Фесенко Валерія Валеріївна (Fesenko Valeriia V.) https://orcid.org/0000-0002-0317-0895
Фесенко Валерія Валеріївна (Fesenko Valeriia V.) https://orcid.org/0000-0002-0317-0895
Університет митної справи та фінансів
Подтвержден адрес электронной почты в домене amsu.dp.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Оцінка управлінської інформації підприємства за її якісними характеристиками
ВВ Дрей
Вісник Хмельницького національного університету, 20-24, 2009
11*2009
Зовнішньоекономічні операції підприємства з пов’язаними сторонами: аудит і аналіз: монографія
ВВ Фесенко
Дніпро: ТОВ «Домінанта Прінт, 2018
62018
Аудит зовнішньоекономічної діяльності як фактор економічної безпеки
ВВ Фесенко
Ефективна економіка.–2016.[Електронний ресурс].–Режим доступу: http://www …, 0
6*
Розвитоκ аудиту зовнішньоеκономічних операцій відповідно до динаміκи сучасних процесів у сфері фінансового κонтролю
OM Vakulchyk, VV Fesenko
Oblik i Finansi 76, 133-140, 2017
5*2017
Визначення складу якiсних характеристик управлiнської iнформацiї та їх ознак у системi контролiнгу на пiдприємствi
ОМ Вакульчик, ВВ Дрей
Видавництво СумДУ, 2009
5*2009
Аналіз факторів впливу на формування доданої вартості підприємств
ОМ Вакульчик
Економічний простір, 210-218, 2011
42011
Прикладні аспекти обліку та внутрішнього контролю розрахунків із постачальниками і підрядниками
ЛВ Бабенко, ЛВ Бабенко, ВВ Фесенко, ВВ Фесенко, КЮ Цьома, ...
32016
Вибір методу оцінки списання запасів як фактор впливу на формування фінансових результатів
ВВ Фесенко
Управління розвитком, 53-56, 2012
32012
Контролiнг iнформацiї на основi її цiнностi та ефективностi: автореф. дис.. к. е. н.: 08.00. 04-Днiпропетр. ун-т економiки та права iм. А. Нобеля.-Д., 2011.-20 с.
ВВ Дрей
3*2011
Модель комплексної кваліметричної оцінки якісних характеристик управлінської інформації
ОМ Вакульчик
Економічний простір.–Дніпропетровськ: ДВНЗ «ПДАБА, 224-235, 2011
32011
Порівняльний аналіз методів визначення митної вартості товарів та трансфертної ціни у контрольованих операціях
ВВ Фесенко, ВО Сілаєва
22018
Оцінка та управління ефективністю формування і використання інформації на машинобудівному підприємстві
ОМ Вакульчик, ВВ Дрей
Університет імені Альфреда Нобеля, 2017
22017
Обгрунтування критерію вибору джерел аудиторських доказів для процедур підтвердження достовірності обліку дебіторської заборгованості на підприємстві
ВВ Дрей
Економічний простір.–2012.–959.–С, 156-165, 0
2
Використання методу витрати+ для обґрунтування трансфертної ціни в операціях між пов’язаними сторонами
ВВ Фесенко
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 120-126, 2017
12017
Міжнародне регулювання організації внутрішнього аудиту на підприємствах
ВВ Дрей
Економічний простір, 167-175, 2013
12013
Проблеми оцінки поточних біологічних активів та відображення їх у фінансовій звітності підприємства
ВВ Фесенко, В Таран
Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного …, 2019
2019
Визнання нематеріальних активів підприємства відповідно до міжнародних та національних стандартів обліку
ОМ Вакульчик, ВВ Фесенко, АВ Калугіна
Облік і фінанси, 5-11, 2019
2019
Recognition of Intangible Assets according to the International and National Accounting Standards
O Vakulchyk, V Fesenko, A Kaluhina
Accounting and Finance, 5-11, 2019
2019
Global deoffshorization and its impact on the national and regional economies of eastern european countries
S Khalatur, G Radzevicius, L Velychko, V Fesenko, L Kriuchko
LLC CPC Business Perspectives, 2019
2019
Збірник матеріалів круглого столу" Актуальні питання підготовки фахівців та науковців з аудиту в контексті змін у законодавстві України"
МД Корінько, ТО Каменська, ВО Шевчук, ЛС Новіченко, СВ Шульга, ...
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20