Кафедра біології та методики її навчання
Кафедра біології та методики її навчання
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Verified email at udpu.edu.ua
TitleCited byYear
Флора водойм і боліт Лісостепу України. Судинні рослини
ГА Чорна
К.: Фітосоціоцентр 184, 2006
432006
Рослини наших водойм (Атлас-довідник)
ГА Чорна
Київ: Фітосоціоцентр, 2001
342001
Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя до реалізації комунікативного підходу в навчанні іноземної мови учнів початкової школи
ТВ Зубенко
Вінниця, 2009
152009
Підготовка майбутнього вчителя природничих дисциплін до самоосвітньої діяльності
ВІ Іщенко
Володимир Іванович Іщенко.–Черкаси: Б, 2009
122009
Список рідкісних видів судинних рослин, що підлягають охороні в межах Черкаської області
ВЛ Шевчик, АА Куземко, ГА Чорна
Заповідна справа в Україні 12 (1), 11-17, 2006
122006
Генетичні наслідки аварії на Чорнобильській АЕС
ВВ Моргун, РА Якимчук
К.: Логос, 2010
92010
Дослідження симбіотичних систем сої, утворених за участю транспозантів Bradyrhizobium japonicum
НА Воробей, СЯ Коць, СМ Маліченко, РА Якимчук
T 38, 418-426, 2006
92006
Методика дослідження екологічного стану басейнів малих річок
СВ Совгіра, ГЄ Гончаренко, ВГ Гончаренко, ВС Берчак
Умань: ВПЦ «Візаві», 2016
82016
Азотфіксувальна активність сої за сумісного застосування гербіцидів і мікродобрив
ЖЗ Гуральчук, СІ Сорокіна, ОП Родзевич, ЄЮ Мордерер
Ученые записки Крымского федерального университета имени ВИ Вернадского …, 2012
72012
Амфібії та рептилії Західного Поділля: фауна, екологія і поширення видів
ЛЮ Соболенко
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук, 2010
72010
Флористичні та ценотичні особливості мезотрофних боліт Лісостепу України
ГА Чорна
Наук. записк. Терноп. ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія біол 22 (3-4), 14-19, 2003
72003
Рід Potamogeton L. у флорі України
ДВ Дубина, ГА Чорна
Укр. ботан. журн.–1987.–44, 90-99, 1987
71987
Систематичний і екологічний аналіз вищої водної флори басейну р. Сіверський Донець
ГА Чорна
Укр. ботан. журнал 39 (5), 12-16, 1982
71982
Громадські природоохоронні організації та напрями їх екологічної діяльності
С Люленко
Молодь і ринок, 62-66, 2017
62017
Педагогіка текст: Навч. посіб.
МІ Пащенко
К.: Центр учбової літератури, 2014
6*2014
Рослинність водойм і боліт Лісостепу України
ГА Чорна
Умань: ПП Жовтий ОО, 2013
62013
Elodea nuttallii (Planch.) St. John (Hydrocharitaceae)-новий для флори України вид
ГА Чорна, ВВ Протопопова, МВ Шевера, ММ Федорончук
Український ботанічний журнал, 328-332, 2006
62006
Розвиток різних типів пагонів та цвітіння Quercus robur унаслідок застосування хлорхолінхлориду при ініціюванні репродуктивного процесу
ІВ Красноштан
Науковий вісник Ужгородського державного університету. Сер. Біологія.–2000 …, 2000
62000
Оценка комбинационной способности сортообразцов моркови в условиях Украины
ЕП Леонова, ТВ Мельниченко
Наука и Мир 1 (4), 147-150, 2014
52014
Вміст фотосинтетичних пігментів та ТБК-активних речовин у рослин сої за сумісного застосування гербіцидів та мікродобрив
МП Радченко, СІ Сорокіна, ЖЗ Гуральчук, ЄЮ Мордерер
Ученые записки Крымского федерального университета имени ВИ Вернадского …, 2013
52013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20