Кафедра біології та методики її навчання
Кафедра біології та методики її навчання
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Verified email at udpu.edu.ua
TitleCited byYear
Флора водойм і боліт Лісостепу України. Судинні рослини
ГА Чорна
К.: Фітосоціоцентр 184, 2006
432006
Рослини наших водойм (Атлас-довідник)
ГА Чорна
Київ: Фітосоціоцентр, 2001
322001
Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя до реалізації комунікативного підходу в навчанні іноземної мови учнів початкової школи
ТВ Зубенко
Вінниця, 2009
122009
Підготовка майбутнього вчителя природничих дисциплін до самоосвітньої діяльності
ВІ Іщенко
Володимир Іванович Іщенко.–Черкаси: Б, 2009
122009
Список рідкісних видів судинних рослин, що підлягають охороні в межах Черкаської області
ВЛ Шевчик, АА Куземко, ГА Чорна
Заповідна справа в Україні 12 (1), 11-17, 2006
102006
Азотфіксувальна активність сої за сумісного застосування гербіцидів і мікродобрив
ЖЗ Гуральчук, СІ Сорокіна, ОП Родзевич, ЄЮ Мордерер
Ученые записки Таврического национального университета имени ВИ Вернадского …, 2012
72012
Дослідження симбіотичних систем сої, утворених за участю транспозантів Bradyrhizobium japonicum
НА Воробей, СЯ Коць, СМ Маліченко, РА Якимчук
Физиология и биохимия культурных растений 38 (5), 418-426, 2006
72006
Флористичні та ценотичні особливості мезотрофних боліт Лісостепу України
ГА Чорна
Наук. записк. Терноп. ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія біол 22 (3-4), 14-19, 2003
72003
Амфібії та рептилії Західного Поділля: фауна, екологія і поширення видів
ЛЮ Соболенко
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук, 2010
62010
Генетичні наслідки аварії на Чорнобильській АЕС
ВВ Моргун, РА Якимчук
К.: Логос, 2010
62010
Розвиток різних типів пагонів та цвітіння Quercus robur унаслідок застосування хлорхолінхлориду при ініціюванні репродуктивного процесу
ІВ Красноштан
Науковий вісник Ужгородського державного університету. Сер. Біологія.–2000 …, 2000
62000
Рід Potamogeton L. у флорі України
ДВ Дубина, ГА Чорна
Укр. ботан. журн 44 (5), 90-99, 1987
61987
Систематичний і екологічний аналіз вищої водної флори басейну р. Сіверський Донець
ГА Чорна
Укр. ботан. журнал 39 (5), 12-16, 1982
61982
Методика дослідження екологічного стану басейнів малих річок
СВ Совгіра, ГЄ Гончаренко, ВГ Гончаренко, ВС Берчак
Умань: ВПЦ «Візаві», 2016
52016
Педагогіка: навч. посіб.
М Пащенко, І Красноштан
К.: Центр учб. л-ри, 2014
52014
Рослинність водойм і боліт Лісостепу України
ГА Чорна
Умань: ПП Жовтий ОО, 2013
52013
Ключові території національного рівня на території Вінницької області та їх значення для оптимізації мережі природно-заповідного фонду
АА Куземко, ОГ Яворська, ЄІ Ворона, ГА Чорна, ММ Федорончук
Заповідна справа в Україні 16 (1), 88-93, 2010
52010
Ігри давнього населення України
М Стрельник, С Сорокіна
52010
Південно-Бузький меридіональний екологічний коридор: стислий огляд біорізноманіття та найцінніші території
В Костюшин, А Куземко, В Онищенко, Г Чорна, С Таращук, О Деркач, ...
Чорноморська програма Ветландс Інтернешнл. Київ, 2007
52007
Рослинність класу Phragmito-Magnocaricetea Klika in Klika et Novak 1941 Лісостепу України: співвідношення типових та рідкісних синтаксонів
ГА Чорна
Фальцфейнівські читання. Зб. наук. праць.–Херсон: ПП Вишемірський, 357-360, 2007
52007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20