Алла Володимирівна Марченко,  Алла Владимировна Марченко, Marchenko A, Марченко АВ
Алла Володимирівна Марченко, Алла Владимировна Марченко, Marchenko A, Марченко АВ
Українська медична стоматологічна академія
Verified email at umsa.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Methodological aspects of computed tomography odontomorphometry of boys and girls with the physiological bite
IV Gunas, NA Dmitriev, AV Marchenko
Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences …, 2015
352015
Патоморфологічні підходи щодо лікування флюорозу зубів
АВ Марченко, НМ Іленко, ЕВ Ніколішина, АВ Марченко, НН Иленко, ...
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна …, 2000
102000
Computer-tomographic characteristics of root length incisors and canines of the upper and lower jaws in boys and girls with different craniotypes and physiological bite
АV Маrchenko, IV Gunas, TO Petrushanko
Wiadomości Lekarskie, С. 499-502, 2017
72017
Проблема кадрової політики медичної галузі в розрізі часу
ВМ Ждан, ІМ Скрипник, АВ Марченко
ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕФЕКТИВНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ СИСТЕМИ …, 2015
42015
Концентрация фтора в биологических жидкостях у больных флюорозом зубов
АВ Марченко, НН Иленко, АВ Марченко, НМ Іленко
Українська медична стоматологічна академія, Українська Академія наук …, 1999
41999
Компютерно-томографічні мезіодистальні розміри зубів у дівчат з фізіологічним прикусом в залежності від форми голови
АВ Марченко
Biomedical and biosocial anthropology, С. 92-95., 2015
32015
Особливості перебігу аутоінфекційних стоматитів при мікст-інфекції
ЕВ Ніколішина, АВ Марченко, НМ Іленко, ЭВ Николишина, НН Иленко
Українська академія наук (м. Київ), Вищий державний навчальний заклад …, 2015
32015
Гистотопография маломинерализованых зон эмали и дентина зубов фронтальной группы
АВ Марченко
Український стоматологічний альманах, С. 10-12, 1998
3*1998
Моделювання за допомогою регресійного аналізу трансверзальних розмірів верхньої й нижньої щелепи та сагітальних характеристик зубної дуги в юнаків в залежності від особливостей …
АВ Марченко, ТО Петрушанко, ІВ Гунас
Вісник морфології 23 (№1), С. 107-111, 2017
22017
Correlation of transversal dimensions of the jaws and sagittal characteristics of the dental arch with odontometric and cephalometric indices in boys with orthognathic bite
АВ Марченко
Світ медицини та біології, С. 58-63, 2017
2*2017
Алгоритм изучения минерализации эмали в норме и при патологии
ПН Скрипников, АВ Марченко, ЕА Сиренко, ПМ Скрипников, ...
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна …, 2003
22003
Regression models transversal sizes upper and lower jaw and dental arch sagittal characteristics in brachycephalic girls, depending on the characteristics of cephalometric and …
АВ Марченко
Український науково-медичний молодіжний журнал, 66-70, 2017
12017
Моделі індивідуальних лінійних розмірів необхідних для побудови коректної форми зубної дуги у дівчат в залежності від особливостей одонтометричних та кефалометричних показників
АВ Марченко
Вінницький національний медичний університет ім. МІ Пирогова, 2017
12017
Регресійні моделі індивідуальних лінійних розмірів необхідних для побудови коректної форми зубної дуги в юнаків-мезоцефалів в залежності від особливостей одонтометричних і …
АВ Марченко, ІВ Гунас, ТО Петрушанко
Мир медицины и биологии 13 (2 (60)), 2017
12017
Антибактеріальна терапія аутоінфекційних стоматитів при мікст-інфекції
АВ Марченко, НМ Іленко, ЕВ Ніколішина
Вісник проблем біології і медицини 1 (2), 2016
12016
Сучасні підходи до стажування науково-педагогічних та медичних працівників відповідно до закону України «Про Вищу освіту»
ІМ Скрипник, АВ Марченко, ГМ Давиденко
Матеріали Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. участю, присвяченої пам’яті …, 2015
1*2015
Изучение корректности проведения метрических исследований трехмерных анатомических костных объектов, полученных с помощью конусно-лучевого компьютерного томографа Morita …
НА Дмитриев, АВ Марченко, ВЮ Филимонов, ВВ Ясько, МО Дмітрієв, ...
Товариство анатомів, гістологів та ембріологів України, Вінницький …, 2015
12015
Педагогічний контроль і самоконтроль–важлива складова навчального процесу
ІМ Скрипник, ГМ Давиденко, АВ Марченко, НВ Цветкова
12013
Комбінована терапія кандидозу слизової оболонки порожнини рота
АВ Марченко, НМ Іленко, ЕВ Ніколішина
Мир медицины и биологии 9 (2-2 (38)), 2013
12013
Лінгводіагностіка в практичній діяльності лікаря-стоматолога
НМ Іленко, ЕВ Ніколішина, АВ Марченко, НН Иленко, ЭВ Николишина, ...
Всеукраїнська громадська організація «Наукове товариство анатомів …, 2012
12012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20