Петро Саух
Петро Саух
Президія Національної академії педагогічних наук України
Подтвержден адрес электронной почты в домене naps.gov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Сучасна освіта: портрет без прикрас
ПЮ Саух
Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012
732012
ХХ століття. Підсумки
ПЮ Саух
К.: Леся, 2009
332009
Інновації у вищій освіті: проблеми, досвід, перспективи: монографія
ПЮ Саух
Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка 443, 2011
242011
Філософія: навчальний посібник
ПЮ Саух
К.: Центр навчальної літератури, 2003
232003
Експлікативні зміни освітньої парадигми у контексті трансформації науки
П Саух
Шлях освіти, 2-7, 2007
192007
Україна на межі тисячоліть: Трансформація духу і випробування національним буттям
П Саух
Рівне: Волинські обереги, 179, 2001
192001
Князь Василь-Костянтин Острозький
ПЮ Саух
ПЮ Саух–Рівне: Волинські обереги, 2002.–236 с, 2002
182002
Інтелігенція: між місією і приниженням
ПЮ Саух, ЮП Саух
Історія. Філософія. Релігієзнавство., 2-8, 2009
142009
Експлікативні зміни сучасної освіти освіти в контексті трансформацій науки постіндустріального суспільства
ПЮ Саух
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 3-8, 2005
132005
Чого бракує нашій освіті?
П Саух
Шлях освіти, 2-6, 2007
122007
Зміна парадигм соціальних наук і трансформація культур освітньогопростору на межітисячоліть.
ПЮ Саух
Освіта і управління 4 (3-4), 26-30, 2001
122001
Сучасна освіта: портрет без прикрас (між негативною креативністю ідей і українською вестернізацією)
ПЮ Саух
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2011
102011
Якість освіти як індикатор рівня життя інформаційного суспільства
ПЮ Саух
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 3-7, 2006
102006
Новий образ освіти в контексті ідей сталого розвитку суспільства: транснаціональний вимір
ПЮ Саух
Освіта для сталого розвитку: міжконтинентальний діалог інтелектуалів, 146-161, 2015
92015
Сучасні виклики глобалізованої епохи: суспільство і церква в пошуках відповідей
П Саух
Українське релігієзнавство, 19-27, 2013
92013
Мультикультурализм: блеск теории и практическая несостоятельность проекта в дискурсе реальных процессов межкультурного взаимодействия
ПЮ Саух, ЮП Саух
Евразийство и мир 1 (3), 2014
82014
Феномен свободи в культурній самореалізації особистості
ВМ Слюсар
Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012
72012
Православ’я: український вимір: Навч. посібник
ПЮ Саух
К.: Кондор, 358, 2004
52004
Філософія: бунтівний дух у пошуках панацеї
ПЮ Саух
ВІСНИК ХНУ ім, ВН Каразіна. Філософія науки, освіти та культури доби …, 2003
52003
Толерантність як цінність в системі полікультурної освіти
ПЮ Саух
Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Міжнародна науково …, 2015
42015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20