Олена Аврамівна Гриценко, Елена Аврамовна Гриценко, Olena Grytsenko
Олена Аврамівна Гриценко, Елена Аврамовна Гриценко, Olena Grytsenko
Verified email at nulau.edu.ua
TitleCited byYear
Основи мікроекономіки: підручник
ОІ Ястремський, О Гриценко
Znanni︠a︡ʹ, 1998
1291998
Рынок недвижимости:закономерности становления и функционирования
ЕА Гриценко
Национальная юридическая академия Украины им. Ярослава Мудрого, 2003
662003
Рынок недвижимости: закономерности становления и функционирования (вопросы теории и методологии)
ЕА Гриценко
Х.: Бизнес-Информ 420, 5, 2002
662002
Основи економічної теорії
ОО Мамалуй
Видавництво «Юрінком Інтер», 2006
592006
Иерархия и сетевые структуры в институциональной архитектонике экономических систем
АА Гриценко
Донецький національний технічний університет, 2007
302007
Економічна безпека держави: сутність та напрями формування: монографія
ЛС Шевченко
Х.: Право 310, 2009
282009
Ринок нерухомості: закономірності становлення та функціонування
ОА Гриценко
Нац. Акад. наук України, Інститут екон. прогноз, 2003
232003
Качество институтов: методологические подходы к исследованию
ЕА Гриценко
ДонНТУ, 2008
192008
Менталітет як категорія інституціональної теорії
О Гриценко
Економічна теорія, 35-51, 2005
182005
Нормальне суспільство як основа соціальної держави
ОА Гриценко
видавництво" Право", 2012
16*2012
Економiчна безпека держави: сутнiсть та напрями формування: монографiя та iн./за ред. д-ра екон. наук, проф. ЛС Шевченко.
ЛС Шевченко, ОА Гриценко, СМ Макуха
12*2009
Місце держави в інституційному просторі трансформаційної економіки
ОА Гриценко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2004
12*2004
Хабарництво як інституційний комплекс
АА Гриценко, ОА Гриценко
Економіка і прогнозування, 45-63, 2005
11*2005
Основи економічної теорії
ОО Малуй, ОА Гриценко, ЛВ Гриценко, ГЮ Дарнопих
К.: Юрінком Інтер, 2003
11*2003
Шляхи удосконалення фінансування культури в Україні: аналіт. записка
ОА Гриценко
Режим доступу: http://www. culturalstudies. in. ua/zv_2004_1. php, 0
8
Неформальні інститути впливу на владу в контексті економічного аналізу
ОА Гриценко
Вісник Національного університету Юридична академія України імені Ярослава …, 2014
72014
Економічна теорія права: проблеми та перспективи розвитку
ОА Гриценко
видавництво" Право", 2010
52010
Нематеріальна економіка та управління формуванням і використанням інтелектуального капіталу
ЛС Шевченко
Вісник Національного університету Юридична академія України імені Ярослава …, 2013
42013
Ухилення від сплати податків: загроза економічному порядку
ОА Гриценко
видавництво" Право", 2011
42011
Економічні основи договірного права
ОА Гриценко, ЛМ Павловська
Вісник, 146, 2011
42011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20