Кирил Губін
НазваПосиланняРік
Менеджмент : навч. посіб
ЛС Шевченко, ОА Гриценко, ТМ Камінська
Х. : Право, 2013
60*2013
Економічна безпека держави: сутність та напрями формування : монографія
ЛС Шевченко, ОА Гриценко, СМ Макуха
Х. : Право, 2009
252009
Способ формирования доходов: исследование эволюции
КГ Губин
Социальная экономика, 169-174, 2006
132006
Еволюція умов людського розвитку за різних систем форму-вання доходів
КГ Губін
Вісник Національної юридичної академії України імені Яросла-ва Мудрого …, 2011
92011
Экономическая эксплуатация как одна из угроз экономической безопасности Украины
КГ Губін
Економіка: проблеми теорії та практики 2 (244), 424-435, 2008
72008
Система формування доходів населення в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку
КГ Губін
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2013
52013
Безпека людського розвитку: економіко-теоретичний аналіз : монографія
ЛС Шевченко, ОА Гриценко, ТМ Камінська
Х. : Право, 2010
52010
Умови людського розвитку за української системи формування доходів
КГ Губін
Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені …, 2011
42011
Системні засади нерівності доходів населення в Україні та шляхи їх подолання
КГ Губін
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2014
32014
Соціально-ринковий етап розвитку системи формування доходів населення
КГ Губін
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2012
32012
Нематеріальна економіка та управління формуванням і використанням інтелектуального капіталу
ЛС Шевченко
Вісник Національного університету Юридична академія України імені Ярослава …, 2013
22013
Напрямки розбудови соціально-ринкової системи формування доходів в Україні
КГ Губін
Вісник НУ «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія …, 2012
22012
Порівняльний аналіз умов людського роз-витку за соціально-ринкової та українсь-кої систем формуван-ня доходів
КГ Губін
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2011
22011
Формирование институциональных оснований социального партнерства в трансформационной экономике
КГ Губин
Донецький національний технічний університет, 2006
22006
Конкурентні переваги фірми в соціально-ринковій системі формування доходів
КГ Губін
12015
Протидія експлуатації в Україні: з чим і як боротися
КГ Губін
Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія …, 2010
12010
Случайная и систематическая эксплуатация в Украине
КГ Губін
Бизнес Информ, 56–62, 2009
1*2009
БОРОТЬБА З НЕЗАКОННИМИ ТА НЕРИНКОВИМИ ДОХОДАМИ ЯК УМОВА РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ1
КГ ГУБІН
2017
Актуальні проблеми розбудови правової економіки в українській системі формування доходів
КГ Губін
Современный научный вестник 3 (2), 076-078, 2017
2017
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВы РАЗВИТИЯ ПРАВОВОЙ ЭКОНОМИКИ В УКРАИНСКОЙ СИСТЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ
КГ ГУБИН, ОА НАБАТОВА
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ПРАВО, 85, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20