Підписатись
Олена Аврамівна Гриценко, Елена Аврамовна Гриценко, Olena Grytsenko
Олена Аврамівна Гриценко, Елена Аврамовна Гриценко, Olena Grytsenko
Підтверджена електронна адреса в nlu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Основи мікроекономіки: підручник
ОІ Ястремський, О Гриценко
Znanni︠a︡ʹ, 1998
1591998
Основи економічної теорії
ОО Мамалуй
Видавництво «Юрінком Інтер», 2006
101*2006
Рынок недвижимости: закономерности становления и функционирования (вопросы теории и методологии)
ЕА Гриценко
Х.: Бизнес-Информ, 2002
762002
Рынок недвижимости:закономерности становления и функционирования
ЕА Гриценко
Национальная юридическая академия Украины им. Ярослава Мудрого, 2003
742003
Економічна безпека держави: сутність та напрями формування: монографія
ЛС Шевченко, ОА Гриценко, СМ Макуха
Х.: Право 310, 2009
512009
Иерархия и сетевые структуры в институциональной архитектонике экономических систем
АА Гриценко
Донецький національний технічний університет, 2007
422007
Ринок нерухомості: закономірності становлення та функціонування
ОА Гриценко
Нац. Акад. наук України, Інститут екон. прогноз, 2003
292003
Качество институтов: методологические подходы к исследованию
ЕА Гриценко
ДонНТУ, 2008
212008
Менталітет як категорія інституціональної теорії
ОА Гриценко
Економічна теорія, 35-51, 2005
212005
Цифрова економіка: сучасні виклики для економістів та правознавців
ОА Гриценко
Економічна теорія та право, 77-90, 2018
192018
Економiчна безпека держави: сутнiсть та напрями формування: монографiя
ЛС Шевченко, ОА Гриценко, СМ Макуха
19*2009
Нормальне суспільство як основа соціальної держави
ОА Гриценко
видавництво" Право", 2012
18*2012
Хабарництво як інституційний комплекс
АА Гриценко, ОА Гриценко
Економіка і прогнозування, 45-63, 2005
17*2005
Місце держави в інституційному просторі трансформаційної економіки
ОА Гриценко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2004
16*2004
Шляхи удосконалення фінансування культури в Україні: аналіт. записка
ОА Гриценко, ВВ Солодовник
Режим доступу: http://www. culturalstudies. in. ua/zv_2004_1. php, 0
14
Економічна теорія права: проблеми та перспективи розвитку
ОА Гриценко
видавництво" Право", 2010
10*2010
Неформальні інститути впливу на владу в контексті економічного аналізу
ОА Гриценко
Вісник Національного університету Юридична академія України імені Ярослава …, 2014
82014
Менеджмент: навч. посіб.
ЛС Шевченко, ОА Гриценко, СМ Макуха
Х.: Право, 2013
72013
Нематеріальна економіка та управління формуванням і використанням інтелектуального капіталу
ЛС Шевченко
Вісник Національного університету Юридична академія України імені Ярослава …, 2013
72013
Особенности формирования рынка недвижимости в Украине
Е Гриценко
Економика Украины, 20-27, 1999
71999
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20