Кирил Губін
НазваПосиланняРік
Менеджмент : навч. посіб
ЛС Шевченко, ОА Гриценко, ТМ Камінська
Х. : Право, 2013
74*2013
Економічна безпека держави: сутність та напрями формування : монографія
ЛС Шевченко, ОА Гриценко, СМ Макуха
Х. : Право, 2009
282009
Способ формирования доходов: исследование эволюции
КГ Губин
Социальная экономика, 169-174, 2006
132006
Еволюція умов людського розвитку за різних систем форму-вання доходів
КГ Губін
Вісник Національної юридичної академії України імені Яросла-ва Мудрого …, 2011
92011
Экономическая эксплуатация как одна из угроз экономической безопасности Украины
КГ Губін
Економіка: проблеми теорії та практики 2 (244), 424-435, 2008
72008
Система формування доходів населення в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку
КГ Губін
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2013
52013
Нематеріальна економіка та управління формуванням і використанням інтелектуального капіталу
ЛС Шевченко
Вісник Національного університету Юридична академія України імені Ярослава …, 2013
42013
Умови людського розвитку за української системи формування доходів
КГ Губін
Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені …, 2011
42011
Безпека людського розвитку: економіко-теоретичний аналіз : монографія
ЛС Шевченко, ОА Гриценко, ТМ Камінська
Х. : Право, 2010
42010
Системні засади нерівності доходів населення в Україні та шляхи їх подолання
КГ Губін
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2014
32014
Соціально-ринковий етап розвитку системи формування доходів населення
КГ Губін
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2012
32012
Конкурентні переваги фірми в соціально-ринковій системі формування доходів
КГ Губін
22015
Напрямки розбудови соціально-ринкової системи формування доходів в Україні
КГ Губін
Вісник НУ «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія …, 2012
22012
Порівняльний аналіз умов людського роз-витку за соціально-ринкової та українсь-кої систем формуван-ня доходів
КГ Губін
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2011
22011
Формирование институциональных оснований социального партнерства в трансформационной экономике
КГ Губин
Донецький національний технічний університет, 2006
22006
Cутність та структура інтелектуального капіталу фірми
KH Hubin
Економічна теорія та право 2 (21), 45-60, 2015
12015
Безпека людського розвитку в правовій, соціальній державі
ЛС Шевченко, ОА Гриценко, ТМ Камінська, СМ Макуха, ОС Марченко, ...
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013
12013
Протидія експлуатації в Україні: з чим і як боротися
КГ Губін
Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія …, 2010
12010
Случайная и систематическая эксплуатация в Украине
КГ Губін
Бизнес Информ, 56–62, 2009
1*2009
Боротьба з незаконними та неринковими доходами як умова розвитку правової економіки в Україні
KH Hubin
Економічна теорія та право 4 (31), 106-115, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20