Тетяна Миколаївна Лежнєва / Lezhnieva Tetiana
Тетяна Миколаївна Лежнєва / Lezhnieva Tetiana
Університет імені Альфреда Нобеля / Alfred Nobel University
Verified email at duan.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Санкції у трудовому праві України
ТМ Лежнєва
ДДУВС, 2015
142015
Поняття та зміст режиму окремого проживання подружжя
ТМ Лежнєва, СВ Черноп’ятов
Право і суспільство, 117-121, 2010
72010
Питання ефективності санкцій трудового права
ТМ Лежнєва
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ …, 2012
62012
Функціональний аналіз санкцій загальної дисциплінарної відповідальності
ТМ Лежнєва
Науковий вісник Херсонського державного університету 2 (2-3), 53-56, 2015
32015
Класифікація санкцій трудового права
ТМ Лежнєва
Право і суспільство, 32-39, 2010
32010
Поняття санкцій трудового права
ТМ Лежнєва
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ …, 2009
32009
Санкції у трудовому праві України: монографія
ТМ Лежнєва
Дніпроп. держ. ун-т внутр. Справ, 2015
22015
Поняття та елементи принципу змагальності в цивільному процесі
ТМ Лежнєва
Лежнєва ТМ Поняття та елементи принципу змагальності в цивільному процесі …, 2013
22013
Співвідношення санкцій та інших заходів правового примусу у трудовому праві
ТМ Лежнєва
22011
Трудо-правові засоби охорони комерційної таємниці як загроза трудовим правам працівників (за проектом Трудового кодексу України)
ТМ Лежнєва
Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, 2017
12017
Тлумачення заповіту за цивільним законодавством України
ТМ Лежнєва, ІВ Тітова
Право і суспільство, 47-52, 2016
12016
Попередня перевірка звернень до Конституційного Суду України та їх повернення
СВ Черноп'ятов, ТМ Лежнєва
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2020
2020
Функції присяги в праві України
СВ Черноп'ятов, ТМ Лежнєва
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції, 2019
2019
Склад булінгу (цькування) як адміністративного правопорушення
ТМЛ Станіслав Володимирович Черноп'ятов
Порівняльно-аналітичне право, 136-139, 2019
2019
ФУНКЦІЇ ПРИСЯГИ В ПРАВІ УКРАЇНИ OATH FUNCTIONS IN UKRAINIAN LAW
ТМ Лежнєва, СВ Черноп’ятов
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ, 12, 2019
2019
Суспільно корисні роботи (ст. 31-1 КУпАП). Питання законності
СВ Черноп'ятов, ТМ Лежнєва
Кропивницький інститут державного та муніципального управління, 2018
2018
«Нетрудові» обов’язки суб’єктів трудового права (на прикладі обов’язків щодо військового обліку)
СВ Черноп'ятов, ТМ Лежнєва
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ, 2018
2018
Функції нормативних заборон у трудовому праві України
СВ Черноп'ятов, ТМ Лежнєва
2018
Деякі новели щодо третіх осіб у вітчизняному цивілістичному процесі
ТМ Лежнєва, ЮС Палєєва
Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, 2018
2018
Правова природа врегулювання спору за участю судді (в контексті структури цивілістичного процесу)
ТМ Лежнєва, ММ Чабаненко
Ужгородський національний університет, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20