Олена Аврамівна Гриценко, Елена Аврамовна Гриценко, Olena Grytsenko
Олена Аврамівна Гриценко, Елена Аврамовна Гриценко, Olena Grytsenko
Verified email at nulau.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Основи мікроекономіки: підручник
ОІ Ястремський, О Гриценко
Znanni︠a︡ʹ, 1998
1291998
Основи економічної теорії
ОО Мамалуй
Видавництво «Юрінком Інтер», 2006
692006
Рынок недвижимости:закономерности становления и функционирования
ЕА Гриценко
Национальная юридическая академия Украины им. Ярослава Мудрого, 2003
652003
Рынок недвижимости: закономерности становления и функционирования (вопросы теории и методологии)
ЕА Гриценко
Х.: Бизнес-Информ, 2002
652002
Иерархия и сетевые структуры в институциональной архитектонике экономических систем
АА Гриценко
Донецький національний технічний університет, 2007
332007
Економічна безпека держави: сутність та напрями формування: монографія
ЛС Шевченко
Х.: Право 310, 2009
322009
Ринок нерухомості: закономірності становлення та функціонування
ОА Гриценко
Нац. Акад. наук України, Інститут екон. прогноз, 2003
212003
Качество институтов: методологические подходы к исследованию
ЕА Гриценко
ДонНТУ, 2008
192008
Менталітет як категорія інституціональної теорії
О Гриценко
Економічна теорія, 35-51, 2005
192005
Нормальне суспільство як основа соціальної держави
ОА Гриценко
видавництво" Право", 2012
15*2012
Хабарництво як інституційний комплекс
АА Гриценко, ОА Гриценко
Економіка і прогнозування, 45-63, 2005
14*2005
Проблеми та перспективи розробки і впровадження сучасних лікарських засобів рослинного походження
С Сур, О Гриценко
Ліки України, 47-49, 2002
132002
Економiчна безпека держави: сутнiсть та напрями формування: монографiя та iн./за ред. д-ра екон. наук, проф. ЛС Шевченко.
ЛС Шевченко, ОА Гриценко, СМ Макуха
12*2009
Місце держави в інституційному просторі трансформаційної економіки
ОА Гриценко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2004
12*2004
Основи економічної теорії
ОО Малуй, ОА Гриценко, ЛВ Гриценко, ГЮ Дарнопих
К.: Юрінком Інтер, 2003
11*2003
Шляхи удосконалення фінансування культури в Україні: аналіт. записка [Електронний ресурс]
ОА Гриценко
Режим доступу: http://www. culturalstudies. in. ua/zv_2004_1. php, 0
6
Економічна теорія права: проблеми та перспективи розвитку
ОА Гриценко
видавництво" Право", 2010
52010
Неформальні інститути впливу на владу в контексті економічного аналізу
ОА Гриценко
Вісник Національного університету Юридична академія України імені Ярослава …, 2014
42014
Нематеріальна економіка та управління формуванням і використанням інтелектуального капіталу
ЛС Шевченко
Вісник Національного університету Юридична академія України імені Ярослава …, 2013
42013
Ухилення від сплати податків: загроза економічному порядку
ОА Гриценко
видавництво" Право", 2011
42011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20