Валерій Іванович Гринчуцький
Валерій Іванович Гринчуцький
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємств і корпорацій, ТНЕУ
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Економіка підприємства
ВІ Гринчуцький, ЕТ Карапетян, БВ Погріщук
Центр учбової літератури, 2010
1772010
Організаційно-економічний механізм у забезпеченні стійкої економічної безпеки промислових підприємств
ГО КОПОСОВ, ВІ ГРИНЧУЦЬКИЙ, ІІ ГРУЗНОВ
182008
Теоретичний аналіз деяких аспектів забезпечення конкурентоспроможності підприємства
ВІ Гринчуцький
Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії. Економічні науки …, 2008
152008
Антикризове фінансове управління підприємством в сучасних умовах господарювання
ВІ Гринчуцький, ЛА Ляхович
Інноваційна економіка, 28-33, 2011
102011
Промислові трести України в 20-ті роки
ВІ Гринчуцький
К.: Наук. думка, 1997
101997
Теоретичні та практичні аспекти забезпечення економічної стійкості підприємства
Л ПОПОВИЧ, В ГРИНЧУЦЬКИЙ
Наука молода, 27-31, 2006
62006
Концептуальні засади управління облаштуванням просторових систем у контексті забезпечення їх сталого розвитку
ВІ Павлов, ВІ Гринчуцький, ВС Кравців, НВ Павліха
Экономический вестник Донбасса, 2007
52007
Інноваційний механізм управління суб'єктами господарювання
ПП Микитюк, ЖЛ Крисько, ВІ Гринчуцький, СМ Скочиляс, ВС Здреник, ...
Економічна думка ТНЕУ, 2014
42014
Теоретичні основи процесу формування виробничої програми промислового підприємства
ВІ Гринчуцький
Вісник Хмельницького національного університету 1 (3), 119-123, 2008
42008
Конкурентоспроможність персоналу промислових підприємств регіону
ВІ Гринчуцький, СА Прохоровська
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 80-87, 2016
32016
Реконструкція і технічне переозброєння як спосіб оновлення основних виробничих фондів підприємств
ВІ Гринчуцький, ВВ Паславська
Інноваційна економіка, 115-118, 2011
32011
Роль МХ Бунге у проведенні фінансових реформ в Російській імперії (наприкінці XIX ст.)
ВІ Гринчуцький, ТБ Пиндус
Державна установа" Інститут економіки та прогнозування НАН України", 2005
32005
Державне регулювання розвитку малого бізнесу в регіоні
ДІ Берницька
32002
Формування виробничої програми підприємства: маркетинговий аспект
ВІ Гринчуцький, ТІ Сабецька
22014
Економічне оцінювання та організування маркетингового забезпечення антиризикових заходів на машинобудівних підприємствах
ТМ Борисова
22007
Промислові трести України в роки нової економічної політики (1921-1929 pp.)
ВІ Гринчуцький
21998
Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів
ПС Бабій, СВ Бабій, ОМ Бачинська, ДІ Берницька, ОС Білан, ...
Крок, 2014
12014
КАПІТАЛІЗАЦІЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
ЛР Галько, ВІ Гринчуцький
Інститут економіки промисловості НАН України; Донецький університет …, 2011
12011
Теоретичні основи ефективності функціонування державних підприємст
РА Муха
12009
Методологічні основи формування програми використання, відтворення та охорони природно-ресурсного потенціалу Волинської області та рекомендації щодо її реалізації
ВІ Павлов, ВІ Гринчуцький, ВС Кравців, НВ Павліха
Экономический вестник Донбасса, 2009
12009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20