Кафедра біології та методики її навчання
Кафедра біології та методики її навчання
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Verified email at udpu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Флора водойм і боліт Лісостепу України. Судинні рослини
ГА Чорна
К.: Фітосоціоцентр 184, 2006
462006
Рослини наших водойм (Атлас-довідник)
ГА Чорна
Київ: Фітосоціоцентр, 2001
342001
Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя природничих дисциплін до природоохоронної роботи в загальнооосвітній школі
С Люленко
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 218-224, 2012
162012
Підготовка майбутнього вчителя природничих дисциплін до самоосвітньої діяльності
ВІ Іщенко
Володимир Іванович Іщенко.–Черкаси: Б, 2009
142009
Список рідкісних видів судинних рослин, що підлягають охороні в межах Черкаської області
ВЛ Шевчик, АА Куземко, ГА Чорна
Заповідна справа в Україні 12 (1), 11-17, 2006
112006
Дослідження симбіотичних систем сої, утворених за участю транспозантів Bradyrhizobium japonicum
НА Воробей, СЯ Коць, СМ Маліченко, РА Якимчук
T 38, 418-426, 2006
102006
Методика дослідження екологічного стану басейнів малих річок
СВ Совгіра, ГЄ Гончаренко, ВГ Гончаренко, ВС Берчак
Умань: ВПЦ «Візаві», 2016
92016
Генетичні наслідки аварії на Чорнобильській АЕС
ВВ Моргун, РА Якимчук
К.: Логос, 2010
92010
Флористичні та ценотичні особливості мезотрофних боліт Лісостепу України
ГА Чорна
Наук. записк. Терноп. ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія біол 22 (3-4), 14-19, 2003
82003
Рослинність водойм і боліт Лісостепу України
ГА Чорна
Умань: ПП Жовтий ОО, 2013
72013
Азотфіксувальна активність сої за сумісного застосування гербіцидів і мікродобрив
ЖЗ Гуральчук, СІ Сорокіна, ОП Родзевич, ЄЮ Мордерер
Ученые записки Крымского федерального университета имени ВИ Вернадского …, 2012
72012
Амфібії та рептилії Західного Поділля: фауна, екологія і поширення видів
ЛЮ Соболенко
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук, 2010
72010
Elodea nuttallii (Planch.) St. John (Hydrocharitaceae)-новий для флори України вид
ГА Чорна, ВВ Протопопова, МВ Шевера, ММ Федорончук
Український ботанічний журнал, 328-332, 2006
72006
Рід Potamogeton L. у флорі України
ДВ Дубина, ГА Чорна
Укр. ботан. журн 44 (5), 90-99, 1987
71987
Систематичний і екологічний аналіз вищої водної флори басейну р. Сіверський Донець
ГА Чорна
Сіверський Донець. Укр. ботан. журн 39 (5), 12-16, 1982
71982
Громадські природоохоронні організації та напрями їх екологічної діяльності
С Люленко
Молодь і ринок, 62-66, 2017
62017
Ексикати Herbarium Florae Rossicae історичного гербарію Уманського училища рільництва і садівництва
ТВ Мамчур, ТО Кравець, ГА Чорна
Харків, 2015
62015
Педагогіка текст: Навч. посіб.
МІ Пащенко
К.: Центр учбової літератури, 2014
6*2014
Ключові території національного рівня на території Вінницької області та їх значення для оптимізації мережі природно-заповідного фонду
АА Куземко, ОГ Яворська, ЄІ Ворона, ГА Чорна, ММ Федорончук
Заповідна справа в Україні 16 (1), 88-93, 2010
62010
Ігри давнього населення України
М Стрельник, С Сорокіна
62010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20