Подписаться
Фесенко Валерія Валеріївна (Fesenko Valeriia V.) https://orcid.org/0000-0002-0317-0895
Фесенко Валерія Валеріївна (Fesenko Valeriia V.) https://orcid.org/0000-0002-0317-0895
Університет митної справи та фінансів
Подтвержден адрес электронной почты в домене amsu.dp.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Global deoffshorization and its impact on the national and regional economies of eastern european countries
S Khalatur, G Radzevicius, L Velychko, V Fesenko, L Kriuchko
LLC CPC Business Perspectives, 2019
142019
Оцінка управлінської інформації підприємства за її якісними характеристиками
ВВ Дрей
Вісник Хмельницького національного університету, 20-24, 2009
13*2009
Аудит зовнішньоекономічної діяльності як фактор економічної безпеки
ВВ Фесенко
Ефективна економіка.–2016.[Електронний ресурс].–Режим доступу: http://www …, 0
12*
Budgetary decentralization: the status and prospects of implementation in Ukraine
LV Lysiak
Challenges and prospects for the development of a new economy at global …, 2019
112019
Зовнішньоекономічні операції підприємства з пов’язаними сторонами: аудит і аналіз: монографія
ВВ Фесенко
Дніпро: Домінанта-прінт 301, 2018
72018
The results of implementation of european requirements in management of transfer pricing audit (experience of Ukraine)
V Fesenko, O Vakulchyk, O Guba, S Ostapchuk, I Babich
Independent Journal of Management & Production 11 (9), 2417-2434, 2020
62020
Визначення складу якісних характеристик управлінської інформації та їх ознак у системі контролінгу на підприємстві
ОМ Вакульчик, ВВ Дрей
Сумський державний унiверситет (СумДУ), 2017
6*2017
Розвитоκ аудиту зовнішньоеκономічних операцій відповідно до динаміκи сучасних процесів у сфері фінансового κонтролю
OM Vakulchyk, VV Fesenko
Oblik i Finansi 76, 133-140, 2017
6*2017
АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ДОДАНО ВАРТОСТІ ПІДПРИ МСТВ 1Вакульчик ОМ, д. е. н. Горянська ОВ, к. е. н.
ВВ Дрей
6*
Прикладні аспекти обліку та внутрішнього контролю розрахунків з постачальниками і підрядниками
ЛВ Бабенко, КЮ Цьома, ВВ Фесенко
ДВНЗ" Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"., 2017
52017
Обгрунтування критерію вибору джерел аудиторських доказів для процедур підтвердження достовірності обліку дебіторської заборгованості на підприємстві
ВВ Дрей, АВ Сатановська
Економічний простір.–2012.–959.–С, 156-165, 2012
52012
Контролiнг iнформацiї на основi її цiнностi та ефективностi: автореф. дис.. к. е. н.: 08.00. 04-Днiпропетр. ун-т економiки та права iм. А. Нобеля.-Д., 2011.-20 с.
ВВ Дрей
5*2011
Порівняльний аналіз методів визначення митної вартості товарів та трансфертної ціни у контрольованих операціях
ВВ Фесенко, ВО Сілаєва
42018
Облікові викривлення та їх вплив на фінансову звітність
ВВ Фесенко, ТЮ Загорельська
Миколаївський національний університет імені ВО Сухомлинського, 2017
42017
Оцінка та управління ефективністю формування і використання інформації на машинобудівному підприємстві
ОМ Вакульчик, ВВ Дрей
Університет імені Альфреда Нобеля, 2017
32017
Internal control and audit of enterprises’ compliance with Customs requirements while con-ducting foreign Economic activity
O Vakulchyk, V Fesenko, O Knyshek
Baltic Journal of Economic Studies 3 (4), 18-23, 2017
32017
Модель комплексної кваліметричної оцінки якісних характеристик управлінської інформації
ОМ Вакульчик
Економічний простір.–Дніпропетровськ: ДВНЗ «ПДАБА, 224-235, 2011
32011
Аналіз фінансових результатів підприємств України
ВВ Фесенко, ЛА Воронцова
Ефективна економіка.–2020.[Електронний ресурс].–Режим доступу: http://www …, 2020
22020
Аналіз курсових різниць як процедура внутрішнього аудиту групи пов’язаних підприємств
VV Fesenko
Економічний аналіз 28 (2), 191-199, 2018
22018
Використання методу витрати+ для обґрунтування трансфертної ціни в операціях між пов’язаними сторонами
ВВ Фесенко
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 120-126, 2017
22017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20