Follow
Саух Петро Юрійович
Саух Петро Юрійович
Національна академія педагогічних наук України
Verified email at naps.gov.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Сучасна освіта: портрет без прикрас
ПЮ Саух
Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012
1092012
Мережа державних закладів вищої освіти України: аналітичний огляд конкурентоспроможності
ВГ Кремень, ВІ Луговий, ПЮ Саух, ЖВ Таланова
Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2022
47*2022
Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні: монографія (До 30-річчя незалежності України)
ОВ Аніщенко, НВ Базелюк, ЛД Березівська, ІД Бех, ВЮ Биков, ...
КОНВІ ПРІНТ, 2021
472021
ХХ століття. Підсумки
ПЮ Саух
К.: Леся, 2009
422009
Інновації у вищій освіті: проблеми, досвід, перспективи: монографія
ПЮ Саух
Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка 443, 2011
412011
Філософія: навчальний посібник
ПЮ Саух
К.: Центр навчальної літератури, 2003
402003
Україна на межі тисячоліть: трансформація духу і випробування національним буттям
П Саух
Рівне: Волинські обереги, 179, 2001
302001
Експлікативні зміни освітньої парадигми у контексті трансформації науки
П Саух
Шлях освіти, 2-7, 2007
222007
Князь Василь-Костянтин Острозький
ПЮ Саух
Рівне: Волинські обереги, 2002
212002
ОСВІТА І НАУКА — ОСНОВА ІННОВАЦІЙНОГО ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ
ВГ КРЕМЕНЬ, ВІ ЛУГОВИЙ, ПЮ САУХ
Вісник Національної академії педагогічних наук України 2 (2), 2020
152020
Сучасні виклики глобалізованої епохи: суспільство і церква в пошуках відповідей
П Саух
Українське релігієзнавство, 19-27, 2013
152013
Інтелігенція: між місією і приниженням
ПЮ Саух, ЮП Саух
Історія. Філософія. Релігієзнавство., 2-8, 2009
152009
СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ НОВОЇ МОДЕЛІ ВИЩОЇ ОСВІТИ: РУХ ДО СТВОРЕННЯ УНІВЕРСИТЕТІВ СВІТОВОГО КЛАСУ
ПЮ Саух
142020
Експлікативні зміни сучасної освіти освіти в контексті трансформацій науки постіндустріального суспільства
ПЮ Саух
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 3-8, 2005
142005
Чого бракує нашій освіті?
П Саух
Шлях освіти, 2-6, 2007
132007
ПРО РОБОТУ ВІДДІЛЕНЬ ТА НАУКОВИХ УСТАНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
ВГ Кремень, ВІ Луговий, ОМ Топузов, СО Сисоєва, СД Максименко, ...
Вісник Національної академії педагогічних наук України 4 (1), 2022
122022
Сучасна освіта: портрет без прикрас (між негативною креативністю ідей і українською вестернізацією)
ПЮ Саух
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2011
122011
Якість освіти як індикатор рівня життя інформаційного суспільства
ПЮ Саух
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 3-7, 2006
122006
The social and cultural tendencies in the environment of contemporary youth. A Polish-Ukrainian comparative study of the structure of axiological reality
E Ogrodzka-Mazur, P Saukh
The New Educational Review 57, 63-74, 2019
112019
Інтерпретація поняття якість вищої освіти: соціолого-філософська рефлексія
ГП Клімова
Вісник Національного університету Юридична академія України імені Ярослава …, 2016
112016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20