Юлія Гернего / Iuliia Gernego / Yuliia Herneho
Юлія Гернего / Iuliia Gernego / Yuliia Herneho
КНЕУ ім. В. Гетьмана, факультет фінансів, кафедра корпоративних фінансів і контролінгу
Підтверджена електронна адреса в kneu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Діджиталізація економіки: світовий досвід та можливості розвитку в Україні
МІ Диба, ЮО Гернего
Фінанси України, 50-63, 2018
38*2018
BARRIERS AND OPPORTUNITIES FOR HI-TECH INNOVATIVE SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES DEVELOPMENT IN THE 4TH INDUSTRIAL REVOLUTION ERA
L Antoniuk, I Gernego, V Dyba, Y Polishchuk, Y Sybirianska
Problems and Perspectives in Management, 100 - 113, 2017
212017
Краудфандинг: теорія та можливості використання в Україні
ОМ Диба, ЮО Гернего
Видавництво «Знання», 2015
15*2015
Краудфандинг як інструмент інноваційного розвитку економіки
ЮО Гернего
Антикризове управління економікою України: нові виклики, 25-29, 2015
112015
Проектне фінансування: підручник
ТВ Майорова, ОО Ляхова
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
102017
Private Social Investments as a Solution for Rural Development
MI Dyba, IO Gernego
Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure …, 2018
9*2018
Кредитне фінансування в інноватизації виробництва: теорія та досвід: монографія
МІ Диба, ЮО Гернего, ОМ Диба, ЄА Поліщук
КНЕУ, 2016
8*2016
Ендавмент фінансування освітньої складової інноваційної економіки в Україні
ЮО Гернего
Економіка та суспільство, 563 - 567, 2017
72017
Фінансовий компонент індексу людського розвитку в Україні
ЮО Гернего, ЮА Гернего
Мукачівський державний університет, 2017
62017
Становлення соціальної концепції інноваційного підприємництва в Україні
Ю Гернего
Інноваційне підприємництво: стан та перспективи розвитку: зб. матеріалів ІІ …, 2017
6*2017
FINANCIAL SUPPORT AND DEVELOPMENT OF DIGITAL RURAL HUBS IN EUROPE
M Dyba, I Gernego, O Dyba, A Oliynyk
Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure …, 2020
42020
Формування діджитал-парадигми соціально-економічного розвитку
МІ Диба, МИ Дыба, ЮО Гернего, ЮА Гернего
Міністерство фінансів України, 2018
42018
Инновационный потенциал экономики Украины
ЮА Гернего
Traektoriâ Nauki= Path of Science 2 (2), 2016
42016
CROWDFUNDING: WORLDWIDE CONDITIONS AND PROSPECTS FOR USE IN UKRAINE
ЮО Гернего, IO Gernego
Актуальні проблеми економіки, 111-117, 2015
4*2015
Індекси інноваційного розвитку країн світу
ЮО Гернего, СМ Підгородецька
Університетські наукові записки, 339-346, 2014
4*2014
Challenges of industry 4.0 in the context of its formation at the global and national levels
MI Dyba, IO Gernego
Economy of Ukraine 6 (703), 43-59, 2020
32020
High-technology investments as a driver of rural productivity
T Mayorova, Z Domżał, I Gernego, O Dyba
Vytautas Magnus University Agriculture Academy, 2019
32019
DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES: THE EU AND EAST-PARTNERSHIP COUNTRIES EXPERIENCE
Y Polishchuk, I Britchenko, all
32018
Прикладні аспекти ідентифікації параметрів людського розвитку
ЮО Гернего, ЮА Гернего
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
32017
Ідентифікація імперативів інноваційного розвитку України
ЮО Гернего, ЮА Гернего
Херсонський державний університет, 2016
3*2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20