 2006
102006
Промислові трести України в 20-ті роки
ВІ Гринчуцький
К.: Наук. думка, 1997
101997
Економічне оцінювання та організування маркетингового забезпечення антиризикових заходів на машинобудівних підприємствах
ТМ Борисова
Національний університет «Львівська політехніка». Львів, 2007
72007
Концептуальні засади управління облаштуванням просторових систем у контексті забезпечення їх сталого розвитку
ВІ Павлов, ВІ Гринчуцький, ВС Кравців, НВ Павліха
Экономический вестник Донбасса, 2007
62007
Інноваційний механізм управління суб’єктами господарювання
ПП Микитюк
монографія/за заг. ред. ПП Микитюка.–Тернопіль: Видавничополіграфічний центр …, 2014
42014
Роль МХ Бунге у проведенні фінансових реформ в Російській імперії (наприкінці XIX ст.)
ВІ Гринчуцький, ТБ Пиндус
Державна установа" Інститут економіки та прогнозування НАН України", 2005
42005
Конкурентоспроможність персоналу промислових підприємств регіону
ВІ Гринчуцький, СА Прохоровська
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 80-87, 2016
32016
Реконструкція і технічне переозброєння як спосіб оновлення основних виробничих фондів підприємств
ВІ Гринчуцький, ВВ Паславська
Інноваційна економіка, 115-118, 2011
32011
Теоретичні основи процесу формування виробничої програми промислового підприємства
ВІ Гринчуцький, ТІ ПУШКАР
Вісник Хмельницького національного університету 1 (3), 119-123, 2008
32008
Державне регулювання розвитку малого бізнесу в регіоні
ДІ Берницька
спец. 08.02. 03 «Організація управління, планування і регулювання економікою …, 2003
32003
Інвестиційна діяльність на Волині між двома світовими війнами: історико-економічний огляд, 1919-1939 рр.: монографія
ВІ Гринчуцький, ТЛ Никитюк, ОВ Баула
Vez︠h︡a-Druk, 2014
22014
Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів:[монографія]
ТЛ Желюк
Тернопіль: Крок, 2014
22014
Промислові трести України в роки нової економічної політики (1921-1929 рр.): дис.... д. е. н.: 08.01. 04
ВІ Гринчуцький
Івана Пулюя 385, 1998
21998
Формування виробничої програми підприємства: маркетинговий аспект: монографія/Валерій Іванович Гринчуцький, Тетяна Ігорівна Сабецька
ВІ Гринчуцький
Тернопіль: Крок, 2014
12014
Методологічні основи формування програми використання, відтворення та охорони природно-ресурсного потенціалу Волинської області та рекомендації щодо її реалізації
ВІ Павлов, ВІ Гринчуцький, ВС Кравців, НВ Павліха
Экономический вестник Донбасса, 2009
12009
Заробітна плата як мотиваційна складова продуктивної праці
В Гринчуцький, Г Левчунь
Матеріали дванадцятої наукової конференції Тернопільського державного …, 2008
12008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20