Підписатись
СПОРТИВНА НАУКА ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ, SPORT SCIENCE AND HUMAN HEALTH
СПОРТИВНА НАУКА ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ, SPORT SCIENCE AND HUMAN HEALTH
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
World and national fitness trends 2019
A Vorobiova
SPORT SCIENCE AND HUMAN HEALTH, 4-11, 2019
182019
Model characteristics of the psychophisiological state of highly-qualified athletes in a stressful situation
O Borysova, V Nagorna, S Shytova, A Mytko
Sport Science and Human Health, 12-17, 2019
11*2019
The spiritual health state of the ill and its connection to the medical conclusions on somatic health at the health resort
V Savchenko, O Buriak, G Kharchenko, O Polkovenko, I Omeri, ...
Sport Science and Human Health, 91-101, 2019
10*2019
Світові та національні фітнес-тренди 2019
А Воробйова
Спортивна наука та здоров’я людини, 10-17, 2019
92019
Модельні характеристики психофізіологічного стану висококваліфікованих спортсменів в стресовій ситуації
О Борисова, В Нагорна, С Шутова, А Митько
Спортивна наука та здоров’я людини, 4-9, 2019
82019
Стан духовного здоров’я хворих людей та його зв’язок з медичними висновками про соматичне здоров’я на курорті
В Савченко, О Буряк, Г Харченко, О Полковенко, І Омері, С Яценко
СПОРТИВНА НАУКА ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ, 99-106, 2019
72019
Рівень тривожності студентів та його зв’язок з самооцінкою здоров’я
Г Харченко, С Яценко, Є Неведомська
Спортивна наука та здоров’я людини, 68-73, 2019
52019
Створення та перспективи розвитку навчально-наукового інституту фізичної культури та спортивно-оздоровчих технологій НУОУ імені Івана Черняховського
О Петрачков, Н Височіна
Спортивна наука та здоров’я людини, 40-47, 2019
52019
Reaction of cardiorespiratory system under physical activities of different nature depending on physiological reactivity and fatigue
O Lysenko, S Fedorchuk
Sport Science and Human Health, 40-45, 2019
42019
Рівень духовного розвитку студентів гуманітарного університету та його зв’язок із самооцінкою здоров’я
В Савченко, О Буряк, Г Лопатенко, О Комоцька, Ю Погребняк, ...
Спортивна наука та здоров’я людини, 63-66, 2019
42019
Реакція кардіореспіраторної системи за умов фізичних навантажень різного характеру в залежності від фізіологічної реактивності і стомлення
О Лисенко, С Федорчук
Спортивна наука та здоров’я людини, 27-32, 2019
42019
Аналіз результатів виступів спортсменів-одноборців на різних етапах підготовки
М Латишев, О Кожанова, Н Гаврилова, Є Цикоза
Спортивна наука та здоров’я людини, 18-24, 2019
42019
Стимуляція спеціальної працездатності бігунів на 110 метрів з бар’єрами у тренувальному занятті в період розвитку втоми
В Виноградов, Г Лопатенко, О Виноградова
Спортивна наука та здоров’я людини, 10-16, 2019
3*2019
Обгрунтування доцільності використання експрес-методу кількісної оцінки рівня соматичного здоров'я юних спортсменів підліткового віку за резервами біоенергетики
М Хорошуха, С Присяжнюк, В Білецька, О Комоцька, Т Омельченко
Спортивна наука та здоров’я людини, 55-64, 2019
32019
Stumilation of runners’ special working capacity while performing 110 metres hurdling at training session during the fatigue growth period
V Vynohradov, H Lopatenko, O Vynohradova
Sport Science and Human Health, 67-73, 2019
22019
Стратегії подолання стресу у кваліфікованих спортсменів-веслувальників
С Федорчук, О Лисенко
Спортивна наука та здоров’я людини, 63-67, 2019
22019
Вивчення міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності і здоров’я студентами зі спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»
В Савченко, В Мельник, В Поліщук, Д Руденко, Б Яцевський
Спортивна наука та здоров’я людини, 54-62, 2019
22019
Оцінка відповідності суб’єктивної самооцінки рівня здоров’я фактичному рівню фізичного здоров’я обстежених юнаків та дівчат
В Білецька, О Поляничко, К Літвінова, С Бірючинська, Л Данило
Спортивна наука та здоров’я людини, 2-9, 2019
22019
Physical rehabilitation of school-aged children with myopia of І–ІІІ degree
O Tymchyk
Sport Science and Human Health, 110-120, 2019
2*2019
The expediency of the use of the express method of estimating the somatic health level of young adolescent athletes by the Bioenergetics reserves
M Khoroshuha, S Prysiaznyuk, V Biletska, O Komotska, T Omelchenko
Sport Science and Human Health, 53-61, 2019
22019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20