Половик Олександр Юрійович, Половик Александр Юриевич, OYu Polovik, OYu Polovyk
Половик Олександр Юрійович, Половик Александр Юриевич, OYu Polovik, OYu Polovyk
Українська медична стоматологічна академія, Ukrainian Medical Stomatological Academy
Підтверджена електронна адреса в umsa.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Порівняльна морфометрична характеристика структурних елементів слизової оболонки перетинки та задньої стінки лобової пазухи людини в нормі
ОМ Проніна, СІ Сербін, АВ Пирог-Заказникова, ОЮ Половик, ...
Вісник проблем біології і медицини 2 (2), 2014
52014
Топографія, структура та зв’язки під’язикового вегетативного вузла у осіб похилого та старечого віку
ОЮ Половик
ступеня канд. мед. наук: спец. 14.03. 01 «нормальна анатомія»/ОЮ Половик …, 0
5
Морфометрична характеристика структурних елементів слизової оболонки нижньої стінки та перетинки лобової пазухи людини в нормі
ОМ Проніна, СІ Сербін, ОЮ Половик, ГА Єврошенко
Таврический медико-биологический вестник, 2013
32013
Методика получения полутонких серийных срезов при проведении гистологических исследований
НС Скрипников, ЮК Хилько, ЕН Пронина, ВС Черно, ВЮ Марченко, ...
Вестник проблем биологии и медицины, 151-155, 1997
3*1997
Імуногістохімічне дослідження макрофагальної ланки місцевого захисту слизової оболонки клиноподібної пазухи у людей зрілого віку за допомогою маркера со-68
ОМ Проніна, СМ Совгиря, АВ Пирог-Заказнікова, ОЮ Половик, ...
Вісник проблем біології і медицини 2 (2), 2014
22014
Сравнительная морфометрическая характеристика структурных элементов слизистой оболочки задней и передней стенок лобной пазухи человека в норме
ЕН Пронина, СИ Сербин, АЮ Половик, ГА Ерошенко
ББК 5л0 А43, 2013
22013
Преморбідні зміни легеневої тканини внаслідок гострої стресової реакції в експерименті
OM Проніна, MM Koптeв, CI Дaнильчeнкo, OЮ Половик
Вісник проблем біології і медицини, 154-156, 2011
22011
Формування клінічного мислення у студентів під час вивчення оперативної хірургії та топографічної анатомії
OM Проніна, MM Коптев, СI Данильченко, АM Білич, OЮ Половик
І КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА, 25, 2014
12014
Техніка передпротезної корекції знімними пластинковими протезами м'яких тканин порожнини рота хірургічним шляхом
АІ Швець, ОБ Горбаченко, ОЮ Половик
Вісник проблем біології і медицини, 277-280, 2012
1*2012
Техника предпротезной коррекции съемными пластиночными протезами мягких тканей полости рта хирургическим путем
АІ Швець, ОБ Горбаченко, ОЮ Половик
Вісник проблем біології і медицини 2 (2), 2012
12012
Діагностика та лікування гангліонітів щелепно-лицевої ділянки в з позицій залежності розташування вегетативних вузлів голови від форми черепа людини
ОБ Горбаченко, ОЮ Половик, ВГ Рожнов, ВЮ Марченко, ...
Вісник проблем біології і медицини, 60-62, 2011
12011
ULTRASTRUСTURA OF URINARY BLADDER’s tissue OF DOGS IN EARLY TERMS AFTER EXPERIMENTAL CYSTOTOMIA WITH THE USE OF SURGICAL THREAD OF BIOPHIL AND ITS MODIFICATIONS BY ETONIUM
ЕН Пронина, ГА Ерошенко, СИ Данильченко, АЮ Половик, ...
1*
Професор Олена Миколаївна Проніна (до 60-річчя з дня народження)
СМ Білаш, СМ Билаш, АМ Білич, АН Билыч, ММ Коптев, МН Коптев, ...
Українська медична стоматологічна академія, 2018
2018
Гистоархитектоника поверхностных тканей передней брюшной стенки при разных деформационных нагрузках и ее роль при планировании нижнегоризонтальной абдоминопластики
ВС Драбовський, СМ Білаш, ОМ Проніна, АВ Пірог-Заказнікова, ...
УО «Гродненский Государственный Медицинский Университет», 2018
2018
Підготовка іноземних громадян в Українській медичній стоматологічній академії: досягнення та перспективи
ЛВ Буря, ОО Калюжка, ОК Прилуцький, АВ Вахненко, СО Білоконь, ...
2018
Антропометричні варіанти мінливості топографії окремих вегетативних вузлів голови та їх значення для обґрунтування клінічних ознак гангліонітів
ОБ Горбаченко, ВГ Рожнов, ОЮ Половик, АМ Білич, КВ Шепітько
Вісник морфології, 303-308, 2017
2017
Особливості навчально-виховного процесу серед студентів-іноземців першого року навчання
ЛВ Буря, СО Білоконь, ОК Прилуцький, АВ Вахненко, ОЮ Половик, ...
2017
Особливості організації навчально-виховного процесу серед іноземних студентів
ЛВ Буря, СО Білоконь, ОК Прилуцький, ОЮ Половик
2016
Напрями оптимізації навчального процесу на кафедрі медицини надзвичайних ситуацій з оперативною хірургією та топографічною анатомією і шляхи підвищення рівня підготовки …
ОМ Проніна, АМ Білич, ММ Коптев, ОЮ Половик, ...
Українська медична стоматологічна академія, 2016
2016
РОЛЬ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА В УДОСКОНАЛЕННІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА КАФЕДРІ ОПЕРАТИВНОЇ ХІРУРГІЇ І ТОПОГРАФІЧНОЇ АНАТОМІЇ
СМ Білаш, ММ Коптев, ОМ Проніна, АВ Пирог-Заказнікова, ...
Відповідальний за випуск: проф. АГ Шульгай, 78, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20