Кирил Губін
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Менеджмент : навч. посіб
ЛС Шевченко, ОА Гриценко, ТМ Камінська
Х. : Право, 2013
100*2013
Економічна безпека держави: сутність та напрями формування : монографія
ЛС Шевченко, ОА Гриценко, СМ Макуха
Х. : Право, 2009
412009
Способ формирования доходов: исследование эволюции
КГ Губин
Социальная экономика, 169-174, 2006
142006
Еволюція умов людського розвитку за різних систем форму-вання доходів
КГ Губін
Вісник Національної юридичної академії України імені Яросла-ва Мудрого …, 2011
92011
Нематеріальна економіка та управління формуванням і використанням інтелектуального капіталу
ЛС Шевченко
Вісник Національного університету Юридична академія України імені Ярослава …, 2013
72013
Экономическая эксплуатация как одна из угроз экономической безопасности Украины
КГ Губін
Економіка: проблеми теорії та практики 2 (244), 424-435, 2008
72008
Система формування доходів населення в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку
КГ Губін
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2013
52013
Формування системи регулювання доходів населення в трансформаційній економіці [Електронний ресурс]
КГ Губін
Режим доступу: http://library. nulau. edu. ua/POLN_TEXT/KOMPLEKS/ET …, 2008
52008
Умови людського розвитку за української системи формування доходів
КГ Губін
Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені …, 2011
42011
Безпека людського розвитку: економіко-теоретичний аналіз : монографія
ЛС Шевченко, ОА Гриценко, ТМ Камінська
Х. : Право, 2010
42010
Системні засади нерівності доходів населення в Україні та шляхи їх подолання
КГ Губін
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2014
32014
Соціально-ринковий етап розвитку системи формування доходів населення
КГ Губін
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2012
32012
Порівняльний аналіз умов людського роз-витку за соціально-ринкової та українсь-кої систем формуван-ня доходів
КГ Губін
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2011
22011
Вступ до маркетингу: конспект лекцій
ЛС Шевченко, ОА Гриценко, СМ Макуха, ВВ Броницька, ГЮ Дарнопих, ...
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 2008
22008
Формирование институциональных оснований социального партнерства в трансформационной экономике
КГ Губин
Научные труды ДонТУ. Серия экономическая, 2006
22006
Стан та перспективи розбудови правової економіки в українській системі формування доходів
КГ Губін, ОО Набатова
Економічна теорія та право, 77-86, 2016
12016
Теоретичні основи інтернаціоналізації малого та середнього бізнесу в умовах глобалізації
КГ Губін, ОО Набатова
Економічна теорія та право, 69-82, 2016
12016
Cутність та структура інтелектуального капіталу фірми
KH Hubin
Економічна теорія та право 2 (21), 45-60, 2015
12015
Конкурентні переваги фірми в соціально-ринковій системі формування доходів
КГ Губін
12015
Напрямки розбудови соціально-ринкової системи формування доходів в Україні
КГ Губін
Вісник НУ «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія …, 2012
12012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20