Петро Саух
Петро Саух
Президія Національної академії педагогічних наук України
Подтвержден адрес электронной почты в домене naps.gov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Сучасна освіта: портрет без прикрас
ПЮ Саух
Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012
802012
ХХ століття. Підсумки
ПЮ Саух
К.: Леся, 2009
362009
Інновації у вищій освіті: проблеми, досвід, перспективи: монографія
ПЮ Саух
Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка 443, 2011
272011
Філософія: навчальний посібник
ПЮ Саух
К.: Центр навчальної літератури, 2003
262003
Україна на межі тисячоліть: Трансформація духу і випробування національним буттям
П Саух
Рівне: Волинські обереги, 179, 2001
232001
Експлікативні зміни освітньої парадигми у контексті трансформації науки
П Саух
Шлях освіти, 2-7, 2007
212007
Князь Василь-Костянтин Острозький
ПЮ Саух
ПЮ Саух–Рівне: Волинські обереги, 2002.–236 с, 2002
192002
Інтелігенція: між місією і приниженням
ПЮ Саух, ЮП Саух
Історія. Філософія. Релігієзнавство., 2-8, 2009
152009
Чого бракує нашій освіті?
П Саух
Шлях освіти, 2-6, 2007
142007
Експлікативні зміни сучасної освіти освіти в контексті трансформацій науки постіндустріального суспільства
ПЮ Саух
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 3-8, 2005
142005
Якість освіти як індикатор рівня життя інформаційного суспільства
ПЮ Саух
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 3-7, 2006
112006
Зміна парадигм соціальних наук і трансформація культур освітнього простору на межі тисячоліть
ПЮ Саух
Освіта і управління 4 (3-4), 26-30, 2001
112001
Сучасні виклики глобалізованої епохи: суспільство і церква в пошуках відповідей
П Саух
Українське релігієзнавство, 19-27, 2013
102013
Сучасна освіта: портрет без прикрас (між негативною креативністю ідей і українською вестернізацією)
ПЮ Саух
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2011
102011
Новий образ освіти в контексті ідей сталого розвитку суспільства: транснаціональний вимір
ПЮ Саух
Освіта для сталого розвитку: міжконтинентальний діалог інтелектуалів, 146-161, 2015
92015
Мультикультурализм: блеск теории и практическая несостоятельность проекта в дискурсе реальных процессов межкультурного взаимодействия
ПЮ Саух, ЮП Саух
Евразийство и мир 1 (3), 2014
82014
Феномен свободи в культурній самореалізації особистості
ВМ Слюсар
Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012
72012
Синергія науки і освіти як головний ресурс суспільства знань. Євровиклики і українські проблеми
ПЮ Саух
Нова педагогічна думка, 13-19, 2012
52012
Модель полікультурної освіти як соціальної інновації в контексті реальних процесів міжкультурної взаємодії
ПЮ Саух
Креативна педагогіка, 35-43, 2011
52011
Православ'я: український вимір/П. Саух., Мегеря ОП, Пілявець ЛБ, Чуприна ВВ та
ПЮ Саух
навч. пос–к.–Київ: Кондор, 2004
52004
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20