Підписатись
Кирил Губін
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Менеджмент : навч. посіб
ЛС Шевченко, ОА Гриценко, ТМ Камінська
Х. : Право, 2013
111*2013
Економічна безпека держави: сутність та напрями формування : монографія
ЛС Шевченко, ОА Гриценко, СМ Макуха
Х. : Право, 2009
512009
Способ формирования доходов: исследование эволюции
КГ Губин
Социальная экономика, 169-174, 2006
132006
Еволюція умов людського розвитку за різних систем форму-вання доходів
КГ Губін
Вісник Національної юридичної академії України імені Яросла-ва Мудрого …, 2011
92011
Нематеріальна економіка та управління формуванням і використанням інтелектуального капіталу
ЛС Шевченко
Вісник Національного університету Юридична академія України імені Ярослава …, 2013
72013
Экономическая эксплуатация как одна из угроз экономической безопасности Украины
КГ Губін
Економіка: проблеми теорії та практики 2 (244), 424-435, 2008
72008
Система формування доходів населення в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку
КГ Губін
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2013
62013
Умови людського розвитку за української системи формування доходів
КГ Губін
Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені …, 2011
42011
Безпека людського розвитку: економіко-теоретичний аналіз : монографія
ЛС Шевченко, ОА Гриценко, ТМ Камінська
Х. : Право, 2010
42010
Формування системи регулювання доходів населення в трансформаційній економіці [Електронний ресурс]
КГ Губін
Режим доступу: http://library. nulau. edu. ua/POLN_TEXT/KOMPLEKS/ET …, 2008
42008
Теоретичні основи інтернаціоналізації малого та середнього бізнесу в умовах глобалізації
КГ Губін, ОО Набатова
Економічна теорія та право, 69-82, 2016
32016
Системні засади нерівності доходів населення в Україні та шляхи їх подолання
КГ Губін
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2014
32014
Соціально-ринковий етап розвитку системи формування доходів населення
КГ Губін
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2012
32012
Конкурентні переваги фірми в соціально-ринковій системі формування доходів
КГ Губін
22015
Національна економіка : навчальний посібник
ЛС Шевченко, ОА Гриценко, ТМ Камінська
Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України", 2011
2*2011
Порівняльний аналіз умов людського роз-витку за соціально-ринкової та українсь-кої систем формуван-ня доходів
КГ Губін
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2011
22011
Протидія експлуатації в Україні: з чим і як боротися
КГ Губін
Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія …, 2010
22010
Формирование институциональных оснований социального партнерства в трансформационной экономике
КГ Губин
Донецький національний технічний університет, 2006
22006
ШЛЯХИ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГОВОГО БІЗНЕСКОНСАЛТИНГУ В УКРАЇНІ
KH Hubin
Економічна теорія та право 2 (45), 52-67, 2021
12021
Стан та перспективи розбудови правової економіки в українській системі формування доходів
КГ Губін, ОО Набатова
Економічна теорія та право, 77-86, 2016
12016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20