Олена Тринус
Олена Тринус
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене ipood.com.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
ОФ Музиченко про сутність ціннісних орієнтирів української педагогічної думки
ОВ Тринус
Педагогіка і психологія професійної освіти, 124-133, 2009
42009
Учитель мистецьких дисциплін у дискурсі педагогічної майстерності: навчально-методичний посібник. Розділ 1.6. Художньо-естетичний світогляд у структурі педагогічної …
СО Соломаха
Бердянський державний педагогічний університет, 2013
32013
Активізація методів навчання в контексті розвитку педагогічної майстерності вчителя у творчій спадщині ОФ Музиченка
ОВ Тринус
Педагогіка і психологія професійної освіти, 161-171, 2009
32009
Методологічні підходи до самовиховання вчителя
ОВ Тринус
Імідж сучасного педагога, 28-32, 2019
22019
О. Музиченко про головні принципи навчання
ОВ Тринус
22012
Деякі аспекти професійної підготовки вчителя середніх шкіл в педагогічних закладах кінця ХІХ–початку ХХстоліття
ОВ Тринус
Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції Професійне …, 2011
22011
Соціально-педагогічні аспекти діяльності віртуальних університетів у європейському освітньому просторі
ЛБ Лук’янова, ГВ Товканець, ГІ Сотська, ОВ Тринус
Інформаційні технології і засоби навчання, 14-25, 2019
12019
Формування творчої особистості учня: історичний аспект
ОВ Тринус
Неперервна педагогічна освіта XXI століття 2 (14), 140-143, 2018
12018
Рекомендації за результатами проведення науково-практичних масових заходів Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України у 2017 році
ГІ Сотська, ОВ Тринус
ТОВ" ДКС Центр", 2017
12017
Самоосвітня діяльність молодого вчителя: історичний аспект
ОВ Тринус
12017
Проблема визнання статусу молодого вчителя в Україні
ОВ Тринус
ScienceRise. Pedagogical Education, 15-19, 2017
12017
Особливості професійної підготовки вчителів початкових шкіл на Україні в другій половині ХІХ–на початку ХХ століття/Олена Тринус
ОВ Тринус
V міжнар. наук. читання, присвяч. пам’яті акад. Сергія Яковича Батишева …, 2011
12011
Андрагогічні аспекти професійного самовиховання сучасного вчителя
ГІ Соцька, ОВ Тринус
Імідж сучасного педагога, 5-9, 2020
2020
До питання про академічну доброчесність
ОВ Тринус, ГІ Сотська
Академічна доброчесність: виклики сучасності/Збірник наукових есе учасників …, 2019
2019
Наукові розробки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України
ГІ Сотська, ОВ Тринус
ТОВ ДКС Центр, 2019
2019
Професійне становлення молодого вчителя
ОВ Тринус, ГІ Сотська
Концептуальні засади розвитку освіти дорослих: світовий досвід, українські …, 2018
2018
Вплив західноєвропейських педагогічних течій Кінця ХІХ–початку ХХ століття на розвиток педагогічної майстерності молодого вчителя
O Тринус
Порівняльна професійна педагогіка, 96-102, 2018
2018
Використання соціальних мереж у процесі навчання англійської як другої мови
НВ Пазюра, НВ Пазюра, ГІ Сотська, ГИ Сотская, ОВ Тринус, ...
2018
Розвиток педагогічної майстерності вчителя у творчій спадщині О. Музиченка (1875–1937 рр.)
ОВ Тринус
ТОВ" ДКС Центр", 2018
2018
The problem of recognition of the young teacher status in Ukraine
ОВ Тринус
ScienceRise: Pedagogical Education, 15-19, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20