Підписатись
Ящик Олександр Богданович, Ящик О. Б., Yashchyk O., Yashchyk Oleksandr., Oleksandr B. Yashchyk
Ящик Олександр Богданович, Ящик О. Б., Yashchyk O., Yashchyk Oleksandr., Oleksandr B. Yashchyk
Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Модель системи соціально-професійних компетентностей вчителя інформатики
МІ Жалдак, ЮС Рамський, МВ Рафальська
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2009
1692009
Формування інформаційної культури особи–пріоритетне завдання сучасної освітньої діяльності
ЮС Рамський
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2004
682004
Про роль математики і деякі тенденції розвитку математичної освіти в інформаційному суспільстві
ЮС Рамський, КІ Рамська
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2008
672008
Чисельні методи математики: Посібник для самоосвіти вчителів
МІ Жалдак, ЮС Рамський
К.: Радянська школа, 1984
611984
Двадцять років становлення і розвитку методичної системи навчання інформатики в школі та педагогічному університеті
МІ Жалдак, НВ Морзе, ЮС Рамський
Комп’ютер у школі та сім’ї 5, 12-19, 2005
582005
Зміни в професійній діяльності вчителя в епоху інформатизації освіти
ЮС Рамський
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2007
562007
Методична система формування інформаційної культури майбутніх вчителів математики
ЮС Рамський
Нац пед. ун-т ім. МП Драгоманова, 2013
522013
Інформатика: Навч. посібник/за ред. МІ Шкіля
МІ Жалдак, ЮС Рамський
К.: Вища шк, 1991
421991
Формування системи інформатичних компетентностей майбутніх учителів інформатики у процесі навчання в педагогічному університеті
МІ Жалдак, ЮС Рамський, МВ Рафальська
Вища школа, 44-52, 2009
412009
Вивчення Web-програмування в школі: Навчальний посібник
ЮС Рамський, ІС Іваськів, ОЮ Ніколаєнко
Тернопіль: Навчальна книга–Богдан, 2004
402004
Вивчення інформаційно-пошукових систем мережі Інтернет
ЮС Рамський, ОВ Рєзіна
Київ: РННЦ" ДІНІТ, 2004
392004
Методичні основи вивчення експертних систем у школі
ЮС Рамський, НР Балик
К.: Логос 114, 49.1, 1997
371997
Інформаційне суспільство. Інформатизація освіти
ЮС Рамський
Науковий часопис УДУ імені Михайла Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно …, 2003
352003
Логічні основи інформатики: навч. посіб. для студ. фіз.-мат. спец. вищих пед. навч. закл./Рамський ЮС–К
ЮС Рамський
НПУ ім. МП Драгоманова, 2003
342003
Формування інформаційної культури вчителя математики при вивченні методів обчислень у педагогічному вузі
ЮС Рамський
Комп’ютерно–орієнтовані системи навчання.–2000.–Вип 2, 25-47, 2000
342000
Формування інформаційної культури майбутніх учителів математики та інформатики у процесі підготовки їх до розробки освітніх ресурсів
ЮС Рамський, ВП Олексюк
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 2: Комп'ютерно-орієнтовані …, 2010
332010
До концепції шкільної освіти з інформатики
МІ Жалдак, ЮС Рамський
Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: зб. наук. пр.–К.: НПУ ім. МП …, 2001
332001
Основи інформатики" як одна з вагомих складових системи навчальних предметів загальноосвітньої школи
МІ Жалдак, НВ Морзе, ЮС Рамський
Сучасні інформаційні технології в навчальному процесі: зб. наук. праць.–К …, 1997
331997
Шкільній інформатиці–25!
МІ Жалдак, ЮС Рамський
Видавництво НПУ імені М. Драгоманова, 2010
322010
Методична підготовка вчителя інформатики та розвиток його фахових компетентностей
ЮС Рамський, НР Балик
Науковий часопис УДУ імені Михайла Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно …, 2009
282009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20