Петро Саух
Петро Саух
Президія Національної академії педагогічних наук України
Підтверджена електронна адреса в naps.gov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Сучасна освіта: портрет без прикрас
ПЮ Саух
Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012
812012
ХХ століття. Підсумки
ПЮ Саух
К.: Леся, 2009
372009
Філософія: навчальний посібник
ПЮ Саух
К.: Центр навчальної літератури, 2003
302003
Інновації у вищій освіті: проблеми, досвід, перспективи: монографія
ПЮ Саух
Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка 443, 2011
282011
Україна на межі тисячоліть: Трансформація духу і випробування національним буттям
П Саух
Рівне: Волинські обереги, 179, 2001
242001
Експлікативні зміни освітньої парадигми у контексті трансформації науки
П Саух
Шлях освіти, 2-7, 2007
222007
Князь Василь-Костянтин Острозький
ПЮ Саух
ПЮ Саух–Рівне: Волинські обереги, 2002.–236 с, 2002
192002
Інтелігенція: між місією і приниженням
ПЮ Саух, ЮП Саух
Історія. Філософія. Релігієзнавство., 2-8, 2009
152009
Чого бракує нашій освіті?
П Саух
Шлях освіти, 2-6, 2007
142007
Експлікативні зміни сучасної освіти освіти в контексті трансформацій науки постіндустріального суспільства
ПЮ Саух
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 3-8, 2005
142005
Сучасні виклики глобалізованої епохи: суспільство і церква в пошуках відповідей
П Саух
Українське релігієзнавство, 19-27, 2013
112013
Якість освіти як індикатор рівня життя інформаційного суспільства
ПЮ Саух
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 3-7, 2006
112006
Зміна парадигм соціальних наук і трансформація культур освітнього простору на межі тисячоліть
ПЮ Саух
Освіта і управління 4 (3-4), 26-30, 2001
112001
Сучасна освіта: портрет без прикрас (між негативною креативністю ідей і українською вестернізацією)
ПЮ Саух
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2011
102011
Новий образ освіти в контексті ідей сталого розвитку суспільства: транснаціональний вимір
ПЮ Саух
Освіта для сталого розвитку: міжконтинентальний діалог інтелектуалів, 146-161, 2015
92015
Мультикультурализм: блеск теории и практическая несостоятельность проекта в дискурсе реальных процессов межкультурного взаимодействия
ПЮ Саух, ЮП Саух
Евразийство и мир 1 (3), 2014
92014
Феномен свободи в культурній самореалізації особистості
ВМ Слюсар
Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012
72012
Інтерпретація поняття «якість вищої освіти»: соціолого-філософська рефлексія
ГП Клімова
" Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права …, 2016
62016
Імперативи толерантизації міжконфесійних відносин у сучасній Україні
АР Кобетяк
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2015
62015
Модель полікультурної освіти як соціальної інновації в контексті реальних процесів міжкультурної взаємодії
ПЮ Саух
Креативна педагогіка, 35-43, 2011
62011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20