Фесенко Валерія Валеріївна (Fesenko Valeriia V.) https://orcid.org/0000-0002-0317-0895
Фесенко Валерія Валеріївна (Fesenko Valeriia V.) https://orcid.org/0000-0002-0317-0895
Університет митної справи та фінансів
Подтвержден адрес электронной почты в домене amsu.dp.ua
НазваниеПроцитированоГод
Оцінка управлінської інформації підприємства за її якісними характеристиками
ВВ Дрей
Вісник Хмельницького національного університету, 20-24, 2009
9*2009
Визначення складу якiсних характеристик управлiнської iнформацiї та їх ознак у системi контролiнгу на пiдприємствi
ОМ Вакульчик, ВВ Дрей
Видавництво СумДУ, 2009
5*2009
Аналіз факторів впливу на формування доданої вартості підприємств
ОМ Вакульчик
Економічний простір, 210-218, 2011
42011
Аудит зовнішньоекономічної діяльності як фактор економічної безпеки
ВВ Фесенко
Ефективна економіка.–2016.[Електронний ресурс].–Режим доступу: http://www …, 0
4*
Контролiнг iнформацiї на основi її цiнностi та ефективностi: автореф. дис.. к. е. н.: 08.00. 04-Днiпропетр. ун-т економiки та права iм. А. Нобеля.-Д., 2011.-20 с.
ВВ Дрей
3*2011
Модель комплексної кваліметричної оцінки якісних характеристик управлінської інформації
ОМ Вакульчик
Економічний простір.–Дніпропетровськ: ДВНЗ «ПДАБА, 224-235, 2011
32011
Зовнішньоекономічні операції підприємства з пов’язаними сторонами: аудит і аналіз: монографія
ВВ Фесенко
Дніпро: Домінанта-прінт, 2018
22018
Оцінка та управління ефективністю формування і використання інформації на машинобудівному підприємстві
ОМ Вакульчик, ВВ Дрей
Університет імені Альфреда Нобеля, 2017
22017
Прикладні аспекти обліку та внутрішнього контролю розрахунків з постачальниками і підрядниками
ЛВ Бабенко, КЮ Цьома, ВВ Фесенко
ДВНЗ" Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"., 2017
22017
Вибір методу оцінки списання запасів як фактор впливу на формування фінансових результатів
ВВ Фесенко
Управління розвитком, 53-56, 2012
22012
Обгрунтування критерію вибору джерел аудиторських доказів для процедур підтвердження достовірності обліку дебіторської заборгованості на підприємстві
ВВ Дрей
Економічний простір.–2012.–959.–С, 156-165, 0
2
Міжнародне регулювання організації внутрішнього аудиту на підприємствах
ВВ Дрей
Економічний простір, 167-175, 2013
12013
Аналіз курсових різниць як процедура внутрішнього аудиту групи пов’язаних підприємств
VV Fesenko
Економічний аналіз 28 (2), 191-199, 2018
2018
Аналіз динаміки і структури зовнішньоекономічної діяльності україни для цілей аудиту
ВВ Фесенко
Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного …, 2018
2018
Теоретичні аспекти розвитку аудиту як форми інформаційної взаємодії принципалів та агентів аудиторських послуг
ВВ Фесенко
Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного …, 2018
2018
Внутрішній аудит та управління κурсовими різницями при здійсненні зовнішньоеκономічної діяльності
DP Dubytskyi, VV Fesenko, VV Nikolenko
Oblik i Finansi 79, 45-52, 2018
2018
Аналіз цінових відхилень з метою аудиту трансфертних цін у контрольованих операціях імпорту
ВВ Фесенко
Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2018
2018
ТРАНСФЕРТНІ РІЗНИЦІ В КОНТРОЛЬОВАНИХ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЯХ ПІДПРИЄМСТВА TRANSFER DIFFERENCES IN THE CONTROLLED FOREIGN ECONOMIC OPERATIONS OF THE ENTERPRISE
ВВ Фесенко
2018
Спільні аудити як інноваційна форма підтвердження публічної звітності підприємств
ВВ Фесенко
Тернопіль: ТНЕУ, 2018
2018
Методичний підхід до аналізу цінових відхилень в операціях експорту
VV Fesenko
Економічний простір, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20