Фесенко Валерія Валеріївна (Fesenko Valeriia V.) https://orcid.org/0000-0002-0317-0895
Фесенко Валерія Валеріївна (Fesenko Valeriia V.) https://orcid.org/0000-0002-0317-0895
Університет митної справи та фінансів
Підтверджена електронна адреса в amsu.dp.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Оцінка управлінської інформації підприємства за її якісними характеристиками
ВВ Дрей
Вісник Хмельницького національного університету, 20-24, 2009
13*2009
Аудит зовнішньоекономічної діяльності як фактор економічної безпеки
ВВ Фесенко
Ефективна економіка.–2016.[Електронний ресурс].–Режим доступу: http://www …, 0
11*
Budgetary doecentralization: the status andprospects of implementation in Ukraine/Challenges and prospects for the development of a new economy at global, national, and …
LV Lysiak
Lviv-Toruń: Liha-Pres, 55-72, 2019
8*2019
Global deoffshorization and its impact on the national and regional economies of eastern european countries
S Khalatur, G Radzevicius, L Velychko, V Fesenko, L Kriuchko
LLC CPC Business Perspectives, 2019
82019
Зовнішньоекономічні операції підприємства з пов’язаними сторонами: аудит і аналіз: монографія
ВВ Фесенко
Дніпро: ТОВ «Домінанта Прінт, 2018
72018
Розвитоκ аудиту зовнішньоеκономічних операцій відповідно до динаміκи сучасних процесів у сфері фінансового κонтролю
OM Vakulchyk, VV Fesenko
Oblik i Finansi 76, 133-140, 2017
6*2017
Визначення складу якiсних характеристик управлiнської iнформацiї та їх ознак у системi контролiнгу на пiдприємствi
ОМ Вакульчик, ВВ Дрей
Видавництво СумДУ, 2009
6*2009
АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ДОДАНО ВАРТОСТІ ПІДПРИ МСТВ 1Вакульчик ОМ, д. е. н. Горянська ОВ, к. е. н.
ВВ Дрей
6*
Контролiнг iнформацiї на основi її цiнностi та ефективностi: автореф. дис.. к. е. н.: 08.00. 04-Днiпропетр. ун-т економiки та права iм. А. Нобеля.-Д., 2011.-20 с.
ВВ Дрей
5*2011
Обгрунтування критерію вибору джерел аудиторських доказів для процедур підтвердження достовірності обліку дебіторської заборгованості на підприємстві
ВВ Дрей, АВ Сатановська
Економічний простір.–2012.–959.–С, 156-165, 2012
42012
Порівняльний аналіз методів визначення митної вартості товарів та трансфертної ціни у контрольованих операціях
ВВ Фесенко, ВО Сілаєва
32018
Модель комплексної кваліметричної оцінки якісних характеристик управлінської інформації
ОМ Вакульчик
Економічний простір.–Дніпропетровськ: ДВНЗ «ПДАБА, 224-235, 2011
32011
Проблеми оцінки поточних біологічних активів та відображення їх у фінансовій звітності підприємства
ВВ Фесенко, В Таран
Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного …, 2019
22019
Оцінка та управління ефективністю формування і використання інформації на машинобудівному підприємстві
ОМ Вакульчик, ВВ Дрей
Університет імені Альфреда Нобеля, 2017
22017
Використання методу витрати+ для обґрунтування трансфертної ціни в операціях між пов’язаними сторонами
ВВ Фесенко
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 120-126, 2017
22017
Метод порівняльної неконтрольованої ціни як інструмент обґрунтування трансфертних цін у зовнішньоекономічних операціях
ВВ Фесенко, ВВ Криворучко
22017
Internal control and audit of enterprises’ compliance with Customs requirements while con-ducting foreign Economic activity
O Vakulchyk, V Fesenko, O Knyshek
Baltic Journal of Economic Studies 3 (4), 2017
22017
Прикладні аспекти обліку та внутрішнього контролю розрахунків із постачальниками і підрядниками
ЛВ Бабенко, ЛВ Бабенко, ВВ Фесенко, ВВ Фесенко, КЮ Цьома, ...
22016
Міжнародне регулювання організації внутрішнього аудиту на підприємствах
ВВ Дрей
Економічний простір, 167-175, 2013
22013
Сучасна парадигма аудиту трансфертних цін
ВВ Фесенко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
12018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20