Анна Дутчак
Анна Дутчак
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
Подтвержден адрес электронной почты в домене chnu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Соціальне забезпечення громадян: сучасний стан та перспективи розвитку
АВ Дутчак
Молодий вчений, 568-572, 2017
222017
Соціально-економічний механізм функціонування ринкового розподілу доходів
АВ Дутчак
ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00. 01–економічна теорія та історія …, 2015
72015
Оплата труда за работу во вредных и опасных условиях
АВ Дутчак
Трудовое право, 39-46, 2009
72009
Державна політика регулювання доходів в умовах кризи
АВ Дутчак
Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences 3 (8 …, 2015
62015
Економічна та соціальна ефективність функціонування ринкового розподілу доходів
АВ Дутчак
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2015
6*2015
Реформування пенсійної системи як умова соціальної захищеності пенсіонерів в Україні
АВ Дутчак
Електронне наукове фахове видання «Глобальні та національні проблеми економіки»., 2015
32015
Суперечності реформування соціальних податків
АВ Дутчак
Актуальні проблеми міжнародного економічного співробітництва: оцінки та …, 2015
22015
Розвиток теорії розподілу доходів та її сучасна концепція
АВ Дутчак
Вісник Херсонського державного університету, 12-16, 2015
22015
Структурний взаємозв’язок економічних і соціальних процесів у механізмі функціонування ринкового розподілу доходів
АВ Дутчак
Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України …, 2015
22015
Фінансове забезпечення соціального захисту населення України: проблеми та шляхи вирішення
АВ Дутчак
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України …, 2014
22014
Владна концепція розподілу доходів
АВ Дутчак
Вісник Чернівецького національного університету: зб. наук. праць. Серія …, 2014
22014
Соціально економічний механізм функціонування ринкового розподілу доходів
ЗІ Галушка, АВ Дутчак
Чернівці: Технодрук 1, 220, 2016
12016
Экономическая И Социальная Эффективность Функционирования Рыночного Распределения Доходов: Подходы К Оценке
З Галушка, А Дутчак
Вiсник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2015
12015
Оптимізація витрат на підприємстві як інструмент фінансового менеджменту
АВ ДУтчак
Сучасні тенденції розвитку науки (частина І): матеріали Міжнародної ноуково …, 2017
2017
Розвиток соціальних гарантій як ознака стабільності держави
АВ Дутчак
Міжнародна наукова інтернет-конференція "Інформаційне суспільство …, 2017
2017
Ідеологія інноваційного розвитку Й.Шумпетера і економіка України
АВ Дутчак
Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в …, 2016
2016
Шляхи узгодження соціально-економічних інтересів при формуванні факторних доходів
АВ Дутчак
Економічна безпека України в умовах фінансової глобалізації: матеріали наук …, 2015
2015
Нерівномірність розподілу доходів в Україні: методологія оцінювання та реальний стан
АВ Дутчак
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: матеріали ІI міжн. наук …, 2015
2015
Бідність в Україні: соціально-економічні причини та показники
АВ Дутчак
Тенденції сталого розвитку економіки країни: прогнози та пропозиції …, 2015
2015
Об’єктивні передумови формування та особливості функціонування ринкового розподілу доходів в Україні
АВ Дутчак
Наукові здобутки на шляху до вдосконалення економіки країни. Наукова …, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20