Підписатись
Фесенко Валерія Валеріївна (Fesenko Valeriia V.) https://orcid.org/0000-0002-0317-0895
Фесенко Валерія Валеріївна (Fesenko Valeriia V.) https://orcid.org/0000-0002-0317-0895
Університет митної справи та фінансів
Підтверджена електронна адреса в amsu.dp.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Global deoffshorization and its impact on the national and regional economies of eastern european countries
S Khalatur, G Radzevicius, L Velychko, V Fesenko, L Kriuchko
Problems and Perspectives in Management 17 (3), 293, 2019
14*2019
Оцінка управлінської інформації підприємства за її якісними характеристиками
ВВ Дрей
Вісник Хмельницького національного університету, 20-24, 2009
14*2009
Прикладні аспекти обліку та внутрішнього контролю розрахунків з постачальниками і підрядниками
ЛВ Бабенко, КЮ Цьома, ВВ Фесенко
ДВНЗ" Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"., 2017
12*2017
Аудит зовнішньоекономічної діяльності як фактор економічної безпеки
ВВ Фесенко
Ефективна економіка.–2016.[Електронний ресурс].–Режим доступу: http://www …, 0
12*
Budgetary decentralization: the status and prospects of implementation in Ukraine
LV Lysiak
Challenges and prospects for the development of a new economy at global …, 2019
102019
The results of implementation of european requirements in management of transfer pricing audit (experience of Ukraine)
V Fesenko, O Vakulchyk, O Guba, S Ostapchuk, I Babich
Independent Journal of Management & Production 11 (9), 2417-2434, 2020
82020
Зовнішньоекономічні операції підприємства з пов’язаними сторонами: аудит і аналіз: монографія
ВВ Фесенко
Дніпро: Домінанта-прінт 301, 2018
82018
Визначення складу якісних характеристик управлінської інформації та їх ознак у системі контролінгу на підприємстві
ОМ Вакульчик, ВВ Дрей
Сумський державний унiверситет (СумДУ), 2017
72017
АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ДОДАНО ВАРТОСТІ ПІДПРИ МСТВ 1Вакульчик ОМ, д. е. н. Горянська ОВ, к. е. н.
ВВ Дрей
7*
Розвитоκ аудиту зовнішньоеκономічних операцій відповідно до динаміκи сучасних процесів у сфері фінансового κонтролю
OM Vakulchyk, VV Fesenko
Oblik i Finansi 76, 133-140, 2017
6*2017
Business analysis and audit of foreign economic activity of the enterprise
К Nazarova, O Zaremba, M Nezhyva, V Hordopolov, V Harbar, V Gorovyj
Studies of Applied Economics 39 (5), 2021
52021
Облікові викривлення та їх вплив на фінансову звітність
ВВ Фесенко, ТЮ Загорельська
Миколаївський національний університет імені ВО Сухомлинського, 2017
52017
Обгрунтування критерію вибору джерел аудиторських доказів для процедур підтвердження достовірності обліку дебіторської заборгованості на підприємстві
ВВ Дрей, АВ Сатановська
Економічний простір.–2012.–959.–С, 156-165, 2012
52012
Контролiнг iнформацiї на основi її цiнностi та ефективностi: автореф. дис.. к. е. н.: 08.00. 04-Днiпропетр. ун-т економiки та права iм. А. Нобеля.-Д., 2011.-20 с.
ВВ Дрей
5*2011
Проблеми оцінки поточних біологічних активів та відображення їх у фінансовій звітності підприємства
ВВ Фесенко, В Таран
Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного …, 2019
42019
Порівняльний аналіз методів визначення митної вартості товарів та трансфертної ціни у контрольованих операціях
ВВ Фесенко, ВО Сілаєва
4*2018
Internal control and audit of enterprises’ compliance with Customs requirements while con-ducting foreign Economic activity
O Vakulchyk, V Fesenko, O Knyshek
Baltic Journal of Economic Studies 3 (4), 18-23, 2017
42017
Methods of parametric audit and reliability analysis of foreign related enterprises
VV FESENKO, OM VAKULCHYK, OI SKASKO, VI VOSKALO, ...
Revista ESPACIOS 41 (07), 2020
32020
Аналіз фінансових результатів підприємств України
ВВ Фесенко, ЛА Воронцова
Ефективна економіка, 2020
32020
Аналіз курсових різниць як процедура внутрішнього аудиту групи пов’язаних підприємств
ВВ Фесенко
Економічний аналіз, 191-199, 2018
3*2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20