Подписаться
Олена Тринус / Olena Trynus
Олена Тринус / Olena Trynus
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана ЗязюнаНАПН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене ipood.com.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Assessment of Instructors’ Technology Competency to be Used in the Settings of Formal and Non-Formal Education
M Vovk, S Halyna, T Olena, M Olga
International Journal of Higher Education 8 (5), 29-44, 2019
92019
The use of social networks in the process of learning English as a Second Language
HI Sotska, NV Paziura, OV Trynus
Інформаційні технології і засоби навчання, 242-250, 2018
92018
Учитель мистецьких дисциплін у дискурсі педагогічної майстерності: навчально-методичний посібник
ІА Зязюн, ГГ Філіпчук, ОМ Отич, ОМ Семеног, ОО Лобач, СО Соломаха, ...
Бердянський державний педагогічний університет, 2013
82013
Соціально-педагогічні аспекти діяльності віртуальних університетів у європейському освітньому просторі
ЛБ Лук’янова, ГВ Товканець, ГІ Сотська, ОВ Тринус
Інформаційні технології і засоби навчання, 14-25, 2019
42019
ОФ Музиченко про сутність ціннісних орієнтирів української педагогічної думки
ОВ Тринус
Педагогіка і психологія професійної освіти, 124-133, 2009
32009
Активізація методів навчання в контексті розвитку педагогічної майстерності вчителя у творчій спадщині ОФ Музиченка
ОВ Тринус
Педагогіка і психологія професійної освіти, 161-171, 2009
32009
Андрагогічні аспекти професійного самовиховання сучасного вчителя
ГІ Соцька, ОВ Тринус
Імідж сучасного педагога, 5-9, 2020
22020
Методологічні підходи до самовиховання вчителя
ОВ Тринус
Імідж сучасного педагога, 28-32, 2019
22019
Проблема визнання статусу молодого вчителя в Україні
ОВ Тринус
ScienceRise: Pedagogical Education, 15-19, 2017
22017
О. Музиченко про головні принципи навчання
О Тринус
Витоки педагогічної майстерності. Серія: Педагогічні науки, 299-303, 2012
22012
Деякі аспекти професійної підготовки вчителя середніх шкіл в педагогічних закладах кінця ХІХ–початку ХХстоліття
ОВ Тринус
Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції Професійне …, 2011
22011
РОЗВИТОК МОТИВАЦІЇ ДО НАВЧАННЯ ОСІБ ТРЕТЬОГО ВІКУ
O Trynus
UNESCO Chair Journal" Lifelong Professional Education in the XXI Century", 38-46, 2021
12021
До питання про академічну доброчесність
ОВ Тринус, ГІ Сотська
Академічна доброчесність: виклики сучасності/Збірник наукових есе учасників …, 2019
12019
Формування творчої особистості учня: історичний аспект
ОВ Тринус
Неперервна педагогічна освіта XXI століття 2 (14), 140-143, 2018
12018
Розвиток педагогічної майстерності вчителя у творчій спадщині О. Музиченка (1875–1937 рр.)
ОВ Тринус
ТОВ" ДКС Центр", 2018
12018
Рекомендації за результатами проведення науково-практичних масових заходів Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України у 2017 році
ГІ Сотська, ОВ Тринус
ТОВ" ДКС Центр", 2017
12017
Самоосвітня діяльність молодого вчителя: історичний аспект
О Тринус
Естетика і етика педагогічної дії, 72-83, 2017
12017
Професійне становлення молодого вчителя в Україні: виклики сучасності, потреби майбутнього
ОВ Тринус
Edukacja dla przyszłości w świetle wyzwań XXI wieku, 418-431, 2017
12017
Особливості професійної підготовки вчителів початкових шкіл на Україні в другій половині XIX-на початку XX століття
ОВ Тринус
V міжнар. наук. читання, присвяч. пам’яті акад. Сергія Яковича Батишева …, 2011
12011
The use of digital technologies for the development of pre-service teachers’ rhetorical skills: the experience of Ukraine
MG Drushlyak, OM Semenog, DV Budianskyi, HI Sotska, OV Trynus, ...
2022 45th Jubilee International Convention on Information, Communication and …, 2022
2022
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20