Follow
Altukhov Viacheslav
Altukhov Viacheslav
Volodymyr Dahl East Ukrainian National Univercity / СНУ ім. В. Даля
Verified email at snu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Прогнозирование стойкости режущего инструмента
ВН Подураев, АВ Кибальченко, ВН Алтухов
Известия вузов. Машиностроение, 114-116, 1985
7*1985
Пути повышения эффективности дробления агломерата в одновалковой зубчатой дробилке
ВН Алтухов, ОА Левченко
Разработка рудных месторождений. Научно-технический сборник, 2005
42005
Разработка и исследование роторно-ударной дробилки
ПП Королёв, ВН Алтухов, ЭП Левченко
В сб.: Проблемы механики горно-металлургического комплекса: Тез. докл …, 2002
22002
Разработка и исследование роторно-ударной дробилки
ПП Королёв, ВН Алтухов, ЭП Левченко
Сборник научных трудов Национальной горной академии Украины, 36-39, 2002
22002
К вопросу оптимизации технологических параметров центробежно-ударных дробилок
ВН Алтухов
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Динамiка та …, 2004
12004
Выбор оптимальных режимов резания и прогнозирование стойкости режущего инструмента в условиях ГПС
ВН Подураев, АВ Кибальченко, ВН Алтухов
Вестник машиностроения, 1987
11987
Розробка коробки швидкостей з малим розміром в осьовому напрямку
ВМ Алтухов
The world of science and innovation. Abstracts jf the 5th International …, 2020
2020
Інтенсифікація процесу подрібнення в бісерному млині
ВМ Алтухов
Технологія – 2020: матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-технічної конференції …, 2020
2020
Підвищення ефективності стойкостних ресурсів ріжучих інструментів
ВМ Алтухов, ПВ Боровік
Сучасні технології промислового комплексу – 2020: матеріали VI-ої …, 2020
2020
Дослідження властивостей алюмінієвого сплаву АК5М
ВМ Алтухов, ЯВ Жиженко
Сучасні технології промислового комплексу – 2020: матеріали VI-ої …, 2020
2020
Моделювання процесів формування та зростання тріщини процесів гарячого розділення методом скінчених елементів
ПВ Боровік, ВМ Алтухов
Сучасні технології промислового комплексу – 2020: матеріали VI-ої …, 2020
2020
Пристрій для регулювання конічного зачеплення
ВМ Алтухов, СВ Костюкевич
Майбутній науковець – 2020: матеріали всеукраїнської науково-практичної …, 2020
2020
Про стійкість інструменту як вихідного параметру для розрахунку режимів різання
ВМ Алтухов, ПВ Боровік
Матеріали ІІ Всеукраїнської інтернет-конференції студентів, аспірантів та …, 2020
2020
Дослідження зносу інструменту при точінні жароміцного нікелевого сплаву ХН67МВТЮ
ІВ Герасименко, ВМ Алтухов
Матеріали ІІ Всеукраїнської інтернет-конференції студентів, аспірантів та …, 2020
2020
Порівняльна оброблюваність різанням титанових сплавів в умовах точіння
АВ Костюкевич, ВМ Алтухов
Матеріали ІІ Всеукраїнської інтернет-конференції студентів, аспірантів та …, 2020
2020
Підвищення ефективності конічних зубчастих передач
ВМ Алтухов, ПВ Боровік
Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Дніпровські …, 2020
2020
Удосконалення силових розрахунків механізмів у суднобудівельній промисловості
ВМ Алтухов, ЄС Руднєв
Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Дніпровські …, 2020
2020
Порівняльний аналіз оброблюваності сталей 30ХГСА і 20Х13
ВМ Алтухов, ПВ Боровік, ЄС Руднєв
Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Дніпровські …, 2020
2020
Пристрій для регулювання зачеплення конічних шестерень
ВМ Алтухов, ПВ Боровік
SU Patent 145,626, 2020
2020
Пристрій для регулювання зачеплення конічних шестерень
ВМ Алтухов
SU Patent 145,625, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20