Follow
Микола Васильович Місюк [Mykola Misiuk]
Микола Васильович Місюк [Mykola Misiuk]
Подільський державний аграрно-технічний університет
Verified email at pdatu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Competitive advantages of wholesale markets of agricultural products as a type of entrepreneurial activity: the experience of Ukraine and Poland
V Boiko, A Kwilinski, M Misiuk, L Boiko
Економiчний часопис-XXI 175 (1-2), 68-72, 2019
1232019
Конкурентоспроможність виробництва сільськогосподарської продукції та основні напрями її підвищення
НА Мазур, МВ Місюк
Економіка АПК, 123-127, 2007
732007
Економіка і фінанси підприємства: підручник
НМ Суліма, ЛМ Степасюк, ОВ Величко
К.:«ЦП «КОМПРИНТ, 124-127, 2015
432015
Ринок продукції скотарства: монографія
МВ Місюк
К.: ННЦ ІАЕ, 2012
382012
Формування та розвиток регіонального ринку продукції скотарства: монографія
МВ Місюк
Місюк МВ Херсон: Видавець Грінь ДС, 2013
21*2013
Про державне регулювання розвитку галузі скотарства
МВ Місюк
Економіка АПК, 112-116, 2009
21*2009
Інноваційно-інвестиційний підхід до формування та підвищення конкурентоспроможності продукції тваринництва
МВ Місюк
Економіка АПК, 74-79, 2016
17*2016
Теоретичні аспекти економічних відносин виробників продукції скотарства та підприємств по її переробці
МВ Місюк
Економіка АПК, 26-33, 2012
132012
Регіональний вибір напрямів відродження свинарства
МВ Місюк
Економіка АПК, 39-41, 2001
13*2001
Зростання ефективності кормовиробництва на інноваційних засадах
МВ Місюк
Економіка АПК, 81-87, 2013
122013
Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation: ICORES 2018
M Wróbel, M Jewiarz, A Szlęk
Springer, 2019
112019
Аналіз сучасного стану функціонування галузі свинарства
МВ Місюк, ЯА Сушарник
Інноваційна економіка, 28-35, 2016
112016
Організаційно-економічний механізм формування і функціонування ринку продукції скотарства та компліментарність його складових
МВ Місюк
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2012
112012
Development of small hydroenergy in Ukraine and its legal regulation
M Misiuk, T Podorozhna, O Balynska, O Kucher, O Burlakov
E3S Web of Conferences 154, 06003, 2020
102020
Формування регіонального ринку м'ясної продукції
МВ Місюк
102004
Державна підтримка ринкового розвитку тваринництва
МВ Місюк
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 15–27-15–27, 2014
92014
Поліпшувати структуру підприємницької діяльності у виробництві м’яса
МВ Місюк
Економіка АПК, 117-120, 2001
92001
Методологія визначення та аналізу ефективності діяльності суб'єктів молокопродуктового підкомплексу
МВ Місюк, НМ Суліма
Вісник Сумського національного аграрного університету, 23, 2011
82011
Marketing concepts in the formation of the biomass market in Ukraine
M Misiuk, O Kucher, M Zakhodym, Y Ievstafieva
Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation: ICORES 2018 …, 2019
72019
Вплив ринку м’ясо-молочної продукції на рівень продовольчої безпеки країни
МВ Місюк
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 130-134, 2014
72014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20