Шебаніна
Шебаніна
МНАУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене mnau.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Орендні земельні відносини: сучасний стан та основні напрями удосконалення
ОВ Шебаніна
Економіка АПК, 7-13, 2008
402008
Організаційно-економічний механізм ефективного ведення садівництва в аграрних підприємствах регіону
ВС Кушнірук, ВС Кушнирук, ОЮ Єрмаков, ОЮ Ермаков, ОВ Шебаніна, ...
272009
Формування і ефективний розвиток продовольчого підкомплексу АПК: монографія
ОВ Шебаніна
К.: ННЦ ІАЕ, 2007
272007
Інвестиційне забезпечення розвитку продовольчого підкомплексу АПК
ОВ Шебаніна
Економіка АПК, 56-61, 2007
242007
Розвиток виробництва зерна і його значення у забезпеченні продовольчої безпеки України
ОВ Шебаніна, ТВ Демченко
Економіка АПК, 9-12, 2008
222008
Ринок праці та основні напрями його ефективного розвитку
ОВ Шебаніна
Економіка АПК, 115-122, 2006
162006
Зміцнення та ефективне використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств: монографія
ВС Шебанін, ІІ Червен, ОВ Шебаніна, МІ Кареба
Миколаїв, МДАУ, 2010
132010
Asymptotic behaviour of solutions of-th order differential equations.
VM Evtukhov, EV Shebanina
Memoirs on Differential Equations and Mathematical Physics 13, 150-153, 1998
131998
Значення інституцій у забезпеченні ефективного розвитку АПК
ВС Шебанин, ОВ Шебаніна, ІІ Червен
Миколаївський національний аграрний університет, 2011
122011
Orhanizatsijnoekonomichnyj mekhanizm efektyvnoho vedennia sadivnytstva v ahrarnykh pidpryiemstvakh rehionu: monohrafiia [Organizational-economic mechanism of effective …
VS Kushniruk, OY Yermakov, OV Shebanina
Vyd-vo MDAU, Mykolaiv, Ukraine, 2009
112009
Ретроспектива трансформації сільськогосподарських підприємств та основні напрями підвищення їх ефективності
ВС Шебанин, ОВ Шебаніна, ІО Піюренко
Миколаївський національний аграрний університет, 2010
102010
Біржовий ринок: ретроспектива розвитку, основні проблеми і напрями їх розв’язання
ОВ Шебаніна
Економіка АПК, 104-109, 2007
102007
Методи непараметричної статистики: практикум з біометрії
ОВ Шебаніна
Миколаїв: МДАУ, 2008
92008
Економічні інтереси найманих працівників аграрного сектору
О Шебаніна
Економіка України, 68-72, 2007
92007
Ефективність використання основних засобів виробництва і технічного обслуговування сільськогосподарських підприємств/Миколаївський держ. аграрний ун-т
ІД Бурковський, ВВ Лагодієнко, ІІ Червен, ОВ Шебаніна
Миколаїв: МДАУ, 2005
82005
Інвестиційно-інноваційна діяльність в АПК: сутність, проблеми та основні напрямки їх вирішення
ОВ Шебаніна, ОВ Короткова, ІО Піюренко, ЕВ Шебанина, ...
Миколаївський державний аграрний університет, 2008
72008
Продовольчому ринку країни–належний розвиток
ІІ Червен, ОВ Шебаніна
Вiсник аграрної науки Причорномор’я, 3, 2007
72007
Zmitsnennia ta efektyvne vykorystannia resursnoho potentsialu silskohospodarskykh pidpryiemstv
VS Shebanin, II Cherven, OV Shebanina, MI Kareba
Mykolaiv: MDAU, 2010
62010
Стан і основні напрямки удосконалення оплати праці продовольчого підкомплексу АПК
ОВ Шебаніна
Економіка АПК, 3-8, 2006
62006
Стан та проблеми розвитку виробництва сільськогосподарської продукції
ОВ Шебаніна
АГРАРНОЇ НАУКИ ПРИЧОРНОМОР’Я ВИПУСК 2 (53), 13, 2010
52010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20