Олена Аврамівна Гриценко, Елена Аврамовна Гриценко, Olena Grytsenko
Олена Аврамівна Гриценко, Елена Аврамовна Гриценко, Olena Grytsenko
Підтверджена електронна адреса в nulau.edu.ua
НазваПосиланняРік
Основи мікроекономіки: підручник
ОІ Ястремський, О Гриценко
Znanni︠a︡ʹ, 1998
1211998
Рынок недвижимости:закономерности становления и функционирования
ЕА Гриценко
Национальная юридическая академия Украины им. Ярослава Мудрого, 2003
642003
Рынок недвижимости: закономерности становления и функционирования (вопросы теории и методологии)
ЕА Гриценко
Х.: Бизнес-Информ 420, 5, 2002
642002
Основи економічної теорії
ОО Мамалуй
Видавництво «Юрінком Інтер», 2006
562006
Иерархия и сетевые структуры в институциональной архитектонике экономических систем
АА Гриценко
Донецький національний технічний університет, 2007
292007
Економічна безпека держави: сутність та напрями формування: монографія
ЛС Шевченко
Х.: Право 310, 2009
252009
Ринок нерухомості: закономірності становлення та функціонування
ОА Гриценко
Нац. Акад. наук України, Інститут екон. прогноз, 2003
222003
Качество институтов: методологические подходы к исследованию
ЕА Гриценко
ДонНТУ, 2008
192008
Нормальне суспільство як основа соціальної держави
ОА Гриценко
видавництво" Право", 2012
14*2012
Основи економічної теорії
ОО Малуй, ОА Гриценко, ЛВ Гриценко, ГЮ Дарнопих
К.: Юрінком Інтер, 2003
14*2003
Місце держави в інституційному просторі трансформаційної економіки
ОА Гриценко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2004
12*2004
Економiчна безпека держави: сутнiсть та напрями формування: монографiя та iн./за ред. д-ра екон. наук, проф. ЛС Шевченко.
ЛС Шевченко, ОА Гриценко, СМ Макуха
11*2009
Хабарництво як інституційний комплекс
АА Гриценко, ОА Гриценко
Економіка і прогнозування, 45-63, 2005
11*2005
Шляхи удосконалення фінансування культури в Україні: аналіт. записка [Електронний ресурс]
ОА Гриценко
Режим доступу: http://www. culturalstudies. in. ua/zv_2004_1. php, 0
8
Неформальні інститути впливу на владу в контексті економічного аналізу
ОА Гриценко
Вісник Національного університету Юридична академія України імені Ярослава …, 2014
62014
Ухилення від сплати податків: загроза економічному порядку
ОА Гриценко
видавництво" Право", 2011
42011
Економічні основи договірного права
ОА Гриценко, ЛМ Павловська
Вісник, 146, 2011
42011
Економічна теорія права: проблеми та перспективи розвитку
ОА Гриценко
видавництво" Право", 2010
42010
Институт спецификации прав собственности на рынке недвижимости
ЕА Гриценко, ИА Ефименко
Донецький національний технічний університет, 2006
42006
Методологічні основи дослідження договірного права
ОА Гриценко
Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер …, 2014
32014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20